ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ŁODZI Piknik „Żyj zdrowo i kolorowo

advertisement
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW ŁODZI
Piknik „Żyj zdrowo i kolorowo”
25.10.2014 r.
(9.00 - 14.00)
Miejsce: Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi przy ul. Leczniczej 6
Program spotkania:
9.00 – 9.30 - powitanie uczestników pikniku, informacja o atrakcjach, przedstawienie
patronów honorowych, medialnych, sponsorów.
9.30 – 10.30 - pokaz tai chi przez Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce
10.30–11.00
- pokazy ratownictwa medycznego, pokazy udzielania pierwszej pomocy
w wykonaniu studentów Wojskowego Centrum Medycznego w Łodzi
10.00 - 10.45 oraz 12.00 – 12.45
uczestników marszu)
- dla chętnych nordic walking (mamy sprzęt dla
12.00 – 13.00 – Konkurs rysunkowy dla dzieci: „Moja rodzina i ja żyjemy zdrowo”
Dla dorosłych ankieta: „Czego oczekuję od mojego lekarza?”
13.00 – 14.00 - „Wiem, co biorę”, czyli konsultacje z farmaceutą na temat bezpieczeństwa
stosowania leków, ich interakcji, zagrożenia w przyjmowaniu tzw. leków
sfałszowanych kupowanych w sprzedaży internetowej, na targowiskach, z
niewiadomego pochodzenia.
- „Klinika języka” – porady na temat wyjazdów na leczenie za granicą, jak i
gdzie prosić o pomoc w nagłych przypadkach.
Przez cały czas trwania pikniku odbywać się będą porady lekarskie w gabinetach
Przychodni „Lecznicza” przy ul. Leczniczej 6 z zakresu kardiologii, rehabilitacji, neurologii,
reumatologii. Przeprowadzimy badania poziomu cukru, spirometrii, pomiary ciśnienia
tętniczego aparatem wykrywającym migotanie przedsionków, które jest jedną z głównych
przyczyn udaru mózgu.
Download