opracowanie

advertisement
Opracowanie pytań – Mateusz Borysiuk i Adam Górka
gr 1:
1. Marketing handlowy
2. Kamp. postmodernizacyjna
3. 5m
4. Bodźce 4P
5. Analiza SWOT
6. Funkcje badań rynku polit.
7. Techniki komunikacji polit.
8. Podmiot rynku polit.
9. Teoria racjonalnego wyboru
10. Pozycjonowanie
11. Funkcje sondaży
12. Elementy reklamy wizualnej
grupa 2.
1. Marketin polit.
2. coś Mix
3. Kampania polit
4. Rodzaje sondaży
5. Targeting
6. rodzaje segmentacji
7. Etapy rozwoju marketingu
8. 7 coś tam New
9. Zmiana socj.
10. Negatywna kampania w Polsce
11. Wpływ wyników sondaży na wyborców
Gr 1
1. marketing (rynkowy) – proces planowania i realizowania pomysłów odnoszących się do
ceny i dystrybucji produktu tak aby było to korzystne dla zarówno producenta jak i
konsumenta
2. kampania postmodernizacyjna (od lat 70. XX wieku) – jest to etap konsultantów
politycznych. Wyróżnia się dwoma cechami: personalizacją (podstawowa rola wizerunku i
kompetencji komunikacyjnych kandydata) i profesjonalizacją (do prowadzenia kampanii
zatrudnia się zawodowych konsultantów wyborczych i korzysta się z osiągnięć psychologii,
statystyki, socjologii)
3. 5M – Misson (cel), Message (przekaz), Media (media), Money (środki finansowe), Measurement
(ocena skuteczności działań). Cel to informowanie, przekonywanie, uzyskiwanie poparcia. Przekaz
to najważniejsza informacja jaką chcemy przekazać. Ma on na celu dotarcie do świadomości
odbiorcy, wywołanie chęci wykonania określonej czynności, przybliżenie wybranych wiadomości i
podtrzymanie satysfakcji wynikającej z wykonania określonej czynności. Media trzeba wybierać
rozważnie, w połączeniu z targetingiem. Chcemy przecież dotrzeć do ludzi, których poparcie mamy
szansę pozyskać (nie ma sensu puszczać reklamy PO w Radiu Maryja). Środki finansowe trzeba
cały czas uwzględniać. Chodzi o to aby wydać je jak najracjonalniej. Mało wydać, dużo zyskać.
Ocena skuteczności działań jest etapem koniecznym. Dzięki niej możemy sprawdzać czy
osiągamy zamierzone rezultaty i ewentualnie korygować nasz przekaz lub dobór mediów.
4. 4P (product, price, place, promotion) to narzędzie pozycjonowanie. Są to bodźce według
spojrzenia producenta. Produkt oznacza samą rzecz usługę czy ideę. Cena musi być
zoptymalizowana między oczekiwaniami klienta i producenta. Miejsce odnosi się do wystroju,
położenia a także na przykład możliwości wysyłkowości. Promocja to cały proces nagłośnienia
produktu, cały ten marketing.
5. Analiza SWOT – czyli taka analiza którą należy przeprowadzić przed podjęciem działań
marketingowych. Jest to po prostu wypisanie na kartce (można też na piasku) odpowiednio:
mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń. 2 pierwsze kategorie to charakterystyka produktu
(kandydata) a 2 kolejne to cechy otoczenia. Mocne strony uwypuklamy, słabe ukrywamy, szanse
wykorzystujemy a zagrożeniom przeciwdziałamy.
6. ???
7. Techniki komunikacji polit.: marketing polityczny, propaganda (czyli wmawianie nam czegoś
przez państwo), polityczne PR (w zasadzie nie wiem czym to się różni od marketingu w rozumieniu
ogólnym, chyba tylko tyle że marketing jest pojęciem szerszym), prswazja i manipulacja
(przekonywanie i wmawianie), reklama polityczna.
8. podmiot rynku politycznego – czyli chyba po prostu każdy kto się na tym rynku znajduje i kogo
można kreować. Może to byc pojedynczy kandydat, cała partia, ruch społeczny.
9. teoria racjonalnego wyboru – polega na badaniu i modelowaniu zachowań społecznych i
ekonomicznych. Jest to dominujący paradygmat w mikroekonomii (więc musi to być coś mądrego).
Opiera się na psychologii społecznej, politologii i ekonomii (więc jest interdyscyplinarna).
Centralnym problemem są relacje między preferencjami jednostek. Chodzi o to, że nie zawsze to co
jest racjonalne z punktu widzenia jednostki, jest też racjonalne dla ogółu. PRZYKŁAD: każdy
rybak chce łowić jak najwięcej ryb. Jak będzie to robił sam na wielkim morzu to nie ma problemu.
Jednak gdy przypłynie wielu rybaków i zaczną łowić na maksa to jest problem bo wyczerpią
łowisko. To co jest racjonalne dla jednostki okazało się nieracjonalne dla ogółu. Nie mam pojęcia
jak to się ma do marketingu politycznego.
10. Pozycjonowanie – dostosowanie się do wyników targetingu. Wypracowanie dla kandydata
takiej pozycji na rynku wyborczym aby była ona silniejsza od pozycji innych kandydatów. Nie
chodzi tylko o to żeby się dostosowac do preferencji wyborców ale aby to zrobić lepiej niż inni.
Nasz kandydat musi się wyróżniać.
11. Funkcje sondaży: poznawcze (czyli tak z ciekawości), persfazyjne (mechanizm społecznego
dowodu słuszności – skoro w TV mówią że PO ma 75% poparcia to też na nich zagłosuję chociaż
jestem komunistą, żeby się nie wyróżniać) i polityczne (podstawa podejmowania decyzji
politycznych np z kim zawrzeć koalicję wyborczą, strukturyzacja sceny politycznej w okresie
między wyborami)
12. ??? - tego tematu chyba nie omówiliśmy
Grupa 2:
1. Marketing polityczny. - zespół teorii, metod, technik i praktyk społecznych, mających na celu
przekonanie obywateli, by udzielili poparcia człowiekowi, grupie lub projektowi politycznemu (G.
Ulicka).
2. „coś mix”
3. Kampania polityczna – przedsięwzięcie organizacyjne mające przekonać wyborców aby wybrali
jeden podmiot z wielu rywalizujących na rynku politycznym
4. rodzaje sondaży. - 3 rodzaje sondaży:
- ogólnodostępne standardowe
- medialne
- prywatne
↓
prywatne –
- Grupy docelowe, problematyka, kontrola kampanii, stratedzy i pollsterzy
- Bazowe
- Ponawiane
- Tropiące
5. Targeting –
Wybór rynku docelowego – wybranie grup wyborców, którzy prawdopodobnie
odpowiedzą pozytywnie na przekaz kampanii;
- nasi wyborcy
- ich wyborcy
- wyborcy niezdecydowani – niezainteresowani, słabo poinformowani;
- wyborcy „sąsiednich partii”
Kryterium tego podziału jest przede wszystkim historia głosowania
Następny etap w ramach targetingu – dokładne badania wybranych segmentów – kto lubi
naszego kandydata, kto nigdy go nie polubi i jakie sprawy ich interesują, jak można ich
przekonać.
6. Rodzaje segmentacji –





Geograficzne (specyfika regionu, gęstość zaludnienia, wieś, miasto);
Demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie, zawód);
Psychograficzne (styl życia, klasa społ., osobowość, preferencje, poglądy partyjne,
ideologia, religia);
Behawioralne – lojalność partyjna, afiliacja partyjna - 60 proc. wyborców można
zidentyfikować na podstawie tego kryterium);
Profil segmentu – dokładny opis umożliwiający przygotowanie oferty.
7. Etapy rozwoju marketingu. –
1. Etap wstępny – prekursorski – kampania premodernizacyjna (pracochłonna) – przełom XIX
i XX w. do 1952 r.
2. Etap konsolidacji – kampania modernizacyjna (kapitałochłonna) -1952-1964;
3. Etap konsultantów politycznych – kampania postmodernizacyjna – 1964 lub 1968 – do dziś
8. „coś tam new” – nie wiem co to za pytanie było ale takie dostalem… niestety nic na ten temat
nie wiem…
9. Zmiana socjologiczna. – niestety również nie wiem…
10. Negatywna kampania w Polsce :
- Wałesa siekierką (Mazowiecki)
- Tymiński 1990 – hasło(akcja): „Teczka na Wałęse”
- Kwaśniewski vs. Krzaklewski – sprawa Charkowa, minister Siwiec – bezpośrednie
porownianie
- Kaczyński vs. Tusk – sprawa dziadka z Wermachtu (konkretnie to Kurski przyp. Aut.)
- 2007 – sprawa posłanki Sawickiej bezpośrednio przed wyborami (można to pod to
podciągnąć.)
11. Wpływy wyników sondaży na wyborców: (ze slajdów…)
• Media
• Bandwagon effect
• Efekt rozpędu
• Przenoszenie głosów na przegrywającego w sondażach
• Głosowanie strategiczne
Download