zarządzanie czasem w praktyce lekarza i lekarza stomatologa

advertisement
WARSZTAT Z ZAKRESU
ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE
LEKARZA I LEKARZA STOMATOLOGA
Cele szkolenia:
 trening umiejętności planowania i organizacji pracy własnej
 trening umiejętności budowania harmonogramu działania (dzień, tydzień,
planowanie rejestracji pacjentów)
 trening umiejętności zarządzania czasem
 diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i
wykorzystania czasu
 trening umiejętności sprawnego zarządzania czasem
Zagadnienia szkoleniowe
Analiza czasu
- Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
- Diagnozowanie tzw. złodziei czasu
- Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu
Proces wytyczania celów i priorytetów
- Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu, pisemne
ustalanie celów
- Formuła WARTO
- Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów
- Kontrola i weryfikacja celów
- Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
Zasady zarządzania priorytetami
- Techniki ustalania ważności zadań
- Metoda salami, czyli szczegółowość w wyznaczaniu zadań
- Reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC
- Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, planowanie pisemne
Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
- Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności
- Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?
- Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
- Krzywa sprawności
- Plan działania
- Tabela spędzonego czasu
Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
-Jak realistycznie budować swój plan czasowy?
-Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
-Identyfikacja złodziei czasu w pracy
-Kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych
-Strategie odkładania spraw na później
- Stres a organizacja pracy
Delegowanie zadań
- Korzyści z delegowania
- Poziomy delegowania
- Przyczyny niedelegowania
-Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
- Tworzenie harmonogramu zadań
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards