Powietrze – substancja czy mieszania gazów?

advertisement
Powietrze – substancja czy
mieszania gazów?
- Atmosfera
- Składniki gazowe powietrza
Atmosfera
Atmosfera – powłoka gazowa otaczająca Ziemię , przyziemną warstwę
atmosfery to powietrze atmosferyczne o następujących właściwościach:
 bezbarwny i bezwonny gaz
 przyjmuje kształt naczynia
w który jest zamknięte
 niewidoczne, ale
doświadcza się jego
obecność (ruchy powietrza
to wiatr, nabieranie cieczy
do butelki zanurzonej
w cieczy)
 niezbędne w życiu
organizmów tlenowych
i w procesie
podtrzymywania ognia
(palenia)
Doświadczenia – badanie składu
powietrza
 Doświadczenia:
 palenie się świecy w powietrzu atmosferycznym
 palnie się świecy w powietrzu wydechowym
 planie się świecy w odwróconym cylindrze zanurzonym
w wodzie
 Obserwacje i wnioski:
 słup wody w cylindrze podnosi się do ok. 1/5 wysokości
 w procesie spalania biorą udział tylko niektóre składniki
powietrza
 powietrze atmosferyczne jest mieszaniną
wieloskładnikową
Skład powietrza i jego właściwości
Powietrze atmosferyczne – mieszanina jednorodna
wieloskładnikowa (składników gazowych nie można
rozróżnić)
 % udział składników powietrza atmosferycznego
Azot
Tlen
Tlenek węgla(IV(
Gazy szlachetne – głównie argon
N2
O2
CO2
Ar
78%
21%
0,03%
0,93%
Pozostałe sub. gazowe metan, tlenek CH4, SO2, H2O, 0,04%
siarki, tlenki azotu, para wodna,
NO, NO2, H2,
wodór, amoniak, chlorowodór
NH3, HCl
Zanieczyszczenia stałe: kurz, pył, dym, mikroorganizmy
Właściwości powietrza
 Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, rozpuszczalność maleje wraz
ze wzrostem temperatury a rośnie wraz ze wzrostem ciśnienia
 W warunkach normalnych (1013hPa i temp.
0oC) jego gęstość wynosi ok. 1,35g/dm3
(masa 1 m3 powietrza wynosi ok. 1,35kg).
 W warunkach standardowych (1000hPa
i 25oC) gęstość wynosi ok. 1, 17g/dm3
 Skraplanie powietrza: 1883r.
 Karola Olszewskiego
 Zygmunta Wróblewskiego
 w warunkach niskiej temp. i wysokiego
ciśnienia:
 niebieskawa ciecz
 gęstość mniejsza o gęstości wody
Tlen Tw = ok. -183oC
Argon Tw = ok. -186oC
Azot Tw = ok. -196oC
Download