Czasopismo Kałuszyna i okolic egz. bezpłatny

advertisement
Odważyli
się być przykładem dla innych ludzi…
Ksiądz Tadeusz Majchrzak - proboszcz parafii rzymskokatolickiej od 31.12.1939 do 11.12.1946r. który obejmował
opieką duszpasterską 6.5 tys. wiernych. Nauczyciel religii. Aktywnie uczestniczył w życiu parafian. Sprawował wiele
funkcji społecznych. Cieszył się autorytetem i uznaniem. Znacznie wsparł prace delegatury w Kałuszynie w czasie
organizowania pomocy do wysiedlonych z Zamojszczyzny. Proboszcza wspierali wikariusze ks. Tadeusz Kowalczyk
i ks. Piotr Konopka.
Stanisław Bajszczak - kierownik Szkoły Powszechnej w Kałuszynie. Organizator ZWZ, dowódca oddziału AK,
o pseudonimie „Bogdan”. Organizował pomoc bezpośrednio dla dzieci. Aktywizował i wspierał prace delegatury RGO
Kałuszyn.
Tomasz Walczak - burmistrz Kałuszyna od 9.08.1940 do 05.1944 roku. Wspierał organizację pomocy dla wysiedlonych.
Doktor Ewa Rybicka - zorganizowała pomocom dla wysiedleńców i tworzyła warunki w celu przystosowania ich do
nowych warunków życia.
Helena Spalena - higienistka, bardzo dbała o wysiedlonych. Zorganizowała biblioteczkę dla dzieci i młodzieży. Dzięki jej
zabiegom zorganizowano letnie półkolonie.
Władysław Chróścicki - sekretarz Delegatury Rady Głównej Opiekuńczej w Kałuszynie. Zabiegał o poprawę warunków
życia wysiedlonych. Później Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej.
Marta Stawryszko z d. Mroczek, pielęgniarka.
Krystyna Strogulska z d. Mroczek
O c a l e n i z t r a n s p o r t u…
Marian Nowogrodzki przebywał u Czesława i Genowefy Chrościckich w Szymonach, później w Rudce. Wspomina
pomoc Pani Ręczajskiej i Janiny Dębskiej.
Stanisław Lutosławski z Żurawlowa, gm. Grabowiec, ur. 03.03.1932 r. Wysiedlony do Kałuszyna z ojcem. Przebywał
u Jana Rosołowskiego, później pomoc otrzymał od Janiny Dębskiej /Marianny Fandrii/ z Warszawy, gdzie przebywał
w Domu Dziecka Sióstr Urszulanek w Warszawie.
Stanisław Nowaczewski z Grabowca ur. 1939r. przebywał w Kałuszynie. (…) Ludzie byli tam biedni, przeważnie na
polach kamienie i głazy się rodziły. Tam stale zbierali te kamienie po polu, potem czy sieli, czy sadzili kartofle. Życie
codzienne tak wyglądało, że człowiek cały czas walczył o to życie, bo bieda była.
Weronika Nowaczewska (z domu Margol z Grabowca) przebywała w Kałuszynie, najpierw w szkole, później u Państwa
Witowskich w Olszewicach. Brat Weroniki, Stanisław Margol przebywał w Jakubowie.
Edward Fronc ur. 10.08.1932r. z Grabowca.
Euzebiusz Czesław Pituch z Góry Grabowiec ur.16.12.1930r. z Mrozów, jak większość wysiedlonych, trafił do szkoły,
potem znalazł się w Jakubowie i w Łaziskach u Państwa Abramowskich.
Wacław Bełzecki z Góry Grabowiec ur. 01.06.1930r. ze szkoły trafił do Państwa Klukowskich. W Kałuszynie był z
bratem Bolesławem i ojcem. Mieszkał do marca 1944 r. (…) W Kałuszynie piachy, ziemia nie taka, przyjęli nas na
samym przednówku Przyjęli nas jak swoje dzieci.
Wincentyna Świderek - jej rodzina pozostała w Kałuszynie, gdzie mieszka do dzisiaj. Tutaj zmarł jej brat Tadeusz
Świderek. (…) w kałuszyńskim domu parafialnym znajdowała się kuchnia, gdzie wydawano obiady, wysiedleńcy
wynajmowali się do pracy, mama chodziła do pracy do ogrodnika.
Czesław Denga wysiedlony z Grabowca w 1942 roku do Kałuszyna, gdzie mieszkał aż do śmierci.
Edmund Gójski (rod. Kontek) z Góry Grabowiec ur. w 1942 r. Miał 8 miesięcy, gdy został przesiedlony do Kałuszyna z
matką i siostrą. Adoptowany przez rodzinę z Olszewic.
Stanisław Kuna wysiedlony z Teresina (gm. Białopole) z Mrozów przywieziony do Kałuszyna. Potem z matką i braćmi
wyjechał do rodziny ojca w Kiełczewicach.
Weronika Surma z Góry Grabowiec, przebywała w Kałuszynie w rodzinie Adama Lizińskiego.
Edmund Paluch z Góry Grabowiec, przebywał w Kałuszynie. W rodzinie Stanisława Zbrocha.
Maria Popek z braćmi i mamą - przebywała w Kałuszynie.
Teodozja Staszczyk z męża Żybura, przebyła we wsi Cierpięta(gm. Wierzbno).
Pozostali na wieczność w Kałuszynie…
Halina Bębenek †09.03.1943, 11 mies.
Adolf Bucior †02.03.1943, 4 l.
Irena Chojnacka †11.03.1943,3 mies.
Sabina Głowacka †11.03.1943, 2l.9 mies.
(przebywała u P. Strogulskich w Kałuszynie)
Danuta Gozdek †24.04.1943, 10 mies.
Edward Indruszczak †09.03.1943, 8 mies.
Michalina Janiuk †04.03.1943, 7 mies.
Tadeusz Świderek †08.03.1943, 3l.5 mies.
Jadwiga Wszystko †15.03.1943, 5 l.
Maria Małgorzata Kantor †02.03.1943, 11 mies.
Mieczysław Kerepa †05.03.1943, 2l, 7 mies.
Halina Kwietniewska †03.03.1943, 7 mies.
Helena Macioch †13,03,1943, 1 i 3 mies.
Witold Jan Runkiewicz †02.03.1943, 8 mies.
Bogdan Stryjek †03.03.1943, 5 l.
Czasopismo Kałuszyna i okolic
Longiusz Stryjek †02.03.1943, 1 i 8 mies.
Helena Pawlak †30.03.1943, 10 mies.
Osoby dorosłe z Zamojszczyzny zmarłe i pochowane w Kałuszynie
Piotr Stańczuk †09.03.1943, 62l.
Agnieszka z Gostków Łukaszewicz †14.03.1943,69 l.
Marianna z Gałeckich Neuman †24.03.1943,85l.
Stanisław Serefin †23.03.1943, 73l.
Hipolit Sonka †25.03.1943, 56l.
Stanisław Gałuszka †01.04.1943, 71l.
Anna Żmudzińska †01.04.1943, 65l.
Bibliografia: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, oddział w Otwocku. Akta Miasta
Kałuszyn 1892-1959, nr zes. 52 Beata Kozaczyńska. Losy Dzieci Zamojszczyzny
wysiedlonych do Kałuszyna i okolic w czasie okupacji hitlerowskiej. Relacje i
wspomnienia cz. I i II. Piotr Anczewski. Działalność Delegatury Polskiego Komitetu
Opiekuńczego w Kałuszynie 1941-1944. Rocznik Kałuszyński nr 6. Relacja Czesława
Dengi, Weroniki Surma Maj 2013; Władysław Chróścicki. Wypis z Akt Urzędu Stanu
Cywilnego w Kałuszynie z dnia 12.04.1983. Izba Pamięci Narodowej w Gimnazjum im.
6. P.P.L. J. Piłsudskiego w Kałuszynie.
Maria Bartosiak
egz. bezpłatny
Download