Załącznik nr 1 do SIWK

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWK
Rodzaj badania
Cena
Czas
oczekiwania na
wynik
X
X
Specjalistyczne badania laboratoryjne
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
a
b
a
b
c
d
e
a
b
d
c
e
a
b
a
b
a
b
c
27
28
29
30
31
32
33
34
a
b
Kwas 5-Hydroksyindolooctowy
Przeciwciała antyfosfolipidowe
Przeciwciała przeciwko czynnikowi Castlea
Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka
Przeciwciała przeciw gliadynowe IgA
Przeciwciała przeciw gliadynowe IgG
Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA
Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA
Przeciwciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA
Badania p-ANCA - max. Czas uzyskania wyniku 1 dzień
Badania c-ANCA - max. Czas uzyskania wyniku 1 dzień
Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA - Screen ) (jak wyżej)
Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych ( ANA ) badanie rozszerzone (jak wyżej)
Pakiet-panel wątrobowy (ANA1, ASMA, AMA, LKM)
Antygen HBe - max. czas uzyskania wyniku 1 dzień
Przeciwciała anty HBe (jak wyżej)
Przeciwciała anty HBc klasy IgM (jak wyżej)
Przeciwciała anty HBc klasy IgG (jak wyżej)
Przeciwciała anty CCP
Przeciwciała cANCA i pANCA metodą ELISA
przeciwciała cANCA i pANCA testem IF
Przeciwciała SMA, LKM, MIT
Przeciwciała p. mitochondralne - max. Czas oczekiwania 1 dzień
Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl, Jo-1, pl-7, pl-12, Pl-12)
Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae klasy IgG
Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae klasy IgM
Przeciwciała anty CCP = 9
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny u chorych z miastenią
Przeciwciała przeciwko białku MUSK u chorych z miastenią
Przeciwciała fosfatydyloseryjnie przeciwko IgG, IgA, IgM
Przeciwciała p. błonie podstawowej kłęb. nerkowych (anty-GMB) met. IF
Przeciwciała p. dsDNA met.IF
Przeciwciała p. mięśniom gładkim (ASMA) met IF
Przeciwciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IF
Przeciwciała przeciwwyspowe (ICA)
Przeciwciała przeciwinsulinowe (IAA)
Przeciwciała anty-GAD
Przeciwciała anty-IA2
Przeciwciała anty-GAD + anty-IA2
Przeciwciała przeciw akwaporynie 4
Przeciwciała przeciw Ro, LA (SSA, SSB)
Przeciwciała przeciw SCL-70
Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV) w klasie IgG
Przeciwciała przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV) w klasie IgM
Przeciwciała przeciwko boreliozie w PMR w klasie IgG/IgM
Badanie w kierunku toksoplazmozy IgA
Diagnostyka serologiczna w kierunku wirusa n.z.p.
Przeciwciała w klasie IgG dla wirusa n.z.p.
Przeciwciała w klasie IgM dla wirusa n.z.p.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Wykrywanie przeciwciał antykardiolipinowych
a w klasie IgG - badanie jakościowe
b w klasie IgM - badanie jakościowe
Określenie miana przeciwciał antykardiolipinowych
a w klasie IgG - badanie ilościowe
b w klasie IgM - badanie ilościowe
Markery serologiczne zakażenia HAV
a przeciwciała anty HAV całkowite
b przeciwciała anty HAV w klasie IgM
Badanie kału w kierunku wydalania tłuszczy
Badania w kierunku jersiniozy
a serodiagnostyka jersiniozy IgA
b serodiagnostyka jersiniozy IgG
Yersinia badanie z krwi
Ab przeciwko krztuściowi testem ELISA - 1 klasa
QuantiFeron - TB GOLD ELISA
IgG - 4
Legionella - antygen w moczu
Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych
Homocysteina
Badanie serodiagnostyczne w kierunku brucelozy
serodiagnostyka choroby kociego paura
Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku wągrzycy
X
X
X
X
X
X
X
X
Serodiagnostyka
a mykoplazmozy IgG
b mykoplazmozy IgM
X
X
X
X
X
X
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
a
b
68
69
70
71
72
a
b
Varicella zoster IgG
Badanie w kierunku przeciwciał w klasie IgG i IgM dla wirusa
kleszczowego zapalenia mózgu
Badanie w kierunku toksokarozy
Toxo IgG, Awidność
Kalcytonina
Androstendion
Aldosteron
aldosteron w DZM
17-OH-progesteron
Gastryna
Tyreoglobulina
Estriol wolny
Leptyna
Ceruloplazmina
Osteokalcyna
Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności
DNA Chlamydia trachomatis w moczu
C1 inhibitor
aktywność
stężenie
Alfa - 1 antytrypsyna
RF ( czynnik reumatoidalny klasy IgM)
Coxackie B Ab-On z 3 ant (met.pł.)
1,25 (OH) -2 vitaminy D3
Badania w kierunku bąblowicy
Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku bąblowicy
Badanie w kierunku bąblownicy metodą WESTERN - blot
Badanie hybrydyzacją kwasów nukleinowych w kierunku obecności
DNA Chlamydia trachomatis
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów zapalenia wątroby typu B i C
a HCV RNA metodą RT PCR
b PCR HBV ilościowy
c PCR HCV ilośćiowy
Badanie w kierunku boreliozy metodą WESTERN BLOT
Dopełniacz C3
Dopełniacz C4
Oznaczenia leków:
a Oznaczenie stężenia Vankomycyny
b stężenie kwasu mykofenolowego we krwi (MPA)
c tacrolimus/prograf (awaryjnie)
d sirolimus/rampamycyna
e poziom gentamycyny
Immunoglobuliny IgD
Metabolit serotoniny
Profil steroidowy w moczu - metoda GC/MS
VLFA - Analiza długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w
surowicy metodą chromatografii gazowej
Vit. A+E
Wykrywanie DNA pasożytów Toxoplasma gondii metodą PCR
z wykorzystaniem jednej pary starterów
Karnityna w surowicy
Oznaczenie VMA (kwas wanilino-migdałowy) w moczu
a jakościowe
b ilościowe
Aktywność frakcji kostnej fosfatazy zasadowej w surowicy
B-crosslaps (CTX)
IL 6 (surowica) cytokina prozapalna
Wykrywanie DNA Pneumocystis carinii metodą PCR z
wykorzystaniem jednej pary starterów
Badanie grypy met. PCR (AWARYJNIE)
90
91
92
Serodiag. tularemii - odczyn aglutynacji probówkowej
Odczyn immunoflu. pośr. na obecność przeciwciał: anty-IgG i anty-IgM
Pneum. J irovecii
stężenie tryptazy
(R-Z) GC-MS analiza profilu kwasów organicznych w moczu
Badanie cytologiczne w moczu
Eeozynofile w moczu
Akantocyty w moczu
Erytrocyty dysmorficzne w moczu
93
94
95
96
97
98
99
100
a
b
101
a
b
c
d
e
f
Badania w kierunku HIV
test weryfikacyjny w kierunku HIV (Western blot)
HIV PCR jakościowe
Badanie w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową
test VDRL w PMR
test FTA
test TPHA
badania mikrobilogiczne rzeżączka (Gc)
rzęsistki
chlamydia trachomatis
X
X
X
X
X
X
102
103
104
105
106
107
108
109
II.
Kał posiew w kierunku: Camylobacter jejuni
Kał posiew w kierunku: Yersinia spp
Kał Salmonella - Shigella
ETEC - enterotoksyczne szczepy Escherichia coli
EIEC - enteroinwazyjne szczepy E.coli
EHEC - entrokrwotoczne szxczepy E.coli 0157; H7
Identyfikacja serologiczna Salmonella i Shigella
Serotypowanie E coli
Badania cytogenetyczne
1
Badanie cytogenetyczne z hodowli komórek szpiku (w barwieniu GTG
i CBG)
2
3
Badanie cytogenetyczne z komórek krwi (w barwieniu GTG i CBG)
Badanie cytogenetyczne z zastosowaniem fluorescencyjnej
III.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Badania toksykologiczne
Acebutol
Acetaminofen oznaczenie ilościowe (krew)
Acetaminofen oznaczenie jakościowe (mocz)
Alkaloidy opium - badanie ilościowe
Alkaloidy opium - badanie jakościowe
Alkaloidy tropanowe
Alkohol etylowy
Alkohol metylowy
Amfetamina - badanie ilościowe
Amfetamina - badanie jakościowe
Aminofenazon
Amitryptylina - badanie jakościowe
Amizapin - badanie jakościowe
Amizepin - badanie ilościowe
Atenolol
Aviomarin
Baclofen
Barbirutany badanie ilościowe
Barbirutany badanie jakościowe
Benzodiazepiny badanie ilościowe
Benzodiazepiny badanie jakościowe
Bioxetin
Bisoprolol
Cannabinole - badanie ilościowe
Cannabinole - badanie jakościowe
Chlorprotiksen
Cholinoesteraza
Cipramil
Clomipramina
Coaxil
Dekstrometorfan
Desimipramina
Digixin
Doksepina
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Doksepina (mocz)
Ecstasa
Efecitn
Efedryna
Estazolam
Fencyklidyna
Fenobarbital (krew)
Fenotiazyny
Fluvoxamina
Formalina
Glikol etylenowy
Haloperidol
Hemineurina
Hydroksyzyna
Ibuprofen
Imipramina
Karbamazepina
Kodeina
Kofeina
Kokaina
Kotynina
Kwas walproinowy (krew)
LSD
Luminal
Mefacit
Meprobamat
Metadon
Metamfetamina
Metoclopramid
Metoprolol
Mianseryna
Mirtazapina
Moclobemid (Aurorix)
Noveril
Olanzapina
Opiaty
Paracetamol
Parkopan
Phenytoina
Promolan
Propranolol
Pseudoefedryna
Pyralgina
Rispolept
Rozpuszczalniki organiczne
Salicylany - badanie ilościowe
Salicylany - badanie jakościowe
Seroxat
Sineguan - badanie jakościowe
Stilnox
Sulfonamidy
Sulpiryd
Syntetyczne kannabinoidy (JWH018, JWH073, JWH210, MAM2201)
(mocz)
Teofilina
Torekan
Tramal
Trimethoprim
Trójcykliczne antydepresanty
85
86
87
88
89
90
91
92
Badania związane z przeszczepem narządow
IV.
3
Typowanie jednego dawcy narządu unaczynionego
Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla biorcy narządu
unaczynionego innego niż nerka (np.. Wątroba, trzustka) gdy materiał
pochodzi od dawcy, który był typowany do przeszczepienia nerek bez
odbębnego wzywania dyżuranta
Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla biorcy narządu
unaczynionego innego niż nerka (np.. Wątroba, trzustka) gdy materiał
pochodzi od dawcy, który był typowany do przeszczepienia nerek - z
odbębnym wzywaniem dyżuranta
4
Wykonanie próby krzyżowej (cross-machu) dla jedego dawcy ze zwłok
1
2
Konsultacje, badania, zabiegi
V.
1
2
3
4
5
6
7
VI.
1
2
VII.
1
a
b
c
d
e
f
a
b
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
Konsultacja urologiczna
Nefrostomia
Założenie - wymiana cenika JJ (PIG-TAIL)
Cystoskopia
Ginekologiczna
USG transa
Konsultacja dermatologiczna
Biopsja skóry
Konsultacja stomatologiczna
Ekstrakcja zęba
Usunięcie chirurgiczne zęba
RTG zęba
Pantomogram
Okulistyczna
OCT
USG gałek ocznych
Angiografia oka
GDx
Konsultacja reumatologiczna
Konsultacja psychiatryczna
Kapilaroskopia
Badania obrazowe
USG układu ruchu
Mammografia
Badania cytologiczne
Cytologia
VIII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
IX.
CT, NMR W RAZIE AWARII SPRZĘTU SPCSK
Rezonans Magnetyczny bez kontrastu
MR głowy bez kontrastu
MR kręgosłupa odc. C bez kontrastu
MR kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu
MR kręgosłupa odc. Th bez kontrastu
MR stawu kolanowego bez kontrastu
Rezonans Magnetyczny z kontrastem
MR głowy z kontrastem
MR jamy brzusznej z kontrastem
Mr kręgosłupa odc. C z kontrastem
Mr kręgosłupa odc. L-S z kontrastem
Mr kręgosłupa odc. Th z kontrastem
Tomografia komputerowa bez kontrastu
Ocena tętnic wieńcowych bez kontrastu (Calcium Score)
TK głowy bez kontrastu
TK kręgosłupa odc C bez kontrastu
TK kręgosłupa odc. L-S bez kontrastu
Tk kręgosłupa odc . Th bez kontrastu
TK miednicy bez kontrastu
TK twarzoczaszki bez kontrastu
Tomografia komputerowa z kontrastem
TK Angio klatki piersiowej z kontrastem
TK Angio serca z kontrastem
TK głowy z kontrastem
TK głowy z kontrastem (angio)
TK jama brzuszna z kontrastem
TK klatka piersiowa z kontrastem
TK kończyn górnych i dolnych (angio) z kontrastem
TK kręgosłupa odc. C z kontrastem
TK kręgosłupa odc. L-S z kontrastem
TK kręgosłupa odc Th z kontrastem
TK miednicy z kontrastem
TK twarzoczaszki z kontrastem
rtg w razie awarii
Opracowanie i ocena bioptatów nerek
1
Badanie w mikroskopie świetlnym bioptatów gruboigłowych
2
Badanie w mikroskopie świetlnym wycinków usuniętej nerki
3
4
Badanie immunomorfologiczne bioptatów nerki
Badanie w mikroskopie świetlnym - biopsja niediagnostyczna
Doprowadzenie materiału do bloku eponowego (do badania w
mikroskopie elektronowym)
Badanie w mikroskopie elektronowym
Dodatkowe barwienie do biopsji nerki w tym:
a znakowanie amyloidu
b badanie ekspresji kolagenu IV w diagnostyce zespołu alporta
USG + biopsja po przeszczepieniu nerki
5
6
7
8
X.
1
Diagnostyka gruźlicy, choroby płucne
Określenie wrażliwości podstawowej dla M. tuiberculosis streptomycyna iziniazyd, etambutol, ryfampicyna
2
3
OIF w K. Pneumocytozy
BAL w K. Pneumocytozy
4
5
Oznaczenie antygenów grzybiczych w popłuczynach oskrzelowych
AZPP - precypityny w kier. Choroby hodowców ptaków
Określenie wrażliwości rozszerzonej etionamid, cyklseryna,
kapromycyna, ofloksacyn
6
XI.
1
2
3
4
5
6
7
8
Diagnostyka chorób genetycznych
oznaczanie aktywności chitotriozydazy - diagnostyka rutynowa
oznaczanie aktywności chitotriozydazy - monitorowanie leczenia
choroby Gauchera
enzymatyczna diagnostyka neurolipidoz i /lub mukolipidoz (w tym
leukodystrofii metachromatycznej, gangliozydoz GM1 i GM2, alfaBadanie moczu w kierunku mukopolisacharydozy (mocz "po nocy" 50
ml, zamrożony)
Enzymatyczna diagnostyka glikoproteinoz (aktywność betamannozydazy i alfa-fukozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach
skóry*)
Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 1/5; choroby
Hurler/Scheie (aktywność alfa-iduronidazy w leukocytach krwi lub
fibroblastach skóry*)
Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 2; choroby
Huntera (aktywność sulfatazy siarczanu kwasu iduronowego w
surowicy lub osoczu)
Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 3 (choroby
Sanfilippo) - podtypów A, B, C i D (aktywność enzymów lizosomalnych
w leukocytach krwi lub fibroblastach*)
14
Enzymatyczna diagnostyka mukopolisacharydozy typu 4 (choroby
Morquio) - podtypów A i B, (aktywność sulfatazy 6-siarczanu galaktozy
i beta-galaktozydazy w leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*)
Enzymatyczna diagnostyka choroby Gauchera i choroby
Wolmana/CESD (aktywność beta-glukozydazy i/lub aktywność
lizosomalnej kwaśnej esterazy w leukocytach krwi lub fibroblastach
skóry*)
Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność
lizosomalnej kwaśnej alfa-glukozydazy w leukocytach krwi lub
fibroblastach skóry*)
Enzymatyczna diagnostyka choroby Pompego (aktywność
lizosomalnej kwaśnej alfa-glukozydazy w suchej kropli krwi)
Enzymatyczna diagnostyka choroby Niemanna-Picka typu A/B
(aktywność lizosomalnej kwaśnej sfingomielinazy w leukocytach krwi
lub fibroblastach skóry*)
Enzymatyczna diagnostyka gangliozydozy GM2-B, choroby TaySachsa (aktywność termolabilnej beta-heksozoaminidazy A w
leukocytach krwi lub fibroblastach skóry*)
15
wykrywanie pseudodeficytu arylosulfatazy A metodą PCR (element
uzupełniający w diagnostyce leukodystrofii metachromatycznej)
9
10
11
12
13
16
17
oznaczanie poziomu miedzi w moczu (diagnostyka choroby Wilsona)
badanie molekularne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej skrining najczęstszych w populacji polskiej mutacji
18
poszukiwanie delecji/duplikacji w genie dystrofiny w dystrofii
mięśniowej Duchenne’a/Beckera (badanie metodą MLPA)
24
badanie nosicielstwa mutacji dla kobiety z rodziny dotkniętej dystrofią
mięśniową Duchenne’a /Beckera (metodą MLPA, analizą sprzężeń)
Diagnostyka molekularna rdzeniowego zaniku mięśni * SMA, tzn.
choroby Werdniga-Hoffmanna i choroby Kugelberga-Welander
(badanie metodą MLPA)
Badanie nosicielstwa mutacji wywołującej rdzeniowy zanikmięśni SMA (badanie metodą MLPA)
badanie podstawowe w kierunku ataksji rdzeniowo-móżdżkowych SCA (obejmuje SCA1, SCA2 i SCA3)
diagnostyka ataksji rdzeniowo-możdżkowych - SCA (SCA6, SCA7,
SCA8, SCA10, SCA12, SCA17) badanie poszczególnych typów SCA każdy typ
badanie molekularne w kierunku SBMA (opuszkowo-rdzeniowy zanik
mięśni) (badanie w kierunku zespołu Kennedy'ego)
25
badanie molekularne w kierunku dystrofii miotonicznej DM1/DM2
26
31
badanie molekularne pojedynczego typu DM
Badanię prenatalne pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni _ SMA
(badanie metodą MLPA)
poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach 1-20 genu dystrofiny w
dystrofii mięśniowej Duchennea/Beckera (badanie metodą
sekwencjonowania)
poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach 21-40 genu dystrofiny
w dystrofii mięśniowej Duchennea/Beckera (badanie metodą
sekwencjonowania)
poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach 41-60 genu dystrofiny
w dystrofii mięśniowej Duchennea/Beckera (badanie metodą
sekwencjonowania)
poszukiwanie mutacji punktowych w eksonach 61-79 genu dystrofiny
w dystrofii mięśniowej Duchennea/Beckera (badanie metodą
sekwencjonowania)
32
p/c przeciwneur. w sur. met. immunofluo.
33
34
35
36
37
p/c przeciwneur. metodą Western Blot
Oznaczanie poziomu cynku w moczu
Oznaczanie poziomu cynku w surowicy krwi
Diagnostyka choroby Krabbe'go
Diagnostyka molekularna choroby Wilsona (wykrywanie dwóch
najczęstszych mutacji w genie ATP7B)
38
39
40
41
42
43
44
Wykrywanie pseudodeficytu arylosufatazy A metodą PCR (element
uzupełniający w diagnostyce leukodystrofii metachromatycznej)
GEN 4AE z izolacją DNA
Hemochromatoza
genetyczne w kierunku DM1
genetyczne w kierunku DM2
bad. molekularne pojedynczego typu DM
DNA DM1 i DM2
19
20
21
22
23
27
28
29
30
45
46
47
Diagnostyka molekularna rodzinnego defektu apolipoproteiny B-100
(wykrywanie jednej z przyczyn rodzinnej hipercholesterolemii)
Diagnostyka choroby Gauchera i Wolmana)
GEN 7A bez izolacji DNA
Ataksja Friedreicha
48
49
LC/MC/MC (oznaczenie TANDEMEM MS)
50
Chromatografia oligosacharydów w moczu (diagnostyka
mannozydozy, fukozydozy, choroby Sandhoffa, sialidoza)
XII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Badania z zakresu hematologii
Diagnostyka ostrej białaczki limfoblastycznej
Diagnostyka NNH: Test FLAER - badanie przesiewowe
kwalifikacja odczynu TRALI
Analiza mutacji genu KIT:exon 17
Badanie mutacji MPL W 515 K/L
Wykrywane przeciwciał anty-HLA (pakiet LCT, ELISA)
Poziom mtx (metotrexat) (w trybie CITO ykonawca najbliżej
miejsca Zamawiającego)
Wykrywania p/ciał limfocytotoksycznych
Wykrywanie mutacji genu protrombiny
Czas przeżycia erytrocytów i wskaźnik śledziowo-wątrobowy
Wykrywanie p/c przeciwpłytkowych w surowicy na płytkach
krwi met. Enzymatyczną (MAIPA)
Wykrywanie p/c przeciwpłytkowych heparynozależnych met.
enzymatyczną
Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu
Poziom haptoglobin (met.RID)
G6PD- dehydrogenaza glukozo-6 fosforanowa
HK-heksokinaza krwinek czerwonych
PK-kinaza pirogronianowa
GPI-izomeraza glukozofosforanowa
Analiza mutacji KD BCR - ABL (sekwencjonowanie)
Rearanżacja genów TCR(TCRB,TCRG,TCRD)(panel)
Rearanżacja genów Ig(IGH,IGK,IGL)(panel)
Oznaczenie antygenów płytkowych HPA
Badanie odczynu poprzetoczeniowego typu TRALI (chory i 1 dawca)
Badanie odczynu poprzetoczeniowego typu TRALI (każdy kolejny
Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych na płytkach met.
fluoroscencyjną (BIFT)
Wykrywanie przeciwciał anty - HLA w surowicy w teście
limfocytotoksycznym (LCT)
Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych w surowicy met.
fluorescencyjną (PIFT)
Wykrywanie przeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicy
met. fluorescencyjną (GIFT)
Wykrywanie przeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicy
met. enzymatyczną (MAIGA)
Wykrywanie przeciwciał przeciwgranulocytarnych w surowicy
met.mikroaglutynacji (GAT)
Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych EDTA- zależnych
w surowicy/na płytkach met. fluorescencyjną
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Napromienianie
Rearanżacja genów Ig lub TCR BCL1- IGH, BCL2- IGH
Diagnostyka NNH: flurocytometryczne badanie CD59
erytrocytów
Oznaczenie poziomu aldolazy
G6PD -dehydrogenaza glukozo - 6 fosforanowa
HK - heksokinaza
PK - kinaza pirogronianowa
GPI - izomeraza glukozofosforanowa
PFK -fosfofruktokinaza
Reduktaza methemoglobiny
PGK Kinaza fosfoglicerynianowa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards