Sąd Rejonowy w Siedlcach Oddziały Sądu Rejonowego

advertisement
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Źródło: http://www.siedlce.sr.gov.pl/ssr/struktura-organizacyjna/oddzialy/773,Oddzialy-Sadu-Rejonowego.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 14:33
Poniedziałek, 30 listopada 2009
Oddziały Sądu Rejonowego
Oddział Administracyjny
Do zakresu oddziału należą w szczególności:
1. sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu rejonowego;
3. sprawy kuratorów społecznych;
4. sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników;
5. sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
6. sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
7. prowadzenia biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
8. nadzór nad archiwum zakładowym;
9. prowadzenie sekretariatu prezesa(ów) sądu;
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Agnieszka Zielińska-Artych
tel. sekretariat : 025-6400810
Oddział Finansowy
Kierownik Oddziału Finansowego - Główna Księgowa - Beata Szczepańska
tel.: 25-6400827
Do zakresu oddziału należą w szczególności:
●
opracowywanie projektu budżetu sądu;
●
wykonywanie budżetu sądu;
●
kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny
finansów publicznych;
●
prowadzenie rachunkowości sądu;
●
sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
●
administrowanie nieruchomościami sądu;
●
sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu;
●
zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
●
prowadzenie sekretariatu kierownika finansowego.
Metadane
Data publikacji 30.11.2009
Data modyfikacji 09.03.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Adam Florczykiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Adrian Syczuk
Statystyka strony: 12584 wizyt
Download