30. Przełom na frontach. Koniec II wojny światowej-int

advertisement
Przełom na frontach. Koniec II
wojny światowej.
1. Przełom roku 1942
Koniec 1941 roku nieudana próba zdobycia
Moskwy
przez Niemcy
- zima
- uderzenie na Ukrainę w kierunku
Stalingradu
- Bitwa o Stalingrad sierpień 1942-luty
1943
- Kapitulacja 6. Armii gen. Paulusa
- W Afryce pokonanie państw osi w bitwie
pod El-Alamein (lipiec 1942)
-
2. Rok 1943
Klęska pod Stalingradem
 walki o Charków
 Największa bitwa pancerna pod
Kurskiem (lipiec 1943)
 Od sierpnia1943 r. odzyskanie przez
Rosjan Smoleńska, Kijowa, Homla
 Zwycięstwa aliantów w Afryce; Niemcy i
Włosi zepchnięci do Tunezji
 Kapitulacja w maju 1943

10 lipca 1943 roku lądowanie aliantów
na Sycylii
 Pozbawienie Mussoliniego urzędu premiera;
areszt i uwolnienie Mussoliniego
 8 września 1943 roku Włochy
kapitulują
 Walki na linii Gustawa
 Walki o Monte Cassino; II Korpus Polski a
18 maja 1944r. zdobywa opactwo
 Zdobycie Rzymu – 4 czerwca 1944

3. Operacja Overlord – otwarcie
drugiego frontu w Europie
Umocnione wybrzeże zwane Wałem
Atlantyckim (3800 km)
 Pozorowane przygotowania do inwazji w
celu zmylenia niemców
 6 czerwca D-day
 Szeregowiec Ryan
 sierpień 1944 r. pod Falaise zasłużyła się
1. Dywizja Pancerna gen. Maczka
 25 sierpnia 1944 roku wyzwolono
Paryż

4. Koniec wojny na zachodzie
17 września 1944 początek operacji
Market-Garden ( cel: opanowanie mostów
i drogi od granicy bel-hol. do miasta
Arnhem), bitwa pod Arnhem; nieudana
 Operacja niemiecka w Ardenach na
przełomie 1944/1945
 Początek 1945 wkroczenie do Niemiec;
zwolnienie tempa ataku
 Spotkanie z Armią Czerwoną pod
Torgau nad Łabą (25 kwietnia 1945)

5. Koniec wojny na wschodzie







Jesień 1943 roku wyzwolenia większości ziem zajętych
przez Niemcy po 1941r.
Odblokowanie Leningradu (styczeń 1944)
Operacja Bagration (rozbicie wojsk niemieckich na
Białorusi i wkroczenie Armii Czerw. na teren Polski i
innym państw okupowanych lub sprzymierzonych z
Niemcami)
12 stycznia początek ataku w stronę Berlina
Kwiecień 1945r. 1. Front Białoruski (marsz. Żukow) i
1. Front Ukraiński (marsz. Koniew) forsują Odrę i
Nysę
30 kwietnia dotarcie do Berlina
8 maja podpisano akt kapitulacji (w kwaterze
marsz. Żukowa ponownie z 8/9 maja)
6. Wojna na Dalekim Wschodzie
Atak na Peral Harbor 7 grudnia
1941r.
 Atak na bazę amerykańską na Hawajach
 Eliminacja floty na Pacyfiku
 Włączenie się USA do wojny
a)
b) Włączenie się USA do wojny –
wojna japońsko-amerykańska
Do połowy 1942 roku sukcesy wojsk
japońskich; zdobycie Malaji, Singapuru,
Filipiny, Birmę, Indonezję, Nową
Gwineę
 Maj 1942 w bitwie na Morzu
Koralowym powstrzymanie ofensywy
 Czerwiec 1942 bitwa koło Midway
 Sierpień 1942r początek ofensywy USA –
cel odzyskanie Wysp Salomona (walki
o Guadalcanal)

Taktyka „żabich skoków”
 Luty 1945 r. walki o Iwo-Jimę
 Kwiecień 1945r. walki o Okinawę

c) Użycie bomb atomowych
6 sierpnia 1945 Hiroszima
 9 sierpnia 1945 Nagasaki


2 września 1945 roku podpisanie
kapitulacji Japonii – koniec II wojny
światowej
Download