IV KONFERENCJI „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”,

advertisement
Zaproszenie
IV konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”
Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi zaprasza
do wzięcia udziału w
IV KONFERENCJI
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”,
która odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. w Łodzi.
Celem tegorocznej konferencji, tak jak w latach poprzednich, jest promocja ochrony zdrowia
zawodowego w zakładach pracy i prewencja zagrożeń wypadkowym i zawodowych, a także
promocja kultury bezpieczeństwa i praworządności w zakładach pracy. W tym roku szczególną
uwagę poświęcimy problematyce stosowania środków ochrony indywidualnej, jako ostatecznego
działania w celu wyeliminowania narażenia pracowników na czynniki środowiska pracy, a także
aspektom współpracy służby medycyny pracy z pracodawcą i profilaktycznej opieki nad
pracownikami. Przedstawimy również założenia nowej kampanii kontrolno – prewencyjnej PIP.
Konferencję kierujemy do pracodawców, ich przedstawicieli oraz przedsiębiorców, przedstawicieli
załóg pracowniczych, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy,
pracowników służb bhp, którzy zajmują się bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Miejsce konferencji:
Sala Konferencyjna Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo Technologicznego
Łódź, ul. Dubois 114
Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.
Program Konferencji:
PROGRAM KONFERENCJI.pdf
Rejestracja zakończona - brak wolnych miejsc.
Download