Teatr starożytnych Greków

advertisement
Teatr Starożytnych
Greków
Geneza Teatru Greckiego
• Teatr grecki –
wywodzi się z
tradycji obrzędów
religijnych,
zwłaszcza
związanych z
obchodami ku czci
Dionizosa.
Widowiska te
musiały być łatwo
dostępne dla
ludności.
Kim byŁ Dionizos ?
• Dionizos - według
mitologii greckiej bóg
urodzaju i winorośli,
reprezentujący nie tylko
jego upajający wpływ, ale
także ten dobroczynny.
Syn Zeusa i śmiertelnej
kobiety Semele Jego kult
przywędrował do Grecji
ze Wschodu, z Tracji,
około VI wieku p.n.e. Na
cześć Dionizosa
odbywały się Dionizje.
Święta Ku czci Boga
Dionizosa
• Dionizje Wielkie
• (odbywały się w
miastach, odprawiane
wiosną)
• Dytyramby
• (dialog koryfeusza z
chórem)
• Tragedia
• Dionizje Małe
• (odbywały się na wsi,
odprawiane jesienią)
• Dytyramby
• (dialog koryfeusza z
chórem)
• Komedia
Gatunki Dramatu
Greckiego
• Tragedia
• W tej odmianie dramatu
bohater stoi wobec
konieczności wyboru
pomiędzy drogami
postępowania, z których
każda narusza jakieś
wartości-obyczaje, wolę
bogów (przeznaczenie),
wolności innych-jest
zatem zła. Bohater wobec
konfliktu wartości-to
najkrótsza definicja
tragedii.
• Komedia
• Uchodzi za przeciwieństwo
tragedii i jej celem od
początku było
rozśmieszanie publiczności,
a przy okazji zwrócenie jej
uwagi na ważne
zagadnienia życiowe,
moralne. Śmiech budzą
zabawne sytuacje, postacie,
ich język. Komedia często
zniekształca świat, jej akcja
jest prosta a zakończenie
pomyślne.
Najsłynniejsi
twórcy
Tragedii
• Ajschylos
• Sofokles
• Eurypides
Komedii
• Arystofanes
WyglĄd aktorów
1. Aktorem mógł zostać tylko mężczyzna.
2. Aktor występował w masce (wynika z tego,
że nie mógł korzystać z mimiki jako środka
wyrazu).
3. Aktor zakładał sandały na grubych
podeszwach lub platformach (tzw. koturny).
4. Na głowę specjalne przybranie - tzw. Onkos,
aby postać wydłużona w ten sposób nie
wydawała się zbyt szczupła.
5. Aktorzy grali w wywatowanych szatach
(nie mogli poruszać się zbyt swobodnie).
Strój aktora
Maski aktorów
Maska jasna –postać pozytywna
Maska ruda –zdrada
Maska siwa –starzec
Maska ciemna –postać negatywna
Aktor w męskiej masce komicznej
Aktor w kobiecej masce tragicznej
Budowa teatru greckiego
Teatr w Efezie
Teatr Grecki z Epidauros
Miejsca siedzące w Teatrze Greckim
Dziękujemy za uwagę …
| wyk. Dawid Jusiewicz Kl. 1a |
Download