1_infografika wyjscie smoga__druk_all

advertisement
Gdzie szukać aktualnych informacji
o zanieczyszczeniach powietrza ?
WyjscieSmoga.pl
(pomiary PM10 dla Rybnika)
Smok-Smog
Jakość powietrza
w Polsce
powietrze.katowice.wios.gov.pl
spjp.katowice.pios.gov.pl
(dane dla woj. śląskiego)
(prognoza dla woj. śląskiego)
∆ WyjscieSmoga.pl
Jak odczytywać wyniki pomiarów
godzinowych pyłu zawieszonego PM10?
:)
0-25 μg/m3
Bardzo niskie
stężenie
26-50 μg/m3
Niskie
stężenie
51-90 μg/m3
Średnie
stężenie
91-180 μg/m3
Wysokie
stężenie
Źródło: Wspólny Indeks Jakości Powietrza (airqualitynow.eu)
Powyżej
18O μg/m3
Bardzo wysokie
stężenie pyłu
∆ WyjscieSmoga.pl
Co robić podczas wysokich stężeń?
dopilnuj,
żeby dzieci
nie wychodziły
na zewnątrz
z przedszkola
wystrzegaj się
dymu
tytoniowego
ogranicz aktywność
fizyczną i nie uprawiaj
sportu na zewnątrz,
nie wychodź
na spacer
nie wietrz
mieszkania
jeśli cierpisz na
choroby układu
krążenia
lub oddechowego
w razie potrzeby
skontaktuj się
z lekarzem
włącz
odpylacz
powietrza
∆ WyjscieSmoga.pl
Pyły zawieszone (PM10 i PM2,5)
PM 2,5
PM10
Ludzki włos
Ziarenko piasku
∆ WyjscieSmoga.pl
Kto jest najbardziej narażony na szkodliwe
działanie zanieczyszczeń powietrza?
PM10
60+
cierpiący
na choroby dróg
oddechowych
cierpiący
na choroby serca
kobiety w ciąży
dzieci
osoby starsze
PM 2,5
45 000
Z szacunków Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że tyle osób umiera co roku w Polsce z powodu
powietrza zanieczyszczonego pyłem zawieszonym („Air quality in Europe — 2014 report”, European Environment Agency).
∆ WyjscieSmoga.pl
Smog a zdrowie
Skutki dla płodu:
większe ryzyko wcześniactwa;
Skutki dla dzieci::
wyższy poziom niepokoju i zachowań depresyjnych;
problemy z pamięcią i koncentracją;
zmiany anatomiczne w mózgu;
obniżenie ilorazu inteligencji;
astma.
słabsze funkcjonowanie układu
odpornościowego w wieku późniejszym;
mniejsza waga urodzeniowa
i pojemność płuc oraz mniejszy wzrost
i obwód główki;
słabszy rozwój intelektualny w wieku
późniejszym;
większe ryzyko obumarcia płodu.
Skutki dla dorosłych
przewlekła obturacyjna choroba płuc;
astma;
udar mózgu;
zakrzepica żył;
nadciśnienie, niewydolność serca;
zaburzenia rytmu serca;
zwiększone ryzyko samobójstwa;
zwiększone ryzyko wystąpienia
choroby Alzheimera w podeszłym wieku;
choroba niedokrwienia serca;
bezpłodność;
miażdżyca;
depresja;
rak płuca.
Skutki dla osób starszych::
zakrzepica żył;
nasilenie objawów demencji starczej;
niewydolność serca;
zaburzenia rytmu serca;
przewlekła obturacyjna choroba płuc;
przyspieszenie procesu starzenia się układu
nerwowego i nasilenie demencji starczej
(w tym zwiększone ryzyko wystąpienia
choroby Alzheimera);
choroba niedokrwienia serca;
zawał mięśnia sercowego;
nadciśnienie;
miażdżyca;
rak płuca.
∆ WyjscieSmoga.pl
Download