Przedmioty wybrane w semestrze zimowym

advertisement
Przedmioty wybrane w semestrze letnim
na rok akademicki 2012/13
Studia II stopnia
Wszystkie przedmioty wybrane przez studenta, z chwilą wyboru stają się przedmiotami
obligatoryjnymi z koniecznością ich zaliczenia.
specjalność: Biologia człowieka
Semestr
letni
-w-ćw-
Nazwa przedmiotu
Kontrowersje
sapiens
wokół
ewolucji
Homo
30
Dr W. Nowaczewska
Antropologia kulturowa
Dr hab. A. Nobis
Antropologia społeczna
dr M. Krzyżanowska
Antropologia uzębienia
Dr P. Dąbrowski
15
15
15
Termin i miejsce zajęć
W - wtorek 13:00-14:30
s. 2 KBC
W - poniedziałek 16:30-17:15
s.18 KBC
W - środa 16:15-17:45
s. 4 KBC
17.04-12.06.
W - poniedziałek 13:30-15:00
s. 10 KBC
specjalność: Genetyka i biologia eksperymentalna
Nazwa przedmiotu
Białka błonowe komórek roślinnych ich
funkcje
Semestr
letni
-w-ćw-
15
dr K. Kabała, dr M. Janicka-Russak
Biologia rozwoju człowieka II
dr I. Jędrzejowska
Podstawy cytopatologii
dr hab. M. Daczewska; dr M. Mazurkiewicz-Kania
Polarny transport auksyn w rozwoju
roślin
dr Alicja Banasiak
15
30
15
Termin i miejsce zajęć
W - piątek 10:15-11:45
DSW IBE
W - wtorek 11:30-13:00
DSW KBEE
W - piątek 12:00-13:30
DSW KBEE
22.02-12.04
26.02-16.04
od 22.02
W - poniedziałek 15:00-16:30
s.126 IBE
22.04-10.06
specjalność: Ekologia i różnorodność biologiczna
Semestr
letni
-w-ćw-
Nazwa przedmiotu
Biologia i ekologia storczykowatych
dr A. Jakubska-Busse
Biologia widłakowych
Rośliny owadożerne i pasożytnicze
dr E. Szczęśniak
Ekologia
i
sozologia
wodnych
W – poniedziałek 10:00-11:30
DSW IBE
25.02-15.04
W - piątek 8:00-10:00
s.126 IBE lub 319 IBE
08.03-12.04
W – wtorek 17:00-18:30
DSW IBE
30.04-11.06
15
15
dr E. Gola
15
makrofitów
W - piątek 10:15-11:45
DSW IBE
15
dr A. Klink
Inwazje w świecie roślin
dr Z. Dajdok
Flora Polski*
dr E. Szczęśniak
15
15
Archeozoologia
dr K. Stefaniak
Paleoekologia
dr K. Usnarska – Talerzak
Podstawy socjobiologii człowieka
prof. L. Borowiec
30
30
30
15
Podstawy systematyki bezkręgowców
dr hab. J. Świętojańska
30
Lasy pierwotne - kurs terenowy*
60
prof. T. Wesołowski
Ekologia ptaków
dr A. Czapulak
30
Termin i miejsce zajęć
30
19.04-14.06
W – poniedziałek 14:00-15:30
DSW IBE
25.02-15.04
W - wtorek 17:00-18:30
DSW IBE
08.03-12.04
W - wtorek 12.00-15.00
s. Kuntzego KBEE
26.02-16.04
Ćw - wtorek 12.15-15:15
s. 1 KBEE
23.04-11.06
W - wtorek 10:00-11:30
s. Kuntzego KBEE
od 26.02
W - środa 16.15-17.45
s. 148 IGM
20.02-10.04
Ćw – środa I grupa 10:15-13:15
II grupa 13:15-16:15
s. 110 ZBEOB
27.02-17.04
podczas wakacji, po zakończeniu
semestru letniego
W - czwartek 09:00-10:30
s. 204 KBEE
od 21.02
Ćw - czwartek 10:45-12:15
s. 204 KBEE
od 21.02
specjalność: Mikrobiologia
Nazwa przedmiotu
Bionanotechnologia
dr A. Kędziora
Biologiczne i immunologiczne aspekty
układu pasożyt-żywiciel
Semestr
letni
-w-ćw-
15
W - poniedziałek 14:00-16:00
s.148 IGM
od 29.04
15
W - wtorek 8:30-10:00
s.201 IGM
prof. dr hab. A. Okulewicz
Mechanizmy bakteryjne i patogeneza
dr A. Dorotkiewicz-Jach
20
Ekologia i ewolucja pasożytnictwa
dr Joanna Hildebrand
Termin i miejsce zajęć
15
10
26.02-16.04
s.201 IGM
- W - czwartek 8:30-10:00, 18.04-29.05
- W - piątek 11:00-12:30, 19.04-24.05
gr. I, II - ćw- czwartek 10:00-11:30
25.04-06.06,
gr. III, IV -ćw- piątek 12:30-14:00
26.04-31.05
W - poniedziałek 12:00-14:00
s.148 IGM
od 29.04
Download