zalacznik_do_raportu_nr_23_2010

advertisement
Załącznik do Raportu nr 23/2010
Tomasz Tywonek – urodzony 23 października 1965, dziennikarz, rzecznik prasowy w rządzie
Jerzego Buzka.

1998 – 2000 członek zarządu TP S.A.

1997-1998 rzecznik prasowy Rady Ministrów – Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów

1997 rzecznik prasowy Akcji Wyborczej „Solidarność”

1994-1997 zatrudniony na stanowisku początkowo rzecznika, a następnie
kierownika promocji

1993-1994 redaktor w Polskim Radiu S.A.

1992-1993 redaktor w wydawnictwie Editions Spotkania

1992 rzecznik prasowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

1991-1992 redaktor w Polskim Radiu S.A.

1991 szef kampanii wyborczej NSZZ „Solidarność” w Telewizji Polskiej i
Polskim Radiu.

1990-1991 dziennikarz w warszawskim radiu „Solidarność”
Pracował także w spółkach Totalizator Sportowy, PZU Asset Management i Siemens.
W latach 1994-96 ukończył szereg szkoleń z dziedziny zarządzania, marketingu i komunikacji
interpersonalnej, organizowanych dla wyższej kadry kierowniczej „PTK Centertel”.
WR-255759 v1
Maciej Trybuchowski – urodzony 22 grudnia 1964 roku w Poznaniu, absolwent Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

od 2003 Dyrektor Biura Maklerskiego w Banku BGŻ S.A.

1995-2002 Dyrektor Zarządzający w centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.,
Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji

1992-1995 zastępca dyrektora w spółce Sankt Annae International,
odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie spółki

1991-1992 szef działu corporate finance w Sankt Annae Bank A/S

1989-1996 asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Jako Dyrektor Departamentu Emisji i Gwarancji w Domu Maklerskim Pekso S.A. odpowiadał za
przygotowanie i realizację transakcji na publicznym rynku pierwotnym: zarządzanie siecią
dystrybucji obligacji Skarbu Państwa i akcji, gwarantowanie emisji oraz dystrybucję jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Był również odpowiedzialny za zorganizowanie i
przeprowadzenie transakcji pozyskania kapitału m.in. dla spółek: Okocim, Elektroim, Optimus,
Universal, Wawel, Apexim, Ekodrob, Stalprodukt, Elektromontaż Export, Elektromontaż
Warszawa, Brok, Lubawa, Pollena Ewa, jak również za organizację publicznej oferty akcji
Banku Pekao S.A. I etap (prywatyzacja) i II etap, a takzę Nenii Holdings, MCI Management i
W. Kruk. Jako Dyrektor Biura Maklerskiego w Banku BGŻ S.A. odpowiada za kierowanie
działalnością biura, które pod jego kierownictwem uczestniczyło w procesie przeprowadzenia
oferty publicznej PKO BP S.A. (2004 r.) w zakresie doradztwa dla Ministra Skarbu (lead
manager i book runner oferty krajowej).
Uczestniczył w szeregu szkoleń z zakresu rynku kapitałowego i bankowości inwestycyjnej (bank
Morgan Grenfell w Londynie, ATTF w Luxemburgu, Canadian International Management
Institute – BGŻ Leadership Academy, Harvard Business School). Był stypendystą w Wyższej
Szkole Handlowej w Kopenhadze; posiada certyfikat w zakresie funkcjonowania, dystrybucji
i administracji funduszami inwestycyjnymi.
Współautor podręcznika „Zarządzanie – teoria praktyka” pod red. A.K. Koźmińskiego )PWN,
Warszawa 1995-2007) oraz autor publikacji w „Przeglądzie Organizacji” dotyczących spółek
typu joint-venture, globalnych porozumień firm oraz procesu prywatyzacji w Polsce.
-2-
Jacek Jan Piechota – urodzony 28 kwietnia 1959 roku w Szczecinie, absolwent Wydziału
Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Poseł na Sejm PRL i RP IX i X
oraz I, II, III, IV i V kadencji.

1985-2007 poseł na Sejm PRL i RP

2001-2003 Minister Gospodarki w rządzie Leszka Millera

2005 Minister Gospodarki i Pracy w rządzie Marka Belki
Obecnie prowadzi działalność doradczą pod firmą „Jacek Piechota Solution Partners”.
Jest Prezesem Polsko- Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Wiceprezesem Stowarzyszenia Baltic
Business Forum i członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy
Ministrze Spraw Zagranicznych.
-3-
Jacek Janiszewski –urodzony 10 lutego 1960 roku w Inowrocławiu, absolwent Wydziału
Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz doktor nauk humanistycznych
w dziadzienie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego. Poseł na Sejm RP
III kadencji.

1997 – 2001 poseł na Sejm

1997-1999 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jerzego Buzka

1995-1997 Dyrektor ds. Osadnictwa w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

1993 sekretarz stanu – Kierownik Resortu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
w rządzie Hanny Suchockiej

1992-1995 Dyrektor Oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w
Szczecinie

1990-1992 Dyrektor Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w
Szczecinie

1989 – 1990 zastępca Dyrektora Kombinatu PGR Wapnica

1985 – 1989 pracownik Kombinatu PGR Goleniów
Prowadzi działalność doradczą (doradztwo na rzecz przedsiębiorstw prywatnych). Jest również
wykładowcą w wyższych uczelniach, m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Działał w organizacjach politycznych (członek zarządu krajowego Stronnictwa LudowoChrześcijańskiego, współtwórca i prezes, a następnie przewodniczący rady politycznej
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego –
Ruch Młodej Polski i Partii Centrum). Jest założycielem i przewodniczącym rady programowej
powstałego w 2000 roku Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”.
-4-
Janusz Steinhoff – urodzony 24. września 1946 roku. Z wykształcenia inżynier, doktor nauk
technicznych. W latach 1997-2001 pełnił funkcję Ministra Gospodarki, a w latach 2000-2001
Wiceprezesa Rady Ministrów. Poseł na Sejm RP X, I, III Kadencji.

od 2009 Senior Advisor w Roland Berger Strategy Consultants

od 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Stark Development S.A.

od 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Biatel S.A

od 2006 Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

2002-2008 Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

2002-2008 Prezes Zarządu Centrum Banku Światowego

2004-2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej EADS Polska

2000-2001 Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki w rządzie Jerzego
Buzka

1995-1997 wykładowca Politechniki Śląskiej, Doradca Prezesa Państwowej
Agencji Węgla Kamiennego, Wiceprzewodniczący rady Nadzorczej Jastrzębskiej
Spółki Węglowej

1990-1994 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

1975-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach

1974-1975 pracownik naukowo-badawczy Zakładów KonstrukcyjnoMechanizacyjnych Przemysłu Węglowego
Członek Narodowej rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Wiceprzewodniczący Narodowego
Komitetu ds. Redukcji CO2, Przewodniczący Rady w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz
Przewodniczący Rady Programowej w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
-5-
Download