Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu

advertisement
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Prawo powsz ciąż: F=G*mM/r2 Nat Pol graw: γ=G*M/r2 Praca w polu graw: Fśr=GMm/rArB W=GMm(1/rA1/rB ) (praca wykonywana przez F zew) Własności pola graw 1) Praca w polu graw na obw zamkniętym jest
równa 0. Cecha ta nazywa się potencjalnością pola. 2) Praca w pol graw zależy od początkowe i koń położ ciała,
dlatego pole graw jest polem zachowawczym. Potencjał: V=-Gm/r Prawa Kep: I Planety krążą po elipsach w
jednym z ognisk elipsy znajduje się słoń. II Prędkość polowa planety jest stała (planety poruszają się w ten spos,
że prom wodzący planety zakreśla w jednakowych odst czasu jednak pola. Stos zakreśl pola do czasu jest miarą
pręd pola) III Kwadraty okresów obiegu planet wokół słońca mają się do sienie jak sześciany ich średnich odl od
słońca. T12/T22=r13=r23. Przysp ziemskie I natęz pola gr jako wektory są sobie równe, natomiasyt każda z tych
wielkośći oznacz coś innego – przysp opisuje ruch ciała w polu graw, nat opisuje właświości pola graw. Ep=GMm/r Ek=mv2/2 VI=7,9 km/s
Download