Wyniki naboru 2017 - Teatr i taniec - nabór 1

advertisement
Wyniki naboru
2017 - Teatr i taniec - nabór 1
numer zadania numer w EBOI
nazwa wnioskodawcy
nazwa zadania
Kwota
dofinansowania
ocena wartości
organizacyjnej
ocena wartości
merytorycznej
ocena
strategiczna
ocena końcowa Ocena formalna
07910/17
88727/16
Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko
Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie - Albertiana 2017
70 544 zł
6,00
57,00
24,00
87,00
OK
00751/17
87319/16/A1
Białostocki Teatr Lalek
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla
Dorosłych "Metamorfozy Lalek" vol. 2
160 000 zł
9,00
54,00
23,00
86,00
OK
00804/17
87065/16
Teatr Lalki i Aktora w Łomży
158 200 zł
6,00
55,00
25,00
86,00
OK
08398/17
92367/16
Dom Kultury "13 Muz"
240 000 zł
8,00
52,00
25,00
85,00
OK
05168/17
06607/17
89200/16
Teatr Wielki w Łodzi
XXX Międzynarodowy Festiwal Teatralny
Walizka
52 Przegląd Teatrów Małych Form
KONTRAPUNKT
XXIV Łódzkie Spotkania Baletowe
360 000 zł
6,00
53,80
25,00
84,80
OK
91559/16
Biuro Festiwalowe IMPART 2016
500 000 zł
10,00
58,20
16,00
84,20
OK
07130/17
90159/16
Towarzystwo Edukacji Kulturalnej
50 000 zł
8,00
51,60
24,00
83,60
OK
05710/17
06071/17
94344/16
Fundacja Teatr 21
IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny DialogWrocław 2017
Fiodor Dostojewski "Biesy" - premiera w
Teatrze Provisorium
Odzyskiwanie obecności
48 200 zł
6,00
51,20
26,00
83,20
OK
88523/16
Teatr Lalka
40 000 zł
7,00
51,00
25,00
83,00
OK
08107/17
90729/16
178 800 zł
7,00
50,80
25,00
82,80
OK
06362/17
91699/16
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w
Gdyni
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
270 000 zł
7,00
51,60
24,00
82,60
OK
07650/17
94968/16
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
138 000 zł
6,00
52,40
24,00
82,40
OK
08303/17
88341/16
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
300 000 zł
8,00
52,40
22,00
82,40
OK
07843/17
90098/16
Gdański Teatr Szekspirowski
Teatr Lalka 70 lat. Samarkanda - Kraków Warszawa
12 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych
[email protected]
04. Festiwal Nowego Teatru – 56.
Rzeszowskie Spotkania Teatralne
Rezydencja artystyczna Odin Teatret w
Instytucie Grotowskiego
Festiwal "Wyspiański Wyzwala" - trzy edycje
projektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w
Krakowie
Festiwal Szekspirowski, 21, 22, 23 edycja
300 000 zł
7,00
55,00
20,00
82,00
OK
07884/17
92553/16
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
XXI Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia 2017
271 050 zł
7,00
49,80
25,00
81,80
OK
08309/17
92034/16
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
37. Warszawskie Spotkania Teatralne
300 000 zł
7,00
53,80
21,00
81,80
OK
00914/17
87686/16/A1
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie
Premiera spektaklu „Mąż i żona” A. Fredry z
programem przeciwdziałającym wykluczeniu
społecznemu
60 000 zł
7,00
48,50
26,00
81,50
OK
07295/17
92996/16
Teatr im. Wilama Horzycy
Festiwal Debiutantów "Pierwszy Kontakt"
90 000 zł
8,00
49,50
24,00
81,50
OK
06060/17
89261/16
Balet Dworski Cracovia Danza
XVIII Festiwal Tańców Dworskich "Cracovia
Danza"
Festiwal "Lalka też Człowiek"
141 000 zł
5,00
49,40
27,00
81,40
OK
06051/17
06535/17
91090/16
Unia Teatr Niemożliwy
94301/16
Teatr im.Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
115 200 zł
8,00
49,20
24,00
81,20
OK
57., 58. i 59. Kaliskie Spotkania Teatralne Festiwal Sztuki Aktorskiej
Obchody 25-lecia Teatru Dada von Bzdülöw
300 000 zł
8,00
51,20
22,00
81,20
OK
07630/17
94493/16
Stowarzyszenie 'Teatr Dada von Bzdulow'
60 000 zł
7,00
51,20
23,00
81,20
OK
05754/17
90471/16
Ewa Błaszczyk Janczarska
"Chwila, w której umarłam". Realizacja
monodramu o Orianie Fallaci.
25. Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy
50 000 zł
4,00
48,00
29,00
81,00
OK
06468/17
89962/16
Stowarzyszenie Scena 96
50 000 zł
10,00
46,00
25,00
81,00
OK
06553/17
94743/16
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
183 250 zł
8,00
44,80
28,00
80,80
OK
92762/16
"Scena w Budowie" - Festiwal Scenografii i
Kostiumów
ITAN Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego
Film dokumentalny o działalności
Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego w
Krakowie - produkcja, promocja i dystrybucja
07079/17
118 400 zł
6,00
44,80
30,00
80,80
OK
08218/17
08317/17
88594/16
Miejski Dom Kultury w Radomsku
88491/16
06068/17
88013/16
Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w
Będzinie
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
08402/17
90321/16
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
00732/17
87273/16/A1
Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi
08179/17
92053/16
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
06016/17
91145/16
Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów
07194/17
92080/16
06599/17
90287/16
Różewicz Open Festiwal
55 000 zł
5,00
48,75
27,00
80,75
OK
PAMIĘTNIK RUTKI LASKIER
58 500 zł
6,00
46,60
28,00
80,60
OK
Konkurs na Projekt Teatralny w ramach
programu Modelatornia
Międzynarodowy Festiwal Tańca
Współczesnego KRoki (2017-2019) - edycja V,
VI i VII
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji
AnimArt 2017
XVII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu
57 500 zł
6,00
44,40
30,00
80,40
OK
175 000 zł
7,00
52,40
21,00
80,40
OK
170 000 zł
7,00
50,20
23,00
80,20
OK
95 000 zł
6,00
50,20
24,00
80,20
OK
Ogólnopolski portal TEATRALNY.PL
150 000 zł
6,00
45,00
29,00
80,00
OK
Centrum Myśli Jana Pawła II
Przygotowanie i realizacja 9. edycji
Międzynarodowego Festiwalu Nowe Epifanie
149 500 zł
7,00
49,00
24,00
80,00
OK
Łódzki Dom Kultury
40. Łódzkie Spotkania Teatralne. Teatr ponad
podziałami.
135 000 zł
6,00
46,80
27,00
79,80
OK
07858/17
89168/16
Fundacja Theatrum Gedanense
Teatry Europy 2017 w Gdańskim Teatrze
Szekspirowskim
Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA
Światowy Dzień Lalkarstwa - Henryk
Jurkowski In Memoriam
STOWARZYSZENIE KULTURALNE POCZTÓWKA Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP Wertepowe strony świata
Stowarzyszenie Grupa Studnia O.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki
Opowiadania 2017
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza
VIII Koszalińskie Konfrontacje Młodych "mSłowackiego w Koszalinie
teatr 2017"
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza
Cricot idzie!
Kantora Cricoteka
Teatr Powszechny w Łodzi
Realizacja XXIII edycji Międzynarodowego
Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
00769/17
87328/16/A1
06638/17
90396/16
05820/17
92278/16
06065/17
88463/16
00970/17
87889/16/A1
06924/17
90375/16/A3
07142/17
07279/17
91950/16
Towarzystwo Edukacji Kulturalnej
91409/16/A1
Teatr Baj Pomorski
06612/17
06629/17
92955/16
Fundacja Ciało/Umysł
94044/16
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
07693/17
90612/16
Fundacja Białego Teatru Tańca
06082/17
87943/16
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy
00771/17
87108/16
06419/17
300 000 zł
7,00
52,80
20,00
79,80
OK
50 000 zł
4,00
46,75
29,00
79,75
OK
72 375 zł
6,00
47,40
26,00
79,40
OK
50 000 zł
8,00
47,20
24,00
79,20
OK
81 000 zł
7,00
48,20
24,00
79,20
OK
127 000 zł
7,00
49,00
23,00
79,00
OK
225 000 zł
7,00
51,00
21,00
79,00
OK
MAAT Festival 2017 - Ciało Narodowe
50 000 zł
8,00
51,00
20,00
79,00
OK
32. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego
Aktora
PERFORMING EUROPE
50 000 zł
7,00
47,80
24,00
78,80
OK
65 000 zł
7,00
48,40
23,00
78,40
OK
Wielkie Świętowanie – 40 lat polskiej sceny w
Legnicy i 175 lat budynku legnickiego Teatru
150 000 zł
6,00
49,20
23,00
78,20
OK
"Malczewski - Thanatos" - prapremiera
spektaklu BTT (Białego Teatru Tańca Izadory
Weiss)
X SPOTKANIA TEATRALNE INNOWICA 2017
150 000 zł
4,00
44,20
30,00
78,20
OK
52 250 zł
6,00
49,00
23,00
78,00
OK
Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana
Banialuka - 70 lat. Wydawnictwo jubileuszowe
39 500 zł
3,00
50,80
24,00
77,80
OK
94684/16
Stowarzyszenie Teatr Nowy
150 000 zł
9,00
38,80
30,00
77,80
OK
00913/17
87687/16/A1
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie
60 000 zł
3,00
44,60
30,00
77,60
OK
00967/17
87113/16
Stowarzyszenie "De Facto"
NARÓD SOBIE – MATKA POLSKA. VI sezon
sztuki angażującej
Prapremiera monodramu Grażyny
Barszczewskiej "Niezatańczone tango" według
Wiesława Myśliwskiego
„Kto nie ma nie płaci” w wykonaniu Grupy
Teatralnej Osób Niewidomych Poligon BLACK.
50 000 zł
5,00
49,60
23,00
77,60
OK
05148/17
06898/17
06992/17
89954/16
Klub Żak
Gdański Festiwal Tańca 2017
85 000 zł
8,00
49,60
20,00
77,60
OK
94495/16
Stowarzyszenie Teatralne CHOREA
Ciemność
50 000 zł
4,00
43,40
30,00
77,40
OK
92867/16
TEATR NOWY W ZABRZU
XVII Festiwal Dramaturgii Współczesnej
"Rzeczywistość przedstawiona".
8,00
45,20
24,00
77,20
OK
08263/17
90716/16
Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń
Kozła”
Przygotowanie i premiera spektaklu na
podstawie księgi Hioba
3,00
52,20
22,00
77,20
OK
06273/17
87676/16
Fundacja Kultury Polskiej
Realizacja filmu dokumentalnego
"Aktorka na tropie historii"
23. Międzynarodowy Festiwal Sztuk
Performatywnych A Part
Nowa Huta. „Inne światy”
5,00
49,00
23,00
77,00
OK
05535/17
90519/16
Stowarzyszenie Teatralne A Part
7,00
48,80
21,00
76,80
OK
05594/17
05846/17
90712/16
Teatr Łaźnia Nowa
92802/16
Fundacja Scena Współczesna
7,00
49,40
20,00
76,40
OK
XIII Międzynarodowy Festiwal Tańca
Zawirowania - Rytuały
Goście Nowego Teatru 2017
7,00
47,40
22,00
76,40
OK
05988/17
07629/17
06023/17
92059/16
Nowy Teatr
89281/16
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
6,00
50,40
20,00
76,40
OK
Festiwal Prapremier 2017
6,00
49,00
21,00
76,00
91723/16
OK
Fundacja Teatr Malabar Hotel
Spektakl "Grochów" wg Andrzeja Stasiuka
6,00
50,80
19,00
75,80
OK
07865/17
92493/16
Fundacja Czułego Barbarzyńcy
7,00
47,80
21,00
75,80
OK
06917/17
94656/16
Podlaskie Stowarzyszenie Tańca
TEATRALNY ZDRÓJ - wakacyjne spotkania
teatralne w Horyńcu-Zdroju
Festiwal "Kalejdoskop 2017" - XIV edycja
6,00
46,60
23,00
75,60
OK
08050/17
89222/16
Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
6,00
50,60
19,00
75,60
OK
06480/17
90696/16
Fundacja 4.99
6,00
46,40
23,00
75,40
OK
06624/17
92557/16
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
6,00
46,40
23,00
75,40
OK
06061/17
89353/16
Balet Dworski Cracovia Danza
5,00
41,20
29,00
75,20
OK
08339/17
05668/17
94920/16
Centrum Kultury "Zamek"
Prapremiera polska spektaklu "Pijani" w
reżyserii Iwana Wyrypajewa
Studio słuchowisk eksperymentalnych im.
Eugeniusza Rudnika -sezon 2017
Międzynarodowy Festiwal Teatralny
PRZEDWIOŚNIE
Polskie balety narodowe: "Harnasie" w 80.
rocznicę śmierci K. Szymanowskiego premiera
Teatr powszechny
8,00
46,00
21,00
75,00
OK
94466/16/A1
KORCZAK // DARGER
6,00
46,80
22,00
74,80
OK
06875/17
89175/16
Polski Ośrodek Międzynarodowego
Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży
ASSITEJ
Gdański Archipelag Kultury
9,00
44,60
21,00
74,60
OK
07319/17
91339/16
Teatr Polski w Poznaniu
7,00
43,60
24,00
74,60
OK
06483/17
06636/17
94087/16
Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku
FETA - Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Plenerowych i Ulicznych
X Spotkania Teatralne „Bliscy Nieznajomi” /
Historie osobiste
70 lat teatru lalek na Pomorzu
5,00
46,40
23,00
74,40
OK
94295/16
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
7,00
46,40
21,00
74,40
OK
07126/17
91006/16
Stowarzyszenie TeatralneTeatr Biuro Podróży
15. FANABERIE Teatralne – 1. Festiwal
KANON ALTERNATYWA – Wałbrzych, 17-23
listopada 2017
"Swój, nieswój" - rozważania o emigracji polsko-ukraiński projekt Teatru Biuro Podróży
4,00
48,20
22,00
74,20
OK
08171/17
08307/17
94946/16
Stowarzyszenie Komuna Otwock
PRZED WOJNĄ / WOJNA / PO WOJNIE
7,00
44,00
23,00
74,00
OK
90895/16
Teatr Rozmaitości
POZA TR - produkcja i prezentacja gościnnych
spektakli w TR Warszawa w latach 2017-2018
7,00
44,00
23,00
74,00
OK
06556/17
08313/17
94079/16
Teatr KTO
90570/16
05240/17
91115/16
Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w
Kwidzynie
Fundacja Akademii Teatralnej
40 LAT W DRODZE - Jubileusz Teatru KTO
7,00
45,40
21,00
73,40
OK
12 Międzynarodowy 16 Festiwal ANIMO
Kwidzyn 2017
Publikacja książki „Zjadanie psów" autorstwa
Tomasza Kubikowskiego
Wieczory dziadowskie: Tryptyk
7,00
43,40
23,00
73,40
OK
5,00
47,33
21,00
73,33
OK
06367/17
08413/17
94394/16
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański
88494/16
06087/17
87227/16
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej
Górze
Teatr Mały
6,00
45,20
22,00
73,20
OK
47. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne
6,00
40,20
27,00
73,20
OK
TopOff Festival – Tyskie Spotkania Teatralne
7,00
46,00
20,00
73,00
OK
06487/17
07913/17
92463/16
Teatr Mały
90498/16
Fundacja Generacja TR Warszawa
TEATR KONESERA
7,00
44,00
22,00
73,00
OK
Idioci - spektakl w reżyserii Grzegorza Jarzyny
5,00
49,00
19,00
73,00
OK
08305/17
90031/16
Fundacja Generacja TR Warszawa
Młodzi TR - prezentacja twórczości
uzdolnionych artystów młodego pokolenia
7,00
47,00
19,00
73,00
OK
08408/17
89490/16
Centrum Sztuki Mościce
VII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca
SCENA OTWARTA
strach/lek/pułapka/otwarcie
5,00
46,00
22,00
73,00
OK
06307/17
08247/17
90967/16
POLKA Fundacja Odnawiania Znaczeń
93696/16
5,00
46,80
21,00
72,80
OK
Fundacja Teatru BOTO
Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja
Artystyczna Sopot Non-Fiction 2017
3,00
48,80
21,00
72,80
OK
07835/17
93293/16
Stowarzyszenie Solidarność Polsko-CzeskoSłowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie
XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez
Granic
6,00
43,60
23,00
72,60
OK
00799/17
87281/16
Fundacja Imka
4,00
42,40
26,00
72,40
OK
05701/17
07333/17
94218/16
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
FESTIWAL POLSKA W IMCE. NIECODZIENNY
FESTIWAL TEATRALNY
Stodoła oknem na świat
5,00
43,40
24,00
72,40
OK
92294/16
Teatr Ludowy
5,00
46,40
21,00
72,40
OK
05815/17
91280/16
Fundacja Syreny
Życiorysy Nowej Huty. Projekt teatralnobadawczy.
Program wspierający młodych artystów "Heroiny PRL-u". Cykl spektakli na Małej
Scenie Teatru Syrena.
8,00
42,67
21,00
71,67
OK
05559/17
08225/17
08338/17
92840/16
Teatr Studio im. St.I.Witkiewicza
89135/16
Art Stations Foundation
93385/16
08462/17
91295/16
07876/17
89651/16
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda
Wiercińskiego
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w
Białymstoku
Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury
Perypetie
8,00
41,60
22,00
71,60
OK
YANKA RUDZKA. GESTY I TROPY
5,00
43,60
23,00
71,60
OK
Kim jestem? Wokół międzynarodowego
spektaklu "Szaberplac. Moja miłość"
Sąsiedztwo Wschodnie
6,00
43,60
22,00
71,60
OK
4,00
38,40
29,00
71,40
OK
Wybrane premiery Teatru Polonia w latach
2017-2019
5,00
46,20
20,00
71,20
OK
00975/17
87892/16/A1
05963/17
93096/16
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza
Kantora Cricoteka
Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA
Ruchy eksperymentalne
6,00
44,00
21,00
71,00
OK
9 Era Schaeffera 2017, 10 Era Schaeffera
2018- Suplement
"Oblicza Maski" - działalność Teatru Maska w
Rzeszowie w latach 1999-2017. wydawnictwo
8,00
43,00
20,00
71,00
OK
07917/17
92181/16/A1
Teatr Maska w Rzeszowie
4,00
45,00
22,00
71,00
OK
05482/17
89683/16
Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury
Wybrane premiery Och-Teatru w latach 20172019
Kiedy byłem małym chłopcem
5,00
43,80
22,00
70,80
OK
06618/17
08328/17
94248/16
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
93351/16
Ośrodek Teatralny Kana
7,00
40,80
23,00
70,80
OK
18 Miedzynarodowy Festiwal Spoiwa Kultury
5,00
41,80
24,00
70,80
OK
08335/17
94288/16
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Międzynarodowy Festiwal "Spotkania z
Opowiadaczami Świata"
MODRZEJEWSKA - DOM OTWARTY
4,00
47,80
19,00
70,80
OK
08141/17
90486/16
05791/17
91251/16
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru
Modrzejewskiej w Legnicy
Teatr Syrena w Warszawie
4,00
46,60
20,00
70,60
OK
Realizacja spektaklu premierowego "Nasze
żony" w Teatrze Syrena
42 Zamojskie Lato Teatralne. Sąsiedzi i my.
8,00
44,33
18,00
70,33
OK
07871/17
91586/16
Zamojski Dom Kultury w Zamościu
9,00
38,80
22,00
69,80
OK
06429/17
07054/17
07700/17
90341/16
Stowarzyszenie Jarocin XXI
90297/16
Klub Żak
Wielki Teatr w Małym Mieście
6,00
41,40
22,00
69,40
OK
PC Drama 2017
6,00
41,20
22,00
69,20
91373/16
OK
„Przejścia” – spektakl teatru tańca według
baletów Igora Strawińskiego
W głąb tradycji, w rytm tańca: Wesele
8,00
41,20
20,00
69,20
OK
94672/16
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw
Twórczych "Rozdroża"
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański
07839/17
08092/17
4,00
42,20
23,00
69,20
OK
90935/16
Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury
Grupa Spektaklowa GS Zakrzewo zaprasza
2,00
44,20
23,00
69,20
OK
06089/17
87443/16
42,80
21,00
68,80
OK
94911/16
7,00
40,75
21,00
68,75
OK
05211/17
07288/17
08410/17
92821/16
Teatr Studio im. St.I.Witkiewicza
Premiery w Teatrze BARAKAH na jubileusz 10lecia Fundacji.
Polskie dramatopisarki XX w. w wersji audio
on-line. Cykl słuchowisk na portalu
ninateka.pl.
Grzegorzewski. Warjacje.
5,00
08186/17
Fundacja Dziesięciu Talentów na rzecz Teatru
Barakah
Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ
POLIŻ
3,00
44,40
21,00
68,40
OK
93863/16
Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark
CECHA TAŃCA _ FESTIWAL BADAWCZY
4,00
41,40
23,00
68,40
OK
88497/16
39,20
23,00
68,20
OK
92753/16
35. Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych
Rejestracja filmowa spektakli Videoteatru
POZA Piotra Lachmanna i Jolanty Lothe
6,00
05834/17
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej
Górze
Grupa Filmowa Sp. z o.o.
7,00
40,00
21,00
68,00
OK
06069/17
05566/17
88258/16
Unlimited Film Operations sp. z o.o.
93881/16
Dom Spotkań z Historią
07776/17
93447/16
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego
Alternatywa Teatralna
8,00
42,00
18,00
68,00
OK
Przywitajcie go! Czyli o gościnności
6,00
40,80
21,00
67,80
OK
Brunona Schulza teatr wyobraźni.
6,00
39,80
22,00
67,80
OK
07831/17
05582/17
94868/16
Fundacja Teatr Nie-Taki
89809/16
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
3. Festiwal Teatru Nie-Złego w Legnicy
5,00
41,80
21,00
67,80
OK
Bunkier - scena inicjatyw w Teatrze im. Jana
Kochanowskiego w Opolu
MAJA KOMOROWSKA - NAUCZYCIEL
6,00
41,75
20,00
67,75
OK
07847/17
06613/17
92748/16
Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
94057/16
Teatr KTO
6,00
44,75
17,00
67,75
OK
30.ULICA-Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych - FAHRENHEIT 451
Festiwal Muzyki Teatralnej/25 lat Teatru
Cinema
24. LA STRADA Kalisz - między Berlinem,
Wyszehradem a Lwowem
Publikacja książki „Ślepe uliczki teatru
dokumentalnego" autorstwa Zofii Smolarskiej.
8,00
40,40
19,00
67,40
OK
07718/17
94434/16
Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema
1,00
43,40
23,00
67,40
OK
08405/17
89734/16
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
8,00
36,40
23,00
67,40
OK
06055/17
91161/16
Fundacja Akademii Teatralnej
5,00
41,33
21,00
67,33
OK
06604/17
92505/16
Jazdaa Polska! Fundacja na rzecz młodych
twórców
"Oczy zwierciadłem duszy" - spektakl z
osobami niewidomymi poprzedzony
warsztatami tańca współczesnego.
STREFY KONTAKTU - 2 FESTIWAL DRAMATU.
CZYTANIA
Bzik tropikalny - 20 lat później
4,00
42,20
21,00
67,20
OK
08325/17
92560/16
08047/17
06583/17
90954/16
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda
Wiercińskiego
Teatr Rozmaitości
5,00
43,20
19,00
67,20
OK
94689/16
Stowarzyszenie Teatr Formy
5,00
40,00
22,00
67,00
OK
STREAM VII Międzynarodowy Festiwal
Pantomimy i Tańca
Festiwal Zderzenie Teatrów 2017
5,00
40,60
21,00
66,60
OK
07886/17
92392/16
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
6,00
39,20
21,00
66,20
OK
08193/17
94316/16
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i
Społeczności - II edycja
Obroża - produkcja spektaklu Grzegorza
Walczaka
Zdarzenie czasowe "Przedwczesne odejście"
6,00
38,20
22,00
66,20
OK
09977/17
92431/16
05993/17
90898/16
08333/17
92827/16
Fundacja Promocji Kultury i Dziedzictwa
Polskiego
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w
Polsce
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach
4,00
43,80
18,00
65,80
OK
6,00
38,60
21,00
65,60
OK
Debiuty 2017 w Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś"
w Kielcach
XXI Jesienny Festiwal Teatralny
6,00
39,40
20,00
65,40
OK
05611/17
05981/17
89156/16
Miejski Ośrodek Kultury
8,00
35,20
22,00
65,20
OK
91159/16
Białołęcki Ośrodek Kultury
XVIII Festiwal Teatrów Niezależnych
Garderoba Białołęki
Projekt Bolero
6,00
40,00
19,00
65,00
OK
07921/17
08322/17
08078/17
90920/16
Stowarzyszenie "Strefa Kultury"
93228/16
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach
3,00
39,80
22,00
64,80
OK
Niebieski Punkt
6,00
36,80
22,00
64,80
89165/16
OK
Gdański Archipelag Kultury
XIX Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i
Adaptacji Windowisko 2017
7,00
35,60
22,00
64,60
OK
05806/17
91268/16
Teatr Syrena w Warszawie
Sherlock Holmes - realizacja spektaklu wraz z
programem edukacyjnym dla seniorów
9,00
36,33
19,00
64,33
OK
06002/17
88575/16
Europejskie Centrum Kultury LOGOS
Jubileusz XXX - lecie Teatru LOGOS
7,00
36,20
21,00
64,20
OK
00933/17
87849/16
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu
05173/17
94956/16
Fundacja Widowisk Masowych i Showprogramów
08168/17
95107/16
05545/17
07881/17
90808/16
Fundacja Teatru Dramatycznego m. st.
Warszawy
Teatr Muzyczny w Łodzi
94174/16
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
w Bytomiu
06300/17
95098/16
Fundacja Miasto Literatury
07315/17
06577/17
94994/16
Fundacja Ludzi z Pasją
90825/16
08265/17
91693/16
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida
Państwowy Teatr Lalki Tęcza
05853/17
92959/16
Fundacja Syreny
06587/17
90586/16
Centrum Kultury i Rekreacji w Ladku Zdroju
07305/17
90653/16
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
08329/17
93304/16
06455/17
90875/16
06465/17
92314/16
06575/17
07309/17
06422/17
91232/16
Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji
Młodzieży - "Teatrikon"
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w
Zakopanem
Stowarzyszenie Niezależna Manufaktura
Taneczna
Stowarzyszenie Targowa 62
93123/16
Opera Krakowska w Krakowie
90370/16
05998/17
SCHUBERTIADA POLSKA 2017. Pokazy
spektaklu „SCHUBERT…” dla widowni w
pofabrycznych miastach Polski
Międzynarodowy Festiwal Teatru
Ukraińskiego w Krakowie "Wschód - Zachód"
6,00
36,00
22,00
64,00
OK
6,00
36,80
21,00
63,80
OK
III LABORATORIUM DRAMATU
4,00
38,80
21,00
63,80
OK
Festiwal Taneczne Zderzenia
6,00
37,60
20,00
63,60
OK
Amatorski teatr osób niepełnosprawnych prezentacja teatralno – baletowa „Dla
obłoków nie ma granic”
5,00
37,60
21,00
63,60
OK
DO UCHA - poetycki teatr dźwięku: cykl
słuchowisk na żywo.
Festiwal Słuchowisk
7,00
37,40
19,00
63,40
OK
7,00
39,40
17,00
63,40
OK
"Przystanek Teatralny". 3 Zielonogórski
Festiwal Filmu i Teatru
"Osobliwe zdarzenie - Commedia dell'arte"
6,00
34,20
23,00
63,20
OK
5,00
36,20
22,00
63,20
OK
Realizacja spektaklu "Marilyn i Ella" na Małej
Scenie Teatru Syrena
XIX Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi
Sawickiej w Lądku-Zdroju
TPB Theatre Showcase
Przegląd spektakli teatru spraw zagranicznych
– Teatr Polski w Bydgoszczy
6,00
40,00
17,00
63,00
OK
8,00
33,00
22,00
63,00
OK
5,00
40,00
18,00
63,00
OK
Scena Lublin
8,00
35,00
20,00
63,00
OK
Wakacyjna trasa "Harnasi" - tour de
Zakopane, Sopot, Katowice
Mandala Performance Festival XI edycja
7,00
36,80
19,00
62,80
OK
4,00
36,80
22,00
62,80
OK
szwalnia.DOK2
5,00
36,80
21,00
62,80
OK
Gala baletowa - Grand Pas ... 2017
7,00
29,80
26,00
62,80
OK
THEATRUM MUNDI
ImproArt - I Festiwal Interdyscyplinarnej
Improwizacji Scenicznej
4,00
37,40
21,00
62,40
OK
88540/16
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
5,00
35,20
22,00
62,20
OK
07658/17
90259/16
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
Prapremiera przedstawienia pt. "Katyń /
historie manipulacji"
JA AKTORKA
5,00
36,20
21,00
62,20
OK
07907/17
93423/16
Fundacja Centralna
Szekspir/Wyspiański/Wysocka
5,00
40,00
17,00
62,00
OK
07922/17
94714/16
Stowarzyszenie Promocji Artystycznej
07001/17
92094/16/A1
Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego
06627/17
90701/16
"Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.
05570/17
88628/16
Fundacja ISYRIUS
06020/17
06946/17
90801/16
Fundacja Teatr Alatyr
92699/16
Bałtycka Agencja Artystyczna BART
08188/17
95001/16
Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ
POLIŻ
06442/17
92176/16
Fundacja Teatroterapia Lubelska
05996/17
88543/16
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
06631/17
07260/17
07653/17
93402/16
Stowarzyszenie Willa Decjusza
90840/16
Fundacja Dom Kultury
91746/16
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
08320/17
93499/16
Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie
06278/17
94758/16
"Nadaye"
07687/17
94810/16
FUNDACJA STUDIO MATEJKA
08253/17
94333/16
Fundacja Teatru BOTO
00788/17
06303/17
07276/17
08200/17
86965/16
Fundacja EDF Polska
91440/16
Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna
91552/16
Teatr Baj Pomorski
89958/16
06628/17
07925/17
08096/17
94373/16
Fundacja Artystów Niepełnosprawnych i
Pełnosprawnych -Jesteś My
Fundacja Orbis Tertius
91571/16
Fundacja Inspiratornia
89274/16
Klasztor OO Karmelitów Bosych w Poznaniu
00793/17
87276/16
Fundacja Imka
Solniki 44 - program wydarzeń artystycznych
2017
Premiera spektaklu "Żar" wg powieści S.
Márai'ego i wydarzenia towarzyszące
dotyczące historii i kultury Węgier
"Festiwal Krystyny Jandy w Szczawnie -Zdroju"
6,00
32,00
24,00
62,00
OK
5,00
36,80
20,00
61,80
OK
6,00
39,60
16,00
61,60
OK
Rejestracja video spektakli Teatru Szwalnia
8,00
34,20
19,00
61,20
OK
Objazd Teatru Alatyr
5,00
40,20
16,00
61,20
OK
Zielone Oko - Festiwal teatru radiowego
6,00
34,20
21,00
61,20
OK
"Zlekceważone kucharki"
projekt popularyzujący zapomniany
komediodramat Nory Szczepańskiej.
Publikacja książkowa o tematyce teatralnej pt.
(Współ)TWÓRCY Teatru
Prapremiera przedstawienia pt. "Familia /
rzecz o Frykowskich"
Ogrody Twórczości
7,00
33,00
21,00
61,00
OK
6,00
34,40
20,00
60,40
OK
5,00
33,20
22,00
60,20
OK
4,00
37,20
19,00
60,20
OK
Słuchowisko z więzienia
4,00
37,20
19,00
60,20
OK
Relacje. II Międzypokoleniowe Spotkania
Teatralne. NIEUCHRONNOŚĆ
Stany poruszenia – spektakl ruchowo-taneczny
7,00
32,20
21,00
60,20
OK
6,00
35,00
19,00
60,00
OK
Projekt “We Keep Coming Back” - I edycja
5,00
34,80
20,00
59,80
OK
"Mane Tekel Fares" Festiwal Poszukiwań
Współczesnego Rytuału
Sopockie Spotkania Teatralne "KLITKA" 2017
7,00
31,80
21,00
59,80
OK
3,00
36,60
20,00
59,60
OK
19 Festiwal Sztuki Teatralnej
6,00
34,40
19,00
59,40
OK
VI FESTIWAL RESORT 2017
7,00
31,40
21,00
59,40
OK
Film dokumentalny ,,Naszym okiem"
6,00
31,40
22,00
59,40
OK
Festiwal Teatralny-Inka
5,00
35,40
19,00
59,40
OK
"Dziady" - 2017
3,00
34,20
22,00
59,20
OK
Dyptyk. Czas kobiet. Czas mężczyzn.
5,00
36,20
18,00
59,20
OK
Lope de Vega - "Szczęśliwa Matka Teresa",
światowa prapremiera
Produkcja spektaklu "Wiele demonów"
6,00
33,20
20,00
59,20
OK
3,00
36,80
19,00
58,80
OK
06083/17
87765/16/A1
Biblioteka i Forum Kultury w Olesnicy
06416/17
94724/16
05250/17
94585/16
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w
Poznaniu
Stowarzyszenie Scena 96
07875/17
90750/16
AK-INVEST Augustyn Krempa
06084/17
06934/17
86993/16
Fundacja Zatrzymać Czas
90851/16
Teatr Powszechny w Łodzi
07283/17
94403/16
Fundacja Sztukmistrze
07292/17
93995/16
Warsztaty Kultury w Lublinie
06459/17
90809/16
FUNDACJA KULTURY I SZTUKI-"I KROPKA"
06440/17
06436/17
90338/16
Stowarzyszenie Jarocin XXI
87205/16
07906/17
88625/16
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym
Mieście
Stowarzyszenie Symfonia Lokatoris
08261/17
08057/17
94056/16
Fundacja Alter Art
89626/16
06290/17
95131/16
Stowarzyszenie Artystyczno Edukacyjne
Pracownia Teatralna
Instytut Karola Wojtyły - Fundacja Naukowa
06954/17
95046/16
Fundacja Teatr PAPAHEMA
07765/17
06571/17
92939/16
Śródmiejski Ośrodek Kultury
94006/16
Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie
07085/17
93607/16
08272/17
95035/16
06283/17
92349/16
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im.Stanisława
Hadyny
Fundacja Teatru Dramatycznego m. st.
Warszawy
Dom Literatury w Łodzi
II Festiwal Monodramów MONOart Oleśnica.
5,00
37,80
16,00
58,80
OK
Przestrzeń Zero
5,00
33,80
20,00
58,80
OK
"Hamlet. Sen" - projekt teatralny i taneczny
4,00
33,60
21,00
58,60
OK
Modernizacja i rozszerzenie zakresu
działalności portalu teatralnego
TeatrDlaWas.pl
XIV KATEDR
3,00
36,40
19,00
58,40
OK
4,00
35,20
19,00
58,20
OK
Rejestracja spektaklu "Wytwórnia Piosenek".
4,00
35,20
19,00
58,20
OK
Konkurs Etiud Nowocyrkowych Cyrkulacje
2017-2018
Polski Showcase - ogólnopolski przegląd
spektakli nowocyrkowych
Prapremiera monodramu „Supermenka” aut.
Patrycji Nowak
W lustrze teatru
5,00
37,20
16,00
58,20
OK
5,00
31,20
22,00
58,20
OK
7,00
32,00
19,00
58,00
OK
5,00
33,80
19,00
57,80
OK
Festiwal Dobre Miasto dla Teatru
5,00
35,60
17,00
57,60
OK
"Nasz Leoś" - festiwal teatralny w stulecie
urodzin pisarza Leo Lipskiego
"Sztuka na Open'erze.Teatr"
4,00
34,40
19,00
57,40
OK
8,00
31,40
18,00
57,40
OK
XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Niezależnych
ŚLADAMI RAPSODYKÓW
6,00
30,20
21,00
57,20
OK
3,00
35,00
19,00
57,00
OK
Spektakl teatralny inspirowany biografią Marii
Skłodowskiej-Curie na 150. rocznicę urodzin
badaczki
VIII Krakowskie Miniatury Teatralne
5,00
31,80
20,00
56,80
OK
8,00
29,80
19,00
56,80
OK
Multimedialne widowisko plenerowe pn.
"Spielmann - Władysław" na podstawie
nyskiej, średniowiecznej legendy
6,00
32,60
18,00
56,60
OK
Rezonans sztuki - kreacja, percepcja
5,00
31,60
20,00
56,60
OK
Letni Przegląd Teatru Dramatycznego
2,00
38,60
16,00
56,60
OK
Letnia Scena 2017
5,00
30,80
20,00
55,80
OK
06632/17
93101/16
Teatr Muzyczny w Lublinie
07915/17
93565/16
Miejski Ośrodek Kultury
08232/17
92370/16
Teatr Muzyczny w Poznaniu
05272/17
90327/16
05517/17
94433/16
Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw
Kulturalnych
Stowarzyszenie Teatralne "Nie Ma"
06621/17
93371/16/A1
Olsztyński Teatr Lalek
05102/17
07120/17
92290/16
Teatr Polski
95111/16
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne
"Polska-Ukraina"
00622/17
86670/16/A2
Stowarzyszenie Studio Teatr Test
00826/17
07007/17
86967/16
Wieluński Dom Kultury w Wieluniu
94363/16
Fundacja Uwaga Na Kulturę!
07310/17
91712/16
Opera Krakowska w Krakowie
06595/17
91030/16
Agnencja Artystyczna Kameny Agnieszka
Skotniczna
06640/17
90938/16
06619/17
92077/16
Fundacja Promocji Kultury i Dziedzictwa
Polskiego
Miejskie Centrum Kultury
07655/17
93104/16
06996/17
08164/17
Cykl przedstawień suity baletowo-oratoryjnej
„Fidelita –Suita Lubelska” na obchody
jubileuszu 700-lecia miasta Lublina.
6,00
29,80
20,00
55,80
OK
XXIII Słodkobłękity - Zgierskie Spotkania
Małych Teatrów
"neSTORY" – spektakl teatralny integrujący
środowisko artystyczne oraz amatorskie
4,00
32,80
19,00
55,80
OK
7,00
29,80
19,00
55,80
OK
IV Edycja Festiwalu Teatrów Studenckich
"Start"
XV Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO
CONTRA 2017
Pracownia Dramatu
2,00
34,60
19,00
55,60
OK
6,00
29,60
20,00
55,60
OK
3,00
31,60
21,00
55,60
OK
Polskie w Polskim
4,00
32,40
19,00
55,40
OK
"Kartoteka" T. Różewicza w Teatrze Nowym
w Poznaniu w wykonaniu Teatru
Dramatycznego im. Tarasa Szewczenki w
Charkowie
Teatr Karola Wojtyły
3,00
31,20
21,00
55,20
OK
5,00
30,00
20,00
55,00
OK
Dionizje 2017. Most Pokoleń
3,00
33,80
18,00
54,80
OK
Serc starania stracone - spektakl baletu
współczesnego
Rozwój sceny baletowej Opery Krakowskiej –
Sen Nocy Letniej
Wesele w Ojcowie - film baletowy z okazji 100
lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
6,00
32,80
16,00
54,80
OK
6,00
31,80
17,00
54,80
OK
4,00
29,60
21,00
54,60
OK
Spektakl "Sen Chopina"
3,00
33,60
18,00
54,60
OK
IX Ogólnopolski Festiwal Monodramów i
Teatrów Małych Form " BAMBERKA 2017"
5,00
26,00
23,00
54,00
OK
Nowohuckie Centrum Kultury
"Exlibris" - plenerowy spektakl taneczny na
podstawie powieści "Fahrenheit 451"
5,00
30,00
19,00
54,00
OK
94509/16
Fundacja Kamila Maćkowiaka
Niżyński - adaptacja telewizyjna spektaklu
5,00
30,00
18,00
53,00
OK
90226/16
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej
PAKA
VII Międzynarodowy Festiwal Improwizacji
Scenicznej ImproFest
8,00
24,00
21,00
53,00
OK
06930/17
94688/16
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja
Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
06463/17
92617/16
Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca
05499/17
94204/16
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
06906/17
91263/16
07323/17
07664/17
94732/16
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w
Białymstoku
FUNDACJA STUDIO MATEJKA
06080/17
07867/17
88048/16
07905/17
92451/16
Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzieć
Teatralno-Medialnych
Biblioteka i Forum Kultury w Olesnicy
05492/17
94904/16
Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień
06009/17
06616/17
07892/17
88714/16
Fundacja Teatr Akademicki
92578/16
Fundacja Pomysłodalnia
91073/16
Fundacja Wspierania Kultury "Fabryka Tanga"
05767/17
90583/16
Fundacja Teatr Sabat
06076/17
07769/17
88078/16
PASSION Krzysztof Pulkowski
93721/16
Centrum Kultury Śląskiej
08119/17
92514/16
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w
Suchedniowie
06469/17
90765/16
"Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.
07889/17
88553/16
Stowarzyszenie Teatr Baza
06626/17
07646/17
91504/16
Fundacja "Scena"
94623/16/A1
Fundacja Sztuka Teatru
06013/17
88715/16
Fundacja Teatr Akademicki
90531/16
93828/16
STOWARZYSZENIE TURNIEJU MAŁYCH FORM
SATYRYCZNYCH W BOGATYNI
PASSION Krzysztof Pulkowski
Spektakl "SUITE" Teatru Tańca Caro tournee, warsztaty taneczne i panele
dyskusyjne.
Zawód: TANCERZ. Instalacja socjologiczna.
4,00
28,80
20,00
52,80
OK
4,00
29,60
19,00
52,60
OK
Wydanie i promocja książki pod roboczym
tytułem "Demi(d)ramy"
Jubileusz spektaklu Zapiski oficera Armii
Czerwonej
Spektakl taneczny" Przesłuchania" 7,00
37,40
8,00
52,40
OK
4,00
26,40
22,00
52,40
OK
6,00
27,40
19,00
52,40
OK
34 Ogólnopolski Turniej Małych Form
Satyrycznych
KANIKUŁA TEATRALNA
6,00
25,40
21,00
52,40
OK
4,00
25,60
22,00
51,60
OK
Teatr dokumentu: Oblicza wojny
4,00
26,60
21,00
51,60
OK
Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny OFCA
6,00
29,60
16,00
51,60
OK
WIPAW - Warsaw International Preformance
Art Weekend
Pan Cogito o postawie wyprostowanej.
4,00
28,20
19,00
51,20
OK
5,00
31,00
15,00
51,00
OK
Teatralne Pomorze
4,00
30,00
17,00
51,00
OK
VII Międzynarodowy Łódź Tango Salon
Festival 2017
Wodewil Starej Warszawy - sceny teatralnej
Warszawy okresu Marszałka Piłsudskiego
8,00
26,00
17,00
51,00
OK
8,00
21,60
21,00
50,60
OK
TRYPTYK NECESSARIUM TRINITAS
0,00
24,60
26,00
50,60
OK
Cykl spektakli teatralnych realizowanych w
ramach projektu Teatr ŚwiętochłOFFice.
3,00
28,40
19,00
50,40
OK
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Komediowej
"Boulevard-Boulevard" w Suchedniowie
3,00
27,40
20,00
50,40
OK
"Festiwal Jednego Aktora w Szczawnie-Zdroju"- dla upamiętnienia 210 rocznicy
bitwy pod Strugą (15.05.1807- 15.05.2017)
4,00
28,20
18,00
50,20
OK
Wisła Żyje! Teatralny flis od Krakowa po
Bałtyk.
Młodzi na Scenę
5,00
28,20
17,00
50,20
OK
4,00
29,75
16,00
49,75
OK
Nienasycenie
3,00
27,40
19,00
49,40
OK
Być czy też nie być...
5,00
28,80
15,00
48,80
OK
00781/17
86783/16
00835/17
86876/16
07638/17
91031/16
Fundacja Wspierania Twórców i Artystów
Start w Art
STUDIO TAŃCA BEEZONE DOMINIKA
SEMENIUK
Stowarzyszenie Artystyczne Pro Musica Mundi
„NIE-dzisiejsi” spektakl teatralny
4,00
28,60
16,00
48,60
OK
RYTM ULICY
6,00
23,60
19,00
48,60
OK
Zapiski oficera Armii Czerwonej
5,00
25,60
18,00
48,60
OK
07103/17
93466/16
Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
Pilecki Rotmistrz Przemilczany
4,00
24,40
20,00
48,40
OK
08330/17
08273/17
92775/16
89038/16
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
FESTIWAL "ALTER ART"
2,00
27,20
19,00
48,20
OK
Teatr Rozrywki w Chorzowie
Obserwatorium Artystyczne Entree - edycja
2017
Przestrzenie Mumerusa
3,00
26,80
18,00
47,80
OK
07096/17
07781/17
89284/16
Stowarzyszenie Teatr Mumerus
94821/16
05626/17
88801/16/A1
Fundacja Społeczno-Kulturalna "Gloria
Cultura"
Fundacja IP Group
4,00
24,20
19,00
47,20
OK
“Masław the musical”
6,00
23,80
17,00
46,80
OK
NIEŚMIAŁOŚĆ KORON DRZEW - performans
multimedialny
realizacja przedstawienia "trzy siostry trzech
wujaszków Wania"
„Zapis czasu – notacje kulturalne – teatr”
5,00
23,60
18,00
46,60
OK
07099/17
94066/16
Fundacja Widzę Wschód
5,00
27,60
14,00
46,60
OK
06092/17
87418/16
05524/17
08053/17
06528/17
88486/16
Agencja Artystyczna Nanu Art Barbara
Jagodzińska-Habisiak
Stowarzyszenie Pełna Kultura
3,00
25,40
18,00
46,40
OK
92083/16
Stowarzyszenie SZTUCZNE
Zakątek opowiadaczy
5,00
25,00
16,00
46,00
OK
SIEDEM ŻYCZEŃ
5,00
22,80
18,00
45,80
93183/16
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr
Muzyczny
OK
"Droga Jakubowa – Plus ultra – dalej coś jest" przygotowanie spektaklu muzycznego o
Szlaku Św. Jakuba
Labstreet, teatralne studium wycinka entropii
miejskiej (spektakl i kolekcja technik
performatywnych).
Dystopia
4,00
25,60
15,00
44,60
OK
07869/17
94657/16
Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzieć
Teatralno-Medialnych
4,00
22,60
18,00
44,60
OK
06457/17
08235/17
94931/16
Fundacja "Teatr Układ Formalny"
95070/16
Fundacja Pompka
6,00
23,00
15,00
44,00
OK
Stół i Suknia. Spektakl butoh i wystawa
malarstwa
Festiwal z Dreszczykiem
4,00
20,20
19,00
43,20
OK
07903/17
06545/17
06940/17
92386/16
Konstanciński Dom Kultury
92650/16
Fundacja Miasto Projekt
4,00
21,20
17,00
42,20
OK
The Wallers
6,00
18,00
18,00
42,00
93530/16
Federacja Zielonych "GAJA"
OK
Zapomniane legendy i obyczaje polskie festiwal teatru plenerowego w zabytkowym
naturalistcznym parku Dolina Miłości
4,00
20,00
17,00
41,00
OK
08154/17
94319/16
Fundacja Hesperos
Pythonalia 2017 Festiwal Śmiechu, Absurdu i
Zabawy
Otwarcie sezonu letniego 2017
6,00
19,60
15,00
40,60
OK
06314/17
06565/17
89591/16
Giżyckie Centrum Kultury
92157/16
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Regiony
1,00
19,20
16,00
36,20
I Targi Teatralne Kraków 2017
OK
Błędy formalne
06617/17
94315/16
Fundacja ART-ERIAE
06622/17
93397/16
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
07209/17
89935/16
07269/17
95028/16
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i
Współistnienia Kultur "Sałasz"
Fundacja Teatr Latarnia
07317/17
95114/16
Paradiseart Anna Raj
07620/17
94548/16/A1
Stowarzyszenie Arteria
08270/17
89297/16
FUNDACJA TERESY I ANDRZEJA WEŁMIŃSKICH
09087/17
94170/16
Teatr Piosenki Roman Kołakowski
10595/17
95148/16
Agencja Artystyczna Varsovia Art
Lublin- miasto z duszą
Błędy formalne
Ogólnopolski Konkurs na Dramat Historyczny
Błędy formalne
Przełęcz wolności
Błędy formalne
"SOLARIS" spektakl na podstawie powieści
Stanisława Lema
Speaktakl teatralny pt. "Hugo".
Błędy formalne
Na Styku Sztuk. Spektakl taneczno-cyrkowy "Nie znasz mnie"
Produkcja spektaklu "KOMETA"
Błędy formalne
Rejestracja video spektaklu muzycznego
,,Opera Matematyczna- paradoksalny rozkład
sfery"
Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu
Panskim
Błędy formalne
Błędy formalne
Błędy formalne
Błędy formalne
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards