KULTURA FIZYCZNA

advertisement
KULTURA FIZYCZNA
Semestr: 1 - 2
Rodzaj zajęć: ćwiczenia
Całkowita liczba godzin: 60
PROWADZĄCY: zespół Studium Wychowania Fizycznego
CELE PRZEDMIOTU:
W przypadku ćwiczeń siłowych celem zajęć jest kształtowanie świadomej postawy dbałości
o zdrowie fizyczne i psychiczne wynikające z aktywności ruchowej, zapoznanie
z przedmiotem i jego zaletami kompleksowego oddziaływania na organizm. Z kolei aerobik ma
służyć kształtowaniu poczucia rytmu i zamiłowania do ćwiczeń przy muzyce, a także kształtować
estetykę ruchu, wyzwalać radość i pozytywne relacje z działań indywidualnych i zbiorowych.
PROGRAM:
I. ĆWICZENIA SIŁOWE MĘŻCZYZN
1. Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
- obsługa sprzętu na siłowni
- asekuracja podczas ćwiczeń
- rozgrzewka ogólna i specjalna
2. Podstawowe metody treningu siłowego
- trening obwodowy
- trening stacyjny
- trening ciężkoatletyczny
- body building
- układanie programu treningowego
3. Podstawowe zasady treningu siłowego
- zwiększanie obciążeń treningowych
- wykonywanie ćwiczeń w seriach
- dezorientacja mięśniowa
- izolacja grup mięśni
4. Podstawowe ćwiczenia na grupy mięśniowe:
- klatki piersiowej
- pleców
- brzucha
- rąk
- nóg
5. Roczny cykl treningowy
6. Trójbój siłowy
- przysiad ze sztangą
- wyciskanie sztangi leżąc
- „martwy ciąg”
7. Metody pomocnicze:
- ćwiczenia rozciągające
- ćwiczenia aerobowe
8. Ćwiczenia siłowe w innych dyscyplinach sportowych
II. ĆWICZENIA SIŁOWE KOBIET
1. Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
- obsługa sprzętu na siłowni
- asekuracja podczas ćwiczeń
- rozgrzewka ogólna i specjalna
2. Podstawowe metody treningu siłowego
- trening obwodowy
- trening stacyjny
- układanie programu treningowego
3. Podstawowe zasady treningu siłowego
- zwiększanie obciążeń treningowych
- wykonywanie ćwiczeń w seriach
- izolacja grup mięśni
4. Podstawowe ćwiczenia na grupy mięśniowe:
- klatki piersiowej
- pleców
- brzucha
- rąk
- nóg
5. Metody pomocnicze:
- ćwiczenia rozciągające
- ćwiczenia aerobowe
6. Ćwiczenia siłowe w innych dyscyplinach sportowych
III. AEROBIK
1. Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu
2. Ćwiczenia kształtujące cechy motoryczne: szybkość, wytrzymałość, zwinność, gibkość,
skoczność
3. Podstawowy zasób ćwiczeń: ramion, nóg, tułowia we wszystkich płaszczyznach
4. Ćwiczenia wzmacniające podstawowe grupy mięśniowe: grzbietu, brzucha, pośladków
5. Ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową – układy choreograficzne w szybkim tempie
6. Ćwiczenia rozciągające
7. Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne
8. Ćwiczenia relaksacyjno – uspokajające
METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:
Uczestnictwo w zajęciach.
Download