Okrzyn jeleni - FlorNaturLBG

advertisement
Okrzyn jeleni
Informacje ogólne
Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Nazwa taksonomiczna (polska):
Nazwa zwyczajowa:
Ogólna charakterystyka:
Kategoria zagrożenia wg:
Kategoria zagrożenia gatunku:
Laserpitium archangelica Wulfen
Okrzyn jeleni
brak danych
Opis. Okrzyn jest okazałą rośliną wieloletnią. Bruzdowana, w dole dęta,
dochodząca do 2 m wysokości włochato kosmata łodyga, zakończona jest 3-5
dużymi baldachami. Roślina po przejściu cyklu generatywnego ginie (bylina
semelparyczna). Rozmnaża sie z nasion. W warunkach ogrodowych okrzyn
zakwita ptrzeważnie w 4-tym roku życia; odznacza sie dużą żywotnoscią i
płodnością. Jeden osobnik może wyprodukować 4-15 tysięcy dojrzałych nasion.
W uprawie, śmiertelność osobników z siewu po pierwszym roku wyniosła
38-76%, a z sadzenia - 11-14% Występowanie. Gatunek górski, występujący w
środkowej i południowo-zachodniej Europie, od Jesioników i Karpat po Półwysep
Bałkanski. W Polsce osiąga północną granicę zasięgu. Jedyne w Polsce
stanowiska okrzynu jeleniowego znajdują sie na północnym stoku Babiej Góry:
pod Sokolicą, Kępą, Izdebczyskami, na Borsuczych Skałach i w dolinie
Cylowego Potoku. Siedlisko. Okrzyn jeleni na Babiej Górze występuje w strefie
górnej granicy lasu, na wysokości 1280-1400 m n.p.m.; wzdłóż Cylowego
Potoku schodzi do wysokości 1050 m n.p.m.. Rośnie w miejscach stromych,
kamienistych i wilgotnych, pokrytych zaroślami kosodrzewiny Pinetum mughi
carpaticum i porzeczki skalnej, laskami jarzębinowymi Athyrio-Sorbetum oraz
ziołoroslami z miłosną górską Adenostyletum alliariae i wietlicą alpejską
Athyrietum alpestris. Naturalne skupienia okrzynu jeleniego składają sie z
kilkunastu do kilkudziesięciu osobników kwitnących (np. pod Izdebczyskami w
1987 roku kwitło 30 roślin) oraz większej liczby osobników wegetatywnych.
Zasoby okrzynu polskiej części populacji babiogórskiej nie są dokładnie znane,
lecz liczba osobników kwitnących nie przekracza , jak się wydaje , 500 roślin.
Zagrożenie i ochrona. Aktualnie okrzyn jeleni nie jest gatunkiem zagrożonym.
Występowanie w rezerwatach ścisłych Babiogórskiego Parku Narodowego, w
miejscach trudno dostępnych i z dala od szlaków turystycznych, zabezpiecza
go przed bezpośrednim niszczeniem przez człowieka. Tylko naturalne procesy
ekologiczne mogą powodować zagrożenia dla populacji okrzynu na Babiej
Górze, jak sukcesja roślinności krzewiastej i drzewiastej w strefie górnej granicy
lasu, przebiegająca jednak w warunkach klimatu górskiego bardzo powoli oraz
osuwiska skalne i ziemne, które jednakże przyczyniaja się do powstawawania
nowych miejsc do naturalnego odnowienia. Z uwagi na małą liczbę krańcowo
na północ położonych stanowisk i dużą izolację, konieczna jest okresowa
kontrola liczebnosci populacji, a w razie pojawienia się zagrożeń - rozważanie
sposobów przeciwdziałania. Na początku lat 60-tych okrzyn jeleni został
wprowadzony do uprawy w Ogrodzie Roślin Babiogórskich przy Muzeum
Przyrodniczym BPN w Zawoi-Barańcowej; rośnie tu nadzwyczaj bujnie, obficie
kwitnie i owocuje oraz rozprzestrzenia sie poza ogród. Źródło. Polska Czerwona
Księga Roślin, K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa, PAN, Kraków 1993
Polska Czerwona Księga Roślin
1.2 CR (critical)
Taksonomia
Królestwo:
Podkrólestwo:
Klasa:
Rząd:
Rodzina:
Rodzaj:
Gatunek:
rośliny
naczyniowe
okrytonasienne
selerowce
selerowate
okrzyn
Okrzyn jeleni
Zdjęcia
Ikona
Plik
fot_K_Chwistek.JPG
fot_K_Chwistek1.jpg
Rozmiar
143,52 kB
172,77 kB
1/2
fot_K_Chwistek2.jpg
172,53 kB
fot_K_Chwistek3.JPG
174,77 kB
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download