Pobierz - Prawda o SKOK

advertisement
W Parlamencie Europejskim o trudnościach regulacyjnych unii kredytowych
Członkowie grupy wspierającej unie kredytowe w Parlamencie Europejskim spotkali się 16
kwietnia br. z przedstawicielami unii kredytowych, aby omówić, w jaki sposób obciążenia
regulacyjne wpływają na wysiłki unii kredytowych w promowaniu integracji finansowej.
Ryszard Czarnecki (Polska) oraz Marian Harkin (Irlandia) są współprzewodniczącymi Grupy
inicjatywnej unii kredytowych w Parlamencie Europejskim, a Richard Howitt (Wielka
Brytania) jest wiceprzewodniczącym grupy. 15 członków Parlamentu Europejskiego z
Austrii. Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Polski i Wielkiej Brytanii, zasiadających w Komisji
ds. Ekonomicznych i Monetarnych, tworzy tę grupę. W zasadzie cała legislacja UE, która
wpływa na regulacje unii kredytowych mieści się w jurysdykcji właśnie tej Komisji.
W spotkaniu w Parlamencie w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele unii kredytowych z
ENCU, ABCUL, EUCC, FEDCAR, FULM, ILCU, NACSCU oraz WOCCU. Przybyli
również przedstawiciele rządów Polski, Holandii, Litwy i Macedonii.
Dyskusja dotyczyła ważności roli, jaką pełnią unie kredytowe w promowaniu włączenia
finansowego Europejczyków z niskimi dochodami do korzystania z usług finansowych oraz
narastających trudności, które utrudniają służenie członkom Kas. Europejskie unie kredytowe
są znacznie mniejsze od europejskich banków, nie podejmują tak ryzykownych działań,
jednak są przedmiotem wielu dyrektyw i regulacji skonstruowanych głównie na bazie
problemów sektora bankowego. Przedstawiciele unii kredytowych podali dokładne przykłady
dotyczące starań włączenia finansowego oraz obciążeń regulacyjnych w Estonii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Macedonii, Polsce i Rumunii.
Dyskusja dotyczyła także tego, jak unie kredytowe mogą negatywnie przyjmować bankowe
regulacje, które dotyczą klientów banków, pomimo że nie są bankami. Ostatnie przykłady
związane są z zasadami płynnościowymi Basel III - banki zwiększają swoje rezerwy
wymierzone w depozyty unii kredytowych, które zarabiają na inwestycjach w terminowe
depozyty bankowe w Irlandii, Polsce, Rumunii i Macedonii.
W Parlamencie Europejskim dyskutowano również o inicjatywach rządowych, które
wspierają unie kredytowe, np. Projekt rozwoju unii kredytowych w Wielkiej Brytanii.
Podzielono obawy unii kredytowych dotyczące niezamierzonych konsekwencji regulacji oraz
nadmiernych komplikacji. Eurodeputowany Ryszard Czarnecki z Polski namawiał do
kontynuowania dyskusji, by zapobiec nadmiernej regulacji unii kredytowych na poziomie
europejskim oraz by uproszczono uniom możliwość udzielania pożyczek, prowadzenia kont
oszczędnościowych oraz innych usług w rozsądnych cenach.
Z poważaniem
-----------------------------------Mirosława Jaszczyszyn
Biuro Rzecznika Prasowego
Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa
Download