Załącznik A Jak wygląda “uczyć uczniów uczenia się” w szkołach w

advertisement
Doświadczenia brytyjskie
Projekt “Jak się uczyć” realizowany jest na terenie Wielkiej Brytanii od 9 lat. Patronat nad nim sprawuje
Brytyjska Kampania na rzecz ucznia się. Wyniki pokazują zwiększenie motywacji i pewności siebie u uczniów
objętych programem. Pokazują również poprawę osiąganych wyników, zwiększone morale nauczyciela oraz ich
rozwój zawodowy. Brytyjska Kampania na Rzecz Uczenia się (http://www.campaign-forlearning.org.uk/cfl/index.asp) powstała dzięki The Royal Society of Arts (Królewskie Stowarzyszenie Artystów)
w Londynie w 1995.
Jak wygląda „uczenie uczniów uczenia się” w szkołach w Wielkiej Brytanii?
Wszystkie szkoły zaczynały od Dnia szkolenia (lub kilku dni). Strategie nauczania wprowadzane były
stopniowo, otwarcie i jawnie. Strategie obejmowały:
 Nauczanie na temat mózgu i położenie akcentu na “uczymy się wszyscy razem” – również
nauczyciele
 Rozważania na temat inteligencji wielorakich oraz stylów i uczenia się
 Wskazówki dotyczące robienia notatek – „w tym tygodniu nauczyłem się takich i takich
kluczowych tematów”
 Mapy myśli – zarówno te tworzone indywidualnie, jak i w klasie na zajęciach
 „Podziel się z partnerem” – uczniowie dobrani w pary dzielą się z rówieśnikami tym, czego się
nauczyli
 Wykorzystanie technik wizualnych, słuchowych i kinestetycznych
 Angażowanie rodziców i zapoznawanie ich z zestawem narzędzi /technik. (Rodzice nie są
ekspertami w przedmiotach, ale mogą wpływać na samoocenę swojego dziecka, 92% z nich
czuło, że jest w lepszym stopniu doinformowana i może wspierać swoje dzieci).
 Wspólne uczenie się
 Mapy uczenia się – „przypominanie” kluczowych elementów uczenia się
 Umiejętność słuchania
 Określanie własnych celów
 Uczenie rówieśników
 Cele uczenia się i kryteria odnoszenia sukcesów
 Tworzenie pytań w celu pełnego zrozumienia
 Pytania otwarte
 Karty powtórzeń
 Sygnalizacja świetlna
 Samoocena – wspinanie się po szczebelkach drabiny
 Ocena uczenia – uczniowie oceniają własne prace oraz ocenianie ich pracy, które wyjaśniania
jak ją udoskonalić
 Umiejętność budowania pytań
 Nagrywanie filmików
 Przewodzenie
 Strefy uczenia się w Literaturze, Umiejętnościach liczenia oraz Sztuce/plastyce
 Uczniowie przeglądają wykresy (uczniowie sami wyobrażają sobie własny sukces i uczą się
podejścia do uczenia się)
Download