pogoda i klimat

advertisement
TEST WIADOMOŚCI DLA I KLASY GIMNAZJUM Z ROZDZIAŁU
„POGODA I KLIMAT”
GRUPA A
Przeczytaj uważnie wszystkie pytania i zaznacz jedną z trzech możliwych odpowiedzi przy
każdym pytaniu.
Zadanie 1
Spośród poniższych zdań wybierz to, które opisuje pogodę:
a) W górach występuje na ogół więcej deszczu niż na nizinach.
b) Wczoraj było ciepło, więc poszliśmy na spacer.
c) W strefie międzyzwrotnikowej występują pasaty.
Zadanie 2
Linie na mapie łączące punkty o tej samej sumie opadów atmosferycznych to:
a) izotermy
b) izohiety
c) izobary
Zadanie 3
Największa suma opadów na Ziemi występuje:
a) w klimacie zwrotnikowym
b) w klimacie okołobiegunowym
c) u podnóża Himalajów
Zadanie 4
Na stacji meteorologicznej zanotowano w poszczególnych miesiącach następujące sumy
opadów:
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Opady
w mm
50
150
125
100
75
105
350
355
200
150
155
100
Ile wynosi suma opadów w I półroczu (od I doVI)?
a) 600 mm
b) 605 mm
c) 500 mm
Zadanie 5
Monsun letni przynosi:
a) opady śniegu
b) opady deszczu
c) suszę
1
1000 hPa
Zadanie 6
980 hPa
Rysunek przedstawia:
a) niż baryczny
b) bryzę morską
c) wyż baryczny
960 hPa
Zadanie 7
Pasat na półkuli północnej ma kierunek:
a) NE
b) NW
c) SE
Zadanie 8
Poniższy rysunek przedstawia:
N
W
a) monsun letni
b) monsun zimowy
c) pasat
Zadanie 9
Na stacji meteorologicznej zanotowano następujące temperatury w ciągu doby: -4 0C, 1 0C,
0 0C, -5 0C. Ile wynosi średnia dobowa temperatura powietrza?
a) -2 0C
b) 2 0C
c) 4 0C
Zadanie 10
Na podstawie treści zadania 9 oblicz ile wynosi amplituda dobowa temperatur powietrza:
a) 6 0C
b) -6 0C
c) 1 0C
Zadanie 11
Jaka temperatura jest na podanej wysokości?
a) -7 0C
b) 11 0C
c) –11 0C
2500 m n.p.m
700 m n.p.m
2
2 0C
N
5
4
3
Zadanie 12
2
Jaką strefę klimatyczną oznaczono cyfrą 3?
1
a) umiarkowaną
b) podzwrotnikową
c) zwrotnikową
2
3
4
5
Zadanie 13
S
Jaki klimat charakteryzują poniższe zwroty?
duże zachmurzenie, łagodne zimy i ciepłe lata, małe amplitudy temperatury powietrza
a) klimat lądowy
b) klimat monsunowy
c) klimat morski
TEST WIADOMOŚCI DLA I KLASY GIMNAZJUM Z ROZDZIAŁU
„POGODA I KLIMAT”
GRUPA B
Przeczytaj uważnie wszystkie pytania i zaznacz jedną z trzech możliwych odpowiedzi przy
każdym pytaniu.
Zadanie 1
Spośród poniższych zdań wybierz to, które opisuje klimat:
a) Jesienią zdarzają się dni zwane „babim latem”.
b) W wiadomościach zapowiadali na jutro deszcz.
c) Dzisiaj było słonecznie i wiał południowy wiatr.
Zadanie 2
Linie na mapie łączące punkty o tej samej wartości ciśnienia atmosferycznego to:
a) izohiety
b) izotermy
c) izobary
Zadanie 3
Najniższe sumy opadów występują:
a) na Nizinie Amazonki
b) w klimacie zwrotnikowym
c) w górach
Zadanie 4
Na stacji meteorologicznej zanotowano w poszczególnych miesiącach następujące sumy
opadów:
3
Miesiąc
Opady
w mm
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
50
150
125
100
75
105
350
355
200
150
155
100
Ile wynosi suma opadów w II półroczu (od VII do XII)?
a) 1310 mm
b) 1300 mm
c) 1000 mm
Zadanie 5
Monsun zimowy przynosi:
a) opady deszczu
b) suszę
c) opady śniegu
Zadanie 6
900 hPa
Rysunek przedstawia:
a) wyż baryczny
b) monsun
c) niż baryczny
920 hPa
940 hPa
Zadanie 7
Pasat na półkuli południowej ma kierunek:
a) SW
b) SE
c) NE
Zadanie 8
Poniższy rysunek przedstawia:
N
W
a) bryzę dzienną
b) bryzę nocną
c) pasat
Zadanie 9
Na stacji meteorologicznej zanotowano następujące temperatury w ciągu doby: -8 0C, 0 0C,
2 0C, -2 0C. Ile wynosi średnia dobowa temperatura powietrza?
a) 1 0C
b) -4 0C
c) -2 0 C
Zadanie 10
Na podstawie treści zadania 9 oblicz ile wynosi amplituda dobowa temperatur powietrza:
a) -10 0C
b) 10 0C
c) 8 0C
4
Zadanie 11
Jaka temperatura jest na podanej wysokości?
2600 m n.p.m.
a) 7 0C
b) -8 0C
c) -6 0C
1200 m n.p.m
1 0C
N
5
4
3
Zadanie 12
2
Jaką strefę klimatyczną oznaczono cyfrą 4?
1
d) podzwrotnikową
e) zwrotnikową
f) umiarkowaną
2
3
4
5
Zadanie 13
S
Jaki klimat charakteryzują poniższe zwroty?
mała wilgotność powietrza, lata gorące i suche, duże amplitudy temperatury powietrza
d) klimat monsunowy
e) klimat morski
f) klimat lądowy
KLUCZ ODPOWIEDZI DO TESTU Z GEOGRAFII
W I KLASIE GIMNAZJUM
Z ROZDZIAŁU „POGODA I KLIMAT”
GRUPA A
Numer
zadania
Poprawna
odpowiedź
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
b
b
c
b
b
a
a
a
a
a
a
b
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a
c
b
a
b
a
b
a
c
b
c
c
c
GRUPA B
Numer
zadania
Poprawna
odpowiedź
5
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards