Co to jest jersinioza

advertisement
JERSINIOZA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
(Źródło: CDC)
Co to jest jersinioza ?
Jersinioza to choroba zakaźna wywołana bakteriami z rodzaju Yersinia. Jednym z czynników
zachorowań u ludzi jest gatunek Y.enterocolitica. Objawy choroby wywołanej przez tą
bakterię zależą przede wszystkim od wieku osoby zakażonej. Do zakażeń dochodzi
najczęściej u małych dzieci. Najczęstsze objawy u dzieci to gorączka, bóle brzucha i
biegunka, często z domieszką krwi. Objawy pojawiają się 4-7 dni po zakażeniu i mogą trwać
od 1 do 3 tygodni lub dłużej.
U starszych dzieci i osób dorosłych występuje ból po prawej dolnej stronie brzucha i
gorączka. Są to objawy, które są często mylone z zapaleniem wyrostka robaczkowego. U
niewielkiego procenta osób zakażonych, występują komplikacje tj. wysypka na skórze, bóle
stawów, sepsa.
Czym charakteryzuje się Y. enterocolitica?
Y. enterocolitica jest Gram (-) pałeczką. Do tej samej rodziny należy Y. pseudotuberculosis,
która powoduje objawy podobne do Y. enterocolitica oraz Y. pestis, powodującą dżumę.
Tylko kilka szczepów Y. enterocolitica powoduje zachorowania u ludzi. Głównym
rezerwuarem szczepów Y. enterocolitica, które powodują zachorowania u ludzi są świnie.
Inne szczepy występują również u zwierząt takich jak: gryzonie, króliki, owce, bydło, konie,
psy i koty. U świń, bakteria najczęściej występuje w migdałkach.
Jak ludzie zakażają się Y. enterocolitica?
Przyczyną zakażenia jest najczęściej spożycie skażonej żywności, szczególnie
niedogotowanej i surowej wieprzowiny. Ryzyko może stwarzać również przygotowywanie
pokarmu na bazie surowych jelit wieprzowych. Dzieci mogą być zakażane przez swoich
opiekunów, którzy przygotowują jedzenie, a potem niedokładnie myją ręce, i kontaktują się z
dziećmi, ich zabawkami, butelkami lub smoczkami.
Picie skażonego, niepasteryzowanego mleka lub nieugotowanej wody mogą także sprzyjać
zakażeniom. Przyczyną zakażenia Y. enterocolitica może być kontakt z zakażonymi
zwierzętami. Bardzo rzadko do zakażenia może dojść na skutek przeniesienia bakterii z kału
lub zabrudzonych rąk jednej osoby na usta innej osoby. Może do tego dojść, gdy nie stosuje
się podstawowych zasad higieny, szczególnie nie właściwe mycie rąk. Rzadko do zakażenia
może dojść również poprzez transfuzję skażonej krwi.
Jak często występują zakażenia Y. enterocolitica?
Y. enterocolitica jest stosunkowo rzadką przyczyną biegunek i bólów brzucha. Dzieci ulegają
zakażeniu częściej niż dorośli, a zakażenia są częstsze jesienią i zimą.
Jak można rozpoznać zakażenia Y. enterocolitica ?
Zakażenia Y. enterocolitica zwykle są rozpoznawane przez wykrycie drobnoustroju w kale.
Wiele laboratoriów nie prowadzi rutynowych badan w kierunku Y. enterocolitica, tak więc
niezwykle istotne jest, aby personel laboratoryjny, przy podejrzeniu zakażenia bakteryjnego,
również wykonał badanie w tym kierunku. Y. enterocolitica może być ponasto wykrywana w
wymazach pobranych z gardła, w węzłach chłonnych, płynie stawowym, moczu, żółci i krwi.
Jak można leczyć zakażenia Y. enterocolitica ?
Niepowikłane przypadki biegunki spowodowanej Y. enterocolitica zwykle nie wymagają
leczenia antybiotykami. W cięższych lub powikłanych przypadkach, antybiotyki mogą okazać
się niezbędne.
Czy mogą być jakieś poważne konsekwencje zakażenia Y. enterocolitica?
W większości przypadków objawy zakażenia ustępują całkowicie. U niektórych osób
występują bóle stawów, najczęściej kolan, łokci i nadgarstków. Bóle stawów zwykle
pojawiają się w okresie około 1 miesiąca po pojawieniu się biegunki i zwykle ustępują po 1
do 6 miesięcy. Wysypka na skórze może wystąpić na nogach i tułowiu i jest częstsza u
kobiet. W większości przypadków wysypka ustępuje samoistnie w przeciągu miesiąca.
U niewielkiego procenta osób zakażonych, występują komplikacje tj. wysypka na skórze,
bóle stawów, sepsa.
Co należy zrobić, aby uniknąć zakażenia ?
PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY !!!
1. Nie jeść surowej lub niedogotowanej wieprzowiny.
2. Spożywać tylko pasteryzowane lub gotowane mleko i produkty mleczne.
3. Myć ręce wodą i mydłem, zarówno przed jedzeniem, jak i przed przygotowywaniem
żywności, po kontakcie ze zwierzętami, surowym mięsem i innymi produktami
wieprzowymi przeznaczonymi do spożycia przez ludzi.
4. Dokładnie myć ręce i paznokcie, wodą z mydłem, zwłaszcza przed kontaktem z
dziećmi, ich zabawkami, butelkami i smoczkami.
5. W kuchni należy używać oddzielnych desek do krojenia mięsa i innej żywności.
Należy dokładnie myć wszystkie sprzęty kuchenne, które miały kontakt z surowym
mięsem.
6. Należy właściwie postępować z odpadami kuchennymi.
Download
Random flashcards
Create flashcards