eliminacje szkolne konkursu wiedzy o republice

advertisement
ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSU WIEDZY O REPUBLICE IRLANDII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
TEST
1. Najwyższy szczyt Republiki Irlandii znajduje się:
a/ poniżej 1000 m. n.p.m. b/powyżej 1500 m. n. p. m. c/ między 1000 a 1500 n.p.m. d/poniżej 500m n.p.m.
2. Podaj trzy cechy klimatu Irlandii: 1/……………………………………. . 2/………………………………… .
3/…………………………………. .
3. Rozszyfruj skrót
IRA. ……………………………………………………………………………………… .
4. Zarówno Republika Irlandii jak i Irlandia Północna posiadają taki sam podział administracyjny. Podstawową
jednostką administracyjną jest …………………. , które obejmuje mniejsze jednostki administracyjne zwane
…………………… .
5. Patronem Irlandii jest ………………………….. , którego święto obchodzimy…………………………….. .
6. Ostatnimi osobami, które pełniły lub pełnią funkcje Prezydenta Republiki Irlandii są kobiety. Jak długo trwa
kadencja prezydenta w tym kraju?
a/ cztery lata
b/ pięć lat
c/ sześć lat
7. Który ze znanych aktorów jest z pochodzenia Irlandczykiem?
a/ Sean Connery
b/ Pierce Brosnan
c/ Brad Pitt
d/ siedem lat
d/Robert de Niro
8. Jednym z najbardziej znanych pisarzy pochodzących z Irlandii był Jonathan Swift , którego najsłynniejszą
powieścią jest: …………………………. , będąca satyrą na ówczesną władzę i społeczeństwo.
9. Dwoma największymi miastami Irlandii Północnej są: ………………… ,stolica tego kraju i………………. .
10. Wyspa Irlandia nazywana jest często ………… ……………. .
11. Wymień dwa największe wyznania w Republice Irlandii: 1/………………………… 2/…………………….. .
12. Gaelic football /futbol gaelicki/ jest jednym z najpopularniejszych sportów Irlandczyków i jest skrzyżowaniem
dwóch sportów: 1/………………. i 2/………………. .
13. Kto jest głową Państwa w Irlandii Północnej? ……………………
14. Republika Irlandii jest członkiem Unii Europejskiej od:
a/ 1999 roku
b/ 2002 roku
c/ 1990 roku
d/ 1993 roku
15. Wymień we właściwej kolejności barwy flagi Republiki Irlandzkiej.
16. Którzy z poniższych zespołów i wokalistów pochodzą z Irlandii? /możliwe kilka poprawnych odpowiedzi/
a/ The Cranberries
b/ The Coldplay
c/ Madonna
d/Enya
17. Wymień trzy największe miasta w Republice Irlandii:
1/ …………………………..
2/………………………….. 3/………………………………….
18. Ludem, który wywarł największy wpływ na dzieje wyspy byli ………………….. . Przybywali oni
na wyspę między VI w. p.n.e. a I w. n.e.
19. Okres w historii Irlandii /1845 – 1850/ gdzie ponad milion osób wyemigrowało i drugie tyle zmarło, nazywa
się okresem „ …………………………….” .
20. Jedną z największych atrakcji turystycznych Irlandii Północnej /hrabstwo Antrim/ jest przedziwna formacja
skalna /wg legendy jest dziełem mitycznego wielkoluda/ . Nazywane jest to ……………………………. .
KEY:
1/ C,
1 p.
2/ umiarkowanie ciepły, duża wilgotność, częste opady, zmienny, łagodny, oceaniczny.
3 p.
3/ Irlandzka Armia Republikańska
1 p.
4/ prowincja ,hrabstwo
2 p.
5/ Święty Patryk, 17 marca
2 p.
6/ d/ siedem lat
1 p.
7/ b/ Pierce Brosnan
1 p.
8/ Podróże Guliwera
1 p.
9/ Belfast, Londonderry /Derry/
2 p.
10/ Zieloną Wyspą
1 p.
11/ Wyznanie Rzymsko – Katolickie , Kościół Irlandii,
2 p.
12/ Rugby i piłki nożnej.
2 p.
13/ Królowa Elżbieta II
1 p.
14/ d/1993 r.
1 p.
15/ zielony, biały, pomarańczowy.
1 p.
16/ odpowiedzi: a/ i d/
2 p.
17/ Dublin, Cork, Limerick
3 p.
18/ Celtowie
1 p.
19/ Wielkiego Głodu
1 p.
20/ Grobla Olbrzyma
1 p.
30 p.
Download