Temat: Wojna w latach 1943-1945

advertisement
Temat: Wojna w latach 1943-1945. Klęska państw „Osi”
1. Lądowanie wojsk sprzymierzonych na Sycylii VII 1943 i kapitulacja Włoch
8 IX 1943.
2. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie 28 XI-1 XII 1943
a. decyzja o otwarciu drugiego frontu w Europie poprzez lądowanie w płn.Francji
b. stwierdzenie konieczności powołania po wojnie międzynarodowej organizacji
pokojowej
3. Walka o Włochy – bitwa o Monte Cassino I-V 1943
4. Lądowanie aliantów we Francji – II front w Europie 6 VI 1943
5. Zamach na Hitlera 20 VII 1944
6. Przejście Rumunii VIII 1944, Finlandii i Bułgarii IX 1944 na stronę aliantów
7. Operacja zimowa wojsk radzieckich na ziemiach polskich I-II 1945 – Rosjanie nad
Odrą
8. Działania na froncie zachodnim
a. kontrofensywa niemiecka w Ardenach XII 1944-I 1945
b. ostateczna ofensywa sprzymierzonych i klęska Niemów na zachodzie II-IV 1945
9. Operacja berlińska wojsk radzieckich IV-V 1945
a. śmierć Adolfa Hitlera 30 IV 1945
b. upadek Berlina 2 V 1945
10. Bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy 7/9 V 1945
11. Klęska Japonii w bitwach o Wyspy Salomona – przełom w wojnie na Pacyfiku
VIII 1942-XI 1943
12. Upadek imperium japońskiego 1944-45
a. klęska floty japońskiej w bitwie pod Leyte i utrata Filipin X 1944-V 1945
b. zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki 6, 9 VIII 1945
c. przystąpienie ZSRR do wojny z Japonią 8 VIII 1945
13. Bezwarunkowa kapitulacja Japonii – koniec II wojny światowej 2 IX 1945
14. Nowy porządek polityczny w Europie i na świecie
a. konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie II 1945
- decyzja o okupacji Niemiec ( USA, WBr, ZSRR, Francja), Niemcy zostaną
zdemilitaryzowane, zdenazyfikowane, wypłacą odszkodowania, przywódcy
III Rzeszy staną przed sądem
- ZSRR przystąpi do wojny z Japonią 2-3 miesiące po zakończeniu wojny w Europie
- określono tryb zwołania konferencji założycielskiej ONZ
b. konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie VII-VIII 1945
- uściślono postanowienia jałtańskie w sprawie zasad okupacji Niemiec: powołanie
Sojuszniczej Rady Kontroli i zarządów wojskowych stref okupowanych, z zadaniem
denazyfikacji, demokratyzacji, demilitaryzacji i dekartelizacji podległych terenów
- zdecydowano, że do czasu traktatu pokojowego z Niemcami (nigdy do niego nie
doszło) ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej będą pod zarządem państwa
polskiego
- podjęto decyzję o wysiedleniu ludności niemieckiej z terenów Polski,
Czechosłowacji i Węgier
Uwaga! Na konferencjach Wielkiej Trójki podejmowano wiele decyzji dotyczących
Polski i innych krajów Europy środkowej. W wyniku tych decyzji Polska
znalazła się w radzieckiej i komunistycznej strefie wpływów. W Europie
powstał tzw. ład jałtański istniejący do 1989 roku.
Download