XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw

advertisement
XVII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw
„Finanse i innowacyjność w rozwoju MSP”
Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła ich finansowania.
Jeśli:




chcesz uzyskać informacje o najnowszych rozwiązaniach
innowacyjnych dla twojej firmy,
poszukujesz źródeł finansowania jej rozwoju,
interesują Cię obecne systemy rządowego wsparcia MSP,
chciałbyś poznać formy wsparcia MSP w nowej perspektywie finansowej
na lata 2014-2020,
weź udział w Forum i organizowanych warsztatach!
W ramach konferencji, oprócz
następujące warsztaty dla MSP:
sesji
plenarnej,
przewidujemy
bowiem
1. Innowacyjność MSP
Rozwiązania wspomagające pracę MSP (m.in.: nowoczesne systemy
zarządzania, budowa strategii firmy, zarządzanie relacjami z klientem, skuteczny
marketing i promocja)
2. Finansowanie MSP
Formy finansowania i inwestowania w rozwój MSP – dotacje unijne, pożyczki i
poręczenia, kredyty, leasing, factoring oraz alternatywne źródła pozyskiwania
kapitału: fundusze venture capital, seed capital, NewConnect, Anioły Biznesu.
Warsztaty będą prowadzone między innymi przez ekspertów i praktyków w
dziedzinie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach oraz wykwalifikowanych
specjalistów z instytucji finansowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw
materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień prezentowanych w części
warsztatowej.
Forum organizowane jest przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu) – od 2001 instytucję
zaangażowaną w obsługę dotacji dla przedsiębiorców. Fundacja MSP jest także
ośrodkiem Krajowego Systemu Usług, którego działalność nadzoruje i wspiera
Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości.
Termin: 18 listopada 2011
Koszt uczestnictwa: 150 zł brutto /obejmuje koszty recepcji, materiałów
konferencyjnych oraz cateringu/
Miejsce: Pałac Chodkiewiczów /siedziba Związku Rzemiosła Polskiego/,
Warszawa, ul. Miodowa 14
Więcej informacji: www.fund.org.pl
Biuro Organizacyjne XVII Forum Gospodarczego MSP
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Smocza 27,01-048 Warszawa
tel.: 22 838 01 72, 838 02 91 / 22 838 32 11 wew. 121
fax: 022 838 02 61
[email protected]
www.fund.org.pl
Patronat medialny:
Download