Mapa, Skórkowice,Corel 13, 2,1 x 1,7

advertisement
SKÓRKOWICE
W okresie współczesnym gmina Żarnów jest podzielona na
30 sołectw: Adamów (w tym Malenie i Siedlów), Afryka,
Antoniów, Bronów, Budków (z Odrowążem), Chełsty, Dąbie
(w tym Ławki i Młynek), Dłużniewice, Grębenice, Jasion, Klew,
Klew - Kolonia, Malków, Marcinków (w tym Tomaszów i Kamieniec), Miedzna Murowana, Myślibórz (z Widuchem), Nadole,
Niemojowice, Paszkowice (z Łysą Górą),
Pilichowice, Ruszenice (z Ruszenicami
Przystanki turystyczne
- Kolonią), Sielec (z Nową
Straszowa
„Piekielnego szlaku”
O
Skórkowice
Górą),
Wola
N
w Gminie Żarnów
Z
C
(z
Chorzewem,
Porębą
O
Na zachód od wsi znajduje się Diabla Góra (285,1 m n.p.m.),
SKÓRKOWICE to miejscowość sołecka w gminie Żarnów, zaModrzewina
P
i
Skumrosem),
Soczówki
Miedzna
O
będąca rezerwatem leśno - krajobrazowym (159 ha) i znanym
mieszkała przez 378 osób (31 XII 2013). Sołectwo Skórkowice
(z
Szymanowem),
Murowana
Miejscem
Pamięci
Narodowej
25
pułku
piechoty
AK.
ku
czci
obejmuje też Porębę (21 osób) i Skumros (28 osób). Liczy 427
Miedzna
Straszowa
Wola,
W okolicach Skórkowic, Klewa i Diablej Góry toczyły się
Bankowa
mieszkańców. Skórkowice to siedlisko znanego rodu SkorTopolice,
Trojanowice,
zacięte walki frontowe w latach I wojny światowej
kowskich (a później Saryuszów - Skórkowskich). W źródłach
Wierzchowisko,
Zdyszewice
Kolonia
i partyzanckie w okresie II wojny światowej.
Skórkowice pojawiły się już w 1313 roku. Istniał wówczas we
Miedzna
Żarnów
(z
Czerskiem)
oraz
wsi kościół św. Łukasza Ewangelisty, który spłonął. FundatoMurowana
Sikorszczyzna
(z
dawnymi
wsiami
Tresta
rami pierwszej świątyni byli Jelitczykowie. W 1521 roku na
726
Wesoła
i
Dorobna
Wieś).
miejscu starego kościoła zbudowano nową świątynię. Być
Sikorszczyzna
gminy
Machory
Do
dawnej
może i ten kościół uległ spaleniu, bo w 1639 roku Stanisław Skórkowski zbudował kościół
Topolice
Budków
należały
wsie:
murowany. Świątynię zniszczoną po kolejnym pożarze odnowiono i rozbudowano w 1817 roku.
Niemojowice
74
Adamów,
Antoniów,
Glinianki
Wojny, represje zaborców i klęski elementarne, wpłynęły na zmniejszenie się liczby ludności wsi.
Odrowąż
Górki
Brzezie,
Cegielnia,
Nadole
W średniowieczu wieś nosiła nazwę Skorkovicze i należała do kasztelanii żarnowskiej.
Dwór
Dłużniewice
a
p
Chełsty,
Czersko,
Grębenice,
e
W regestrze poborowym z 1508 roku wymieniono Jana i Mikołaja ze Skorkowic,
c
Trojanowice
S
Justynów,
Jasion,
Klew,
Kuźminka,
a w dokumencie z 1577 roku - Wacława i Jakuba Skorkowskich. Skorkowscy stali
Rudne
Niemojowice
Pod
Malenie,
Maleniec,
Machory,
MarDoły
Kolonia
się właścicielami wielu wsi w powiecie opoczyńskim. Jeden z nich - w XVII wieku,
W
Żarnów
Borkami
Zdyszewice
ą
cinków,
Myślibórz,
Młynek,
g
Kazimierz Saryusz Skórkowski herbu Jelita w Wielkiej Woli (Paradyż) ufundował
Gościniec
DPS
dawna
l
Czersko
a
Nowa
Góra,
Polesie,
Poręn
Dorobna
UG
kościół i klasztor, w którym po latach rozpoczął się kult Jezusa Chrystusa
k
a
Wieś
Pilichowice
Niemojowice
ba,
Ruszenice,
Siedlów,
Cierniem Koronowanego. Albin Kazimierz Saryusz Skórkowski był posłem
Ruda
Sielec,
Siergiejewek,
Pilichowska
Nowiny
Środek
na Sejm Czteroletni (1788-1792). Niestety, był przeciwnikiem uchwalenia
Skórkowice,
Siucice,
Konstytucji 3 Maja, choć później poparł Insurekcję Kościuszkowską,
WTZ
Poręby
Sosnowice,
Sulborodawna
i został uczestnikiem powstania przeciwko Rosji.
Tresta
wice,
Tama,
TomaNajsłynniejszym z rodu Skórkowskich był jednak
Wesoła
Chorzew
szów,
Widuch,
Bronów
Wincenty Saryusz Karol Skórkowski (1768-1851),
Widuch
746
Sielecka Góra
Skała
Skumros
K
Władysławów,
Skała
Kolonia
Poręba
który w czasach zaborów był senatorem Królestwa
OŃ
285,6
m
n.p.m.
Paszkowice
Piaski
Wolica,
WoznieMyślibórz
Soczówki
S
Polskiego i biskupem krakowskim w latach 1828-1851.
Dziupel
K
sieńsk,
Zawada
I
Budy
E
Za wspieranie powstania 1830 roku, skazano go na
Nowa
Góra
Skórkowice
Sielec
Komornicki
i
Zdyszewice
Władysławów
banicję i zmarł na wygnaniu w Opawie. Dopiero
Paszkowice
Kolonia
(podano
oryginalne
Myśliborski
Poręba Podedwór Niwa
w 1913 roku, jego szczątki sprowadzono do
Nowa
Rezerwat
Łysa
(Kozłowy)
nazwy miejscowości).
Afryka
Góra
Góra
Krakowa i uroczyście pochowano
Ruszenice
przyrody
Szymanów
Wierzchowisko
Rezerwat
przyrody
Tomaszów
w Katedrze Wawelskiej. W 1827 roku
Jodły Sieleckie
Diabla
Góra
Lichoc
w Skórkowicach znajdowało się 45 doMarcinków
W SkórAntoniów
Fryszerka Ruszenice
Diabla Góra
mów, w których mieszkało 438 włościan, 285,1 m n.p.m.
Dąbie
- Ruszenice- Kolonia
kowicach
Malków
Łazy
Górki
a w 1886 roku we wsi istniały 54 domy,
Grębenice
Chełsty
Dębina
znajdują
Wierzchowskie
Klew
Ławki
Klew
zasiedlone przez 521 osób. Miejscowość
się
nastęC
Kamieniec
słynęła ze znanej w regionie szkoły początkowej
Kolonia
Emilin
Borki
za
pujące
ulice:
r
na
(istniejącej już od XVI wieku), którą później
Zamoście Fryszerka
Jana
Pawła
II,
Młynek
nazywano elementarną, powszechną, a po II wojnie
- Błonie
Opoczyńska,
Przedborska,
Jasion
Siedlów
Pogorzelec
74
światowej - szkołą podstawową. W XIX i XX
Malenie Adamów
Południowa, Nad Czarną,
wieku Skórkowice wchodziły w skład gmiŁączna, Źródlana, Żarnowska,
ny Machory (z siedzibą w Marcinkowie),
Herb Skórkowic
Kościół
Hotel,
motel
Spacerowa, Rzeczna, Letnia, Krótka,
JELITA
w latach 1954-1972 były siedzibą gromaSzkoła
Restauracja, bar
Wydziałki
Północna, Cmentarna, Cicha, Piaskowa,
dy Skórkowice, a od 1973 roku należą do
Dom kultury, biblioteka UG Urząd Gminy w Żarnowie
Dom ludowy, świetlica
Łąkowa, Dworska, Podgórna, Zakątna,
Stacja
benzynowa
gminy Żarnów. Majątek ziemski w SkórKN
Remiza OSP
Kamienna, Ogrodowa, Polna, Chorzew, Zielona
Ośrodek
zdrowia
Obiekt
zabytkowy
Autogaz
kowicach obejmował 384 morgi (1 morga
oraz Plac 700-lecia.
Poczta
Apteka
Park
podworski
Obiekt
sportowy
= 0,56 ha), a w jego skład wchodziło 10 budynków
murowanych i 5 drewnianych. Początkowo należał do rodu
-12
km,
8
km,
14
km,
Odległości
od
ważnych
dla
mieszkańców
Skórkowic,
miast
i
miejscowości
wynoszą:
Żarnów
Aleksandrów
Fałków
Skórkowskich, a potem Rapackich. W Skórkowicach od
12
km,
26
km,
30
km,
31
km,
21
km,
36
km,
Paradyż
Przedbórz
Opoczno
Końskie
Sulejów
Piotrków
Trybunalski
Tomaszów
Mazowiecki
1927 roku istnieje jednostka OSP, którą w 2014 roku włą40
km,
65
km,
94
km,
86
km,
102
km,
160
km,
160
km,
169
km.
Kielce
Radom
Łódź
Częstochowa
Sandomierz
Warszawa
Kraków
czono do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
GMINA ŻARNÓW
Zb
i
Wą orn
gla ik r
nk ete
a - nc
Mi yjn
ed y
zn
a
POWIAT OPOCZYŃSKI
DŹ
ŁÓ
ŻARNÓW
E
LC
KIE
Centralna Mag
istrala Kolejow
a
L
P
G
Legenda:
L
P
G
Download