Komentarz ekspercki Kobiety w kampaniach samorządowych Styl

advertisement
Komentarz ekspercki
Kobiety w kampaniach samorządowych
Styl autopromocyjny kluczem do sukcesu
W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych warto podkreślić, że kobietom
bardziej niż mężczyznom przystoi autoprezentacja oparta na podkreślaniu swoich osiągnięć
i pozytywnych cech. Kandydatki powinny to wykorzystać w kampanii wyborczej zarówno w
spotach telewizyjnych i radiowych, jak i na bezpośrednich spotkaniach z wyborcami.
Zwłaszcza, że badania prowadzone pod moim kierunkiem w poprzednich wyborach
samorządowych przez mgr Małgorzatę Januś z SWPS ten pogląd potwierdziły. Kobiety
ujawniające większą skłonność do autopromocyjnego stylu autoprezentacji są uznawane
przez potencjalnych wyborców jako bardziej pewne siebie, inteligentne i wiarygodne, a
przecież właśnie takie osoby chcielibyśmy widzieć w polityce.
Pewność siebie i atrakcyjność fizyczna
Atrakcyjność fizyczna istotnie wpływa na ocenę cech osobowości polityków. Kobiety
kandydujące w wyborach, które są oceniane przez wyborców jako bardziej atrakcyjne
fizycznie, uzyskują też o wiele wyższe wyniki w ocenie pewności siebie. Okazuje się, że w
polityce atrakcyjność jest wyznacznikiem zarówno oceny pewności siebie, jak i inteligencji
oraz wiarygodności kandydatów. Można zatem powiedzieć, że warto zadbać o atrakcyjność
w oczach wyborców. Im bardziej atrakcyjny fizycznie wydaje się polityk swoim wyborcom,
tym lepiej się o nim wypowiadają, przypisując mu cechy osobowości, których często nie
posiada.
Wykreowanie publicznego wizerunku
Z badań prowadzonych w SWPS na temat charyzmy rodzimych polityków, wiadomo jakie
atrybuty wyborcy przypisują osobom charyzmatycznym. Spośród 300 przymiotników
ankietowani wyodrębnili ostateczną listę 10 atrybutów, jakie powinni posiadać politycy
wzbudzający podziw wyborców. Najczęściej powtarzającymi się cechami są: pewny siebie,
inteligentny, zdecydowany, otwarty, energiczny i wiarygodny. Zatem na tej podstawie
można określić czy dana osoba ma predyspozycje do osiągnięcia sukcesu w polityce, a tym
samym czy ma szanse na zwycięstwo w nadchodzących wyborach. Specjaliści od wizerunku
twierdzą, że zachowań charyzmatycznych można się nauczyć. Przemawia za tym sukces
polityków, którzy z pomocą specjalistów od wizerunku wygrywają wybory. A jak wiadomo,
wyborcy nie oceniają rzeczywistych zachowań i cech osobowości kandydatów, lecz ich
publiczny wizerunek.
Kobiety jeśli chcą być dostrzeżone w polityce muszą same się promować – łatwiej jest o
sukces wyborczy mężczyznom niż kobietom.
Istnieją istotne różnice w ocenie pewności siebie i wiarygodności między kobietami i
mężczyznami w polityce. Mężczyźni są uznawani za bardziej pewnych siebie i wiarygodnych
niż kobiety. W większości społeczeństw kobiety częściej pełnią funkcje rodzinne niż
zawodowe. Myśląc stereotypowo o polityce ludzie myślą raczej o świecie męskim. W
związku z tym to mężczyznom-politykom przypisują w większym stopniu pozytywne cechy.
To raczej mężczyzn uważają za bardziej kompetentnych, wiarygodnych, inteligentnych i
bardziej „na swoim miejscu” niż polityków-kobiety, którym wciąż jeszcze w polskim
społeczeństwie przypisywane są role raczej drugoplanowe.
dr hab. Hanna Bednarek, prof. SWPS – psycholog poznawczy SWPS
Download