Streszczenie popularnonaukowe Ocean Arktyczny jest jednym z

advertisement
Nr rejestracyjny: 2015/19/B/NZ8/03945; Kierownik projektu: dr Monika Katarzyna Kędra
Streszczenie popularnonaukowe
Ocean Arktyczny jest jednym z najsilniej narażonych na efekty zmiany klimatu
rejonów na Ziemi. W ostatnim czasie, na skutek znacznego wzrostu temperatur, Arktyka
doświadcza dramatycznych zmian w zasięgu i grubości lodu morskiego. Aby zrozumieć jak
działają ekosystemy morskie w Oceanie Arktycznym musimy zrozumieć w jaki sposób
funkcjonują ich poszczególne elementy. Organizmy żyjące na dnie morskim pełnią ważne
role w ekosystemie, dlatego konieczne jest poszerzanie naszej wiedzy na temat ich
funkcjonowania oraz relacji troficznych.
Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zmienia się
struktura i funkcjonowanie zespołów fauny dennej wraz ze zmianą rodzaju i grubości
pokrywy lodowej oraz produkcji pierwotnej, w arktycznych obszarach uznanych za
szczególnie wrażliwe, w okresie przejściowym między wiosną a latem, w Morzu Barentsa
oraz na północ od Svalbardu.
Aby zrozumieć jak zmienia się fauna denna wraz ze zmieniającymi się warunkami
środowiska, zostaną porównane dane ze stacji charakteryzujących się różnymi warunkami
lodowymi i odmienną produkcją pierwotną. Podstawą projektu będą materiały zebrane w
czasie rejsu niemieckiego lodołamacza R/V Polarstern w maju i czerwcu 2015, w rejonie
głębokiego morza na północ od Svalbardu, oraz w trakcie dodatkowego rejsu, który będzie
miał miejsce w maju 2016. Próbki posłużą do określenia składu gatunkowego, liczebności i
biomasy fauny dennej oraz do oceny warunków panujących na poszczególnych stacjach,
zarówno w wodzie jak i w osadzie. Analiza zebranego materiału pozwoli odpowiedzieć na
pytanie co jest podstawą pożywienia organizmów żyjących na dnie oraz jakie są relacje
troficzne pomiędzy poszczególnymi organizmami
Rezultaty projektu zostaną opublikowane w międzynarodowych recenzowanych
czasopismach oraz zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach. Wynikiem projektu
będzie nowa wiedza dotycząca funkcjonowania zespołów organizmów dennych w
Arktyce, jak również wpływu aktualnie zachodzących zmian klimatu na ich
funkcjonowanie. Pozwoli to również na nakreślenie potencjalnych scenariuszy
funkcjonowania arktycznych ekosystemów, gdy pokrywa lodowa będzie występowała jedynie
sezonowo.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards