babiogórski_park_narodow

advertisement
BABIOGÓRSKI
PARK NARODOWY

Babiogórski Park Narodowy położony
jest we wschodniej części Beskidu
Żywieckiego.

Masyw Babiogórski stanowi drugie co
do wysokości po Tatrach pasmo górskie
w Polsce.
Logo
Najwyższym wzniesieniem
masywu Babiogórskiego
jest Babia Góra nazywana
również Diablakiem
(1725 m n.p.m)
Pochodzenie nazwy Babia Góra nie jest
do końca pewne. Jan Długosz zapisał
nazwę szczytu jako „ Baba’’. W języku
staropolskim słowo to oznaczało
przedmioty duże, masywne, ciężkie.
Przeważa jednak pogląd, że nazwa
pochodzi od „Bab –Czarownic’’, które
wedle podań ludowych miały na
szczycie odprawiać swoje sabaty.
Na Babiej Górze wyróżniamy następujące
piętra roślinności:
- regiel dolny, który tworzą buki, jodły i świerk
- regiel górny ze świerkami
- piętro kosodrzewiny
- piętro hal
Spośród bogactwa flory babiogórskiej należy
wyróżnić dwa gatunki, których występowanie
w Polsce ograniczone jest wyłącznie do terenu parku.
Są to: rogownica alpejska i okrzyn jeleni,
stanowiący symbol parku.
Rogowica alpejska
Okrzyn jeleni
Obszar Babiej Góry jest miejscem występowania
wielu rzadkich i interesujących gatunków zwierząt.
Spotkać można tutaj m.in. jelenie, sarny, lisy,
zające, dziki oraz rysie, borsuki i wydry. Stałymi
mieszkańcami Babiogórskich ostępów stały się
także wilki oraz niedźwiedzie brunatne, wcześniej
uważane w tych stronach za gatunek jedynie
przechodni. Najliczniejszą grupę ssaków stanowią
drobne gryzonie.
Babia Góra doczekała się uznania swojej
wartości na arenie międzynarodowej. W
1977 roku obszar ten uznano za Rezerwat
Biosfery UNESCO.
 Aktualnie jest on włączony do Europejskiej
Sieci Ekologicznej NATURA 2000,
zarówno jako ostroja ptasia, jak
i siedliskowa.

Download