biologia, genetyka i biologia eksperymentalna

advertisement
Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów I roku Biologii, specjalność GiBE, przyjętych na studia II stopnia w roku
akademickim 2016/17
Wydział/kierunek/
specjalność
Instytut Katedra/Zakład/
Pracownia
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Zakład Genetyki i
Fizjologii
Komórki
Zakład Genetyki i
Fizjologii
Komórki
Zakład Genetyki i
Fizjologii
Komórki
Zakład Genetyki i
Fizjologii
Komórki
Zakład Genetyki i
Fizjologii
Komórki
Zakład Genetyki i
Fizjologii
Komórki
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Roślin
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Roślin
Temat pracy magisterskiej
Opiekun pracy
magisterskiej
Badania wpływu As(III) i Sb(III) na
genotoksyczne działanie fleomycyny u
drozdzy S. cerevisiae
Okreslenie rodzaju uszkodzeń DNA
generowanych przez Sb(III) u drozdzy
S. cerevisiae
Określenie roli adaptorów z rodziny
ART w stabilności białka Acr3 u
drożdży S. cerevisiea
Identyfikacja lizyn w białku Acr3
ulegających potranslacyjnym
modyfikacjom poprzez ubikwitynację
Konstrukcja mutantów S. cerevisiae
do testowania specyficzności
interakcji enzymów ubikwitynacji
Rola kinazy Pho85 w odpowiedzi na
stres arsenowy u
drożdży Saccharomyces cerevisiae
Regulacja ekspresji genów CsNRT2 w
warunkach wybranych stresów
abiotycznych
Badanie aktywności plazmolemowej
pompy protonowej CsHA3 w
korzeniach ogórka (Cucumis sativus
L.) w warunkach różnego odżywiania
dr hab. Ewa
MaciaszczykDziubińska
dr hab. Ewa
MaciaszczykDziubińska
dr Donata
Wawrzycka
Nazwisko
studenta
realizującego
pracę
Pilarczyk Ewa
Jakub Jędrzejewski
Aleksandra
Wojtusiak
dr Donata
Wawrzycka
Agnieszka
Pacuszka
dr Ewa
Błaszczak
Alicja Prus
dr Iwona Migdał
Karol Siberna
prof. dr hab.
Grażyna Kłobus
Joanna Grzeszczuk
dr Ewa
Młodzińska
Urszula Głuch
fosforanowego
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Roślin
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Roślin
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Roślin
Zakład Fizjologii
Molekularnej
Roślin
Zakład Biologii
Rozwoju Zwierząt
Endogenna regulacja poziomu H2S w
korzeniach siewek ogórka poddanych
działaniu miedzi
Wpływ GABA na aktywność
plazmolemowej pompy protonowej w
korzeniach siewek ogórków
Wpływ poliamin na aktywność i
ekspresję reduktazy azotanowej w
korzeniach ogórka
Klonowanie i charakterystyka genu
kodującego frataksynę u ogórka
dr hab. Katarzyna Justyna Żebrowska
Kabała
dr hab.
Małgorzata
Janicka
dr Małgorzata
Reda
Maurycja
Maciejewska
dr hab.
Magdalena
Migocka
dr Marta
Mazurkiewicz
Angelika
Jackowska
dr hab. Bożena
Simiczyjew
Magdalena Kuca
Zakład Biologii
Amblypygi - jajnik typu Chelicerata
Rozwoju Zwierząt
dr Izabela
Jędrzejowska
Kornel Majerski
IBE
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Sezonowe zmiany aktywności
kambium i różnicowani tkanek
wtórnych u wybranych gatunków
klonów.
dr Elżbieta
Myśkow
Daria Nocek
IBE
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Zmienność wzorów ulistnienia u
skrzypu Equisetum.
dr Edyta Gola
Maciej Chędogi
Budowa gonad i wybrane zagadnienia
z oogenezy straszyka australijskiego
Extatosoma tiaratum (Phasmatidae)
Zakład Biologii
Badania oogenezy Heteroptera po
Rozwoju Zwierząt zastosowaniu różnych utrwalaczy
Mateusz Bałkota
Agata Małek
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Zakład Biologii
Rozwoju Roślin
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Wydział Nauk Biologicznych/
Biologia/ GiBE
IBE
Katedra Fizjologii
i Neurobiologii
Molekularnej
Katedra Fizjologii
i Neurobiologii
Molekularnej
Katedra Fizjologii
i Neurobiologii
Molekularnej
Katedra Fizjologii
i Neurobiologii
Molekularnej
Wpływ hormonów na fenotyp
korzeniowy mutanta ftsh4 w
warunkach podwyższonej
temperatury.
Lokalizacja mutantów PGAM2 w
komórkach nowotworowych
dr Alicja
Dołzbłasz
Adriana
Twardawska
dr hab.
Agnieszka Gizak
Lokalizacja mutantów PGAM2 w
komórkach zdrowych (astrocytach
i kardiomiocytach)
Wpływ zahamowania metabolizmu
tlenowego komórek NSCLC na
organizację enzymów glikolizy
Badanie roli proteolizy
zewnątrzkomórkowej w
homeostatycznej plastyczności synaps
hamujących w hodowli neuronów
hipokampalnych
dr hab.
Agnieszka Gizak
Zuzanna
Agnieszka
Ignatowicz
Patrycja Wołoszyn
dr Piotr Mamczur Katarzyna Golonka
prof. dr hab.
Olga Wdowiak
Jerzy Mozrzymas
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards