KAMPYLOBAKTERIOZA Kampylobakterioza jest chorobą

advertisement
KAMPYLOBAKTERIOZA
Kampylobakterioza
jest chorobą
wywoływaną
przez
bakterie
z
rodzaju
Campylobacter, które występują w przewodzie pokarmowym zwierząt tj. drób,
bydło, świnie, psy, koty, dzikie ptaki i ssaki.
Najczęściej do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie skażonej
żywności
(głównie
niedogotowanego,
niedopieczonego
drobiu,
niepasteryzowanego lub niewłaściwie pasteryzowanego mleka) lub wody. Inne
czynniki ryzyka obejmują również pływanie w skażonych naturalnych zbiornikach
wodnych i bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami.
Po okresie inkubacji trwającym średnio 2-5 dni (od 1 do 10 dni) pojawiają się
ostre bóle brzucha, wodnista i/lub krwista biegunka, gorączka.
W wyniku zakażenia może dochodzić również do powikłań. Mogą pojawić się
zmiany w stawach (5-10% przypadków), a rzadziej może dochodzić do
wystąpienia syndromu Guillain-Barré (okresowe, ale ostre porażenie mięśni
szkieletowych).
Objawy zwykle trwają klika dni. Niekiedy jednak choroba może trwać dłużej, a
chory może wymagać hospitalizacji. Istnieje skuteczna terapia antybiotykowa.
W celu zmniejszenia liczby przypadków zakażeń u ludzi, niezbędne jest
zwalczanie kampylobakteriozy u zwierząt hodowlanych. W zapobieganiu istotne
jest także przestrzeganie zasad higieny w trakcie przygotowywania mięsa do
spożycia, a także ochrona i badanie jakości wody pitnej, przestrzeganie zasad
higieny osobistej, jak np. mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami, przed
spożyciem posiłku.
Download