upadek-rzymu-i-rzymskiej-kultury-prawnej

advertisement
Upadek Rzymu i rzymskiej kultury prawnej Prawo rzymskie wsparte było na nauce prawa. W
starożytnym Rzymie nauka prawa stała na bardzo wysokim poziomie, toteż dokumenty prawne,
jakie w tym okresie tworzono zawierały prawo konstruowane w oparciu o wiedzę, a więc w sposób
przemyślany, rozumny.
Okres rozwoju prawa od Konstantyna Wielkiego do Justyniana zwany bywa okresem wulgaryzacji
prawa (od słowa vulgaris - ludowy, pospolity). Wulgaryzacja prawa była wynikiem zetknięcia się
wyrafinowanego systemu prawa rzymskiego z prawami ludów barbarzyńskich wchodzących w
skład imperium. Prawo rzymskie zaczęło przyjmować elementy praw lokalnych i zwyczajowych.
Prawo zwyczajowe z którym zetknęło się prawo rzymskie dotyczyło jedynie ludów osiedlających
się na terenach dotychczasowego Cesarstwa Rzymskiego. Prawo to w przeciwieństwie do prawa
rzymskiego było prawem prymitywnym, nie tworzonym z rozmysłem, z natury rzeczy prawem
partykularnym ( pars - część). Obowiązywały zasady „Każdy przychodzi na świat wg prawa swoich
rodziców i to prawo ze sobą nosi” oraz „Sądzi się wg prawa sądzonego”.
Wulgaryzacja prawa rzymskiego to również przystosowywanie go do potrzeb praktyki. W okresie
dominatu jurysprudencja poklasyczna miała za zadanie uporządkowanie i przystosowanie zawiłego
prawa do potrzeb sędziów a także zwykłych obywateli. Zabiegi te miały dostosować regulacje
prawne do ówczesnych warunków gospodarki naturalnej oraz życia społecznego - przybliżenie
prawa praktyce i uproszczenie prawa. W wyniku działań jurystów poklasycznych powstały zbiory
zwięzłych zasad prawa: Sentencje Paulusa - powstały pod koniec III w. zbiór zwięzłych zasad
prawnych, oparty na dziełach kilku klasyków, w tym także Paulusa, zbiór bardzo popularny i
ogłoszony później przez Konstantyna Wielkiego za źródło prawa obowiązującego; Regulae Ulpiani
- jest to zbiór zasad prawnych, pochodzących z początku IV w. ne, oparty głównie na dziełach
Gaiusa, Ulepiana i Modestyna.
Prawo rzymskie okresu poklasycznego - wykład
Przedjustyniańskie zbiory prawa. Nauczanie prawa.
Prawa starożytnego Bliskiego Wschodu
Jurysprudencja rzymska - omówienie
Periodyzacja dziejów państwa rzymskiego - omówienie
Historia prawa rzymskiego
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download