6 na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w

advertisement
Walka o czyste powietrze szansą dla
rozwoju energetyki
Paweł Smoleń,
ERBUD SA
Członek Zarządu ds. Energetyki i Przemysłu
Październik 2015
Profesjonalne instalacje ciepłownicze w miejsce
niskiej emisji
Szansa dla społeczeństwa, gospodarki i
środowiska
2015-09-02
Pekin, Chiny
2015-09-02
Dramatyczne zanieczyszczenie powietrza
Pył PM10 (podobnie PM2,5 czy benzo[a]piren)
wg. EEA
6 na 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie
to polskie miasta
Kraków – najpiękniejsze miasto
w Polsce?
Niska emisja
= 2500 papierosów na osobę rocznie
Czyste
powietrze
Rozwiązanie: więcej sieci cieplnej
Kurorty narciarskie i uzdrowiska w południowej Polsce
Zakopane – czym oddychają narciarze?
Rozwiązanie: nowoczesne ciepłownie
Wsparcie
Priorytet – rozwój sieci cieplnych
Niskie lub brak wsparcia
Potrzeba wsparcia
Technologie produkcji ciepła:
- Węgiel kamienny
✓
- Biomasa
✓
- Gaz
✓
- Odpady
✓
- Wielopaliwowe
✓
- Elektrociepłownie
✓
Sieci cieplne
✓✓
- Magistrale ciepłownicze
- Mniejsze średnice i przyłącza
✓
I tak musimy oczyścić powietrze więc dlaczego nie
10 korzyści w jednym
1.
Zmniejszenie (10x) lub eliminacja najbardziej szkodliwych związków: PM2,5, PM10,
benzo[a]piren, SO2, NOx – wartość bezcenna - zdrowie ludzi
2.
Uniknięcie kar EU i odszkodowań za przekraczanie norm zanieczyszczenia powietrza
3.
O wiele wyższa sprawność = mniejsza emisja CO2 (>10mln ton) – pozytywny scenariusz dla
Polski w kontekście polityki klimatycznej EU
4.
Poprawa lokalnej koniunktury gospodarczej – inwestycje, tanie i niezawodne ciepło
5.
Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w systemach ciepłowniczych
6.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości
7.
Wzrost cen nieruchomości
8.
Szansa dla polskiego węgla na nowe rynki zbytu ale już w czystszych technologiach
9.
Wzmocnienie lokalnego i krajowego systemu elektroenergetycznego (stabilizacja,
zmniejszenie strat sieciowych, zarządzanie mocą bierną) w przypadku elektrociepłowni
10.
Rozwój innowacyjności technicznej
KAWKA x 10
Mniej trucia, więcej działania
Download