trening strategicznego zarządzania organizacją pozarządową

advertisement
TRENING STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
POZARZĄDOWĄ
Szkolenie skierowane dla osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji. Koncentruje się na
elementach budowania i realizacji strategii organizacji w oparciu o jej wizję i misję.
Kluczowe elementy programu warsztatu:
 Strategiczne podstawy działania organizacji
 Formułowanie misji, wizji i strategii
 Cele strategiczne, priorytety i działania
 Podstawy budowania zespołu
Rozwijane kompetencje – budowanie sprawnej organizacji, przedsiębiorczość, myślenie strategiczne.
Trening skutecznego zarządzania organizacją pozarządową
Wstęp:
 autoprezentacja uczestników,
 kontrakt szkoleniowy,
 prezentacja celów i przebiegu szkolenia,
 zdefiniowanie przedmiotu szkolenia.
Strategiczne podstawy działania organizacji:

misja i wizja organizacji

strategia

cele strategiczne a cele operacyjne
 fazy życia organizacji
Analiza strategiczna

przegląd metod analizy strategicznej

analiza Swot
 analiza otoczenia organizacji
Praktyczne techniki opracowania strategicznych podstaw organizacji

warsztat strategiczny – przygotowanie

warsztat strategiczny - przebieg

skuteczne techniki pracy z grupą
Formułowanie strategii:

znaczenie strategii,

formułowanie celów wysokiej jakości,

cele, priorytety, działania
Trening skutecznego zarządzania organizacją pozarządową
Budowanie zespołu:

problematyka motywacji członków NGO

analiza potrzeb rozwojowych zespołu

sytuacyjne zarządzanie zespołem
Podsumowanie

przypomnienie głównych punktów,

indywidualne planowanie zmian.
2
HR Power - ARcana
Szkolenia i doradztwo
ul. Chodkiewicza 4 m 85, 02-525 Warszawa
Sylwetka trenera
ANETA ROGOWSKA
Z wykształcenia psycholog, doświadczenie w zawodowe zdobywała w międzynarodowych
korporacjach w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Jej motto brzmi „Zarządzanie to gra strategiczna”.
Jako trener i konsultant wspiera organizacje w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, osobistych
i menedżerskich a także kształceniu trenerów wewnętrznych.
Prowadzi projekty doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów ocen okresowych oraz
audytu kompetencyjnego metodą AC/DC. Specjalizuje się także w diagnozie strategicznej obszaru HR
i tworzeniu strategii rozwoju Zasobów Ludzkich w organizacji. Realizuje projekty dla klientów
biznesowych, administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.
Tematyka zrealizowanych szkoleń: Kompetencje menedżerskie (Kierowanie, Ocena i rozwój
pracowników, Rozwiązywanie konfliktów, Zarządzanie zespołem projektowym, Przywództwo,
Zarządzanie zmianą, Zarządzanie kompetencjami, Budowanie zespołów, Motywowanie
pracowników). Kompetencje osobiste (Zarządzanie czasem, Planowanie, Twórcze rozwiązywanie
problemów, Rozwój osobisty i zawodowy, Trening radzenia sobie ze stresem, Inteligencja
emocjonalna). Kompetencje społeczne (Komunikacja, Sprzedaż, Obsługa Klienta, Negocjacje,
Asertywność, Trening dla trenerów).
Projekty doradcze: opisy stanowisk pracy, tworzenie narzędzi oceny i rozwoju pracowników, audyty
kompetencyjne, systemy ocen okresowych, warsztaty strategiczne dla Zarządów i liderów obszarów
merytorycznych.
3
HR Power - ARcana
Szkolenia i doradztwo
ul. Chodkiewicza 4 m 85, 02-525 Warszawa
Download