pojecie-malej-firmy

advertisement
3
LITERARURA Bogdan Piasecki „Ekonomika i zarządzane małą firmą”, PWN Warszawa 1998 r.
Maciej Łuczak „Przedsiębiorczość w zarządzaniu małą firmą”, Warszawa 2003 r.
Marian Strużycki „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie”,
2002 r.
Jan Targalski „Przedsiębiorczość i rozwój formy”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, Kraków 1999 r. Krzysztof Safin „Zarządzanie małą firmą”, Wydanie Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003 r.
DEFINICJA MAŁEJ FIRMY Pierwsza klasyfikacja w Europie - Raport Boltona 1971 rok - Wielka
Brytania.
W celu wyodrębnienia małych i średnich przedsiębiorstw stosujemy kryteria jakościowe oraz
ilościowe.
Kryteria ilościowe: ilość zatrudnionych,
roczny obrót,
ilość pojazdów (dla firm transportowych),
udział w rynku.
Kryteria jakościowe: finansowa niezależność (max do 25% kapitału zakładowego znajduje się w
posiadaniu dużych firm),
jedność własności i kierowania przedsiębiorstwem.
[ W przypadku dużych przedsiębiorstw - dualizm w zarządzaniu; rozejście właścicieli i
menedżerów. ]
[ Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej właściciel firmy jest jej menedżerem jednocześnie. ]
Small Business Act - 1953 rok - USA - mała firma jest taką jednostką, która stanowi niezależną
własność, działa niezależnie; nie dominuje na rynku, na którym operuje.
W Europie zaczęto wyodrębniać sektor małych i średnich przedsiębiorstw na początku lat 70-tych.
Unia Europejska - MSP, np. (kryterium zatrudnienia):
Holandia - do 100 osób,
Dania - małe do 20 osób, a średnie od 20 do 100 osób,
Francja - do 10 osób.
Definicja MSP (art. 104-109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) od 1.01.2005r.
Mikro przedsiębiorca (w jednym z dwóch ostatnich lat):
zatrudniał mniej niż 10 pracowników,
osiągnął roczny obrót do 2 mln EURO lub
osiągnął sumę aktywów do 10 mln EURO.
Mały przedsiębiorca (w jednym z dwóch ostatnich lat):
zatrudniał mniej niż 50 pracowników,
osiągnął roczny obrót do 10 mln EURO lub
osiągnął sumę aktywów do 10 mln EURO (suma bilansowa).
Średni przedsiębiorca (w jednym z dwóch ostatnich lat):
zatrudniał mniej niż 250 pracowników,
osiągnął roczny obrót do 50 mln EURO lub
osiągnął sumę aktywów do 43 mln EURO.
(…)
… wspólników,
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
walnym zgromadzeniu spółdzielni.
Dla przedsiębiorców działających krócej niż rok - szacowane zatrudnienia, obrotów na podstawie
danych za ostatni okres.
Sektor mikro-przedsiębiorstw ma największy udziałów rynku (w sensie ilości podmiotów)
samozatrudnienie.
FORMY SAMOZATRUDNIENIA
wolne zawody: notariusz, adwokat, doradca podatkowy, lekarz,
w oparciu o umowy z dużymi firmami: agent firmy, przedstawiciel handlowy, doradca
ubezpieczeniowy,
samozatrudnienie łączone z umową o pracę: nauczyciel, urzędnik, menedżer,
samozatrudnienie zastępujące umowę o pracę.
Mikrofirmy (do 5-10 osób) - ponad 90% w sektorze MSP: sklepiki, usługi fryzjersko-kosmetyczne,
punkty gastronomiczne, firmy transportowe, usługi remontowo-budowlane.
SENS TWORZENIA JEDNOLITEGO POJĘCIA MSP…
Definicja MSP - Swoboda działalności gospodarczej
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w Polsce-referat na ćwiczenia.
Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw
Sektor MSP
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download