TEATR GRECKI

advertisement
TEATR
GRECKI
Dionizos – syn
boga Zeusa i
śmiertelnej kobiety
Semele
Atrybuty Dionizosa
- gałąź winorośli
- tyrs (symboliczna laska)
- maski tragiczne
Symbole Dionizosa
- byk
- kozioł
Święta Dionizosa obchodzono kilka razy do roku.
Do najbardziej znanych należały
Dionizje Małe (Wiejskie)
Dionizje Wielkie (Miejskie)
Podczas uroczystości na cześć boga śpiewano pieśni i tańczono.
Wieśniacy przebierali się w skóry zwierzęce, aby przypominać towarzyszy
dionizyjskiego pochodu .
Chóry Dionizosa nazwano chórami koźlimi, ich pieśń – pieśnią kozła (tragedią).
Wygląd teatru greckiego
Pierwsze greckie teatry znajdowały się pod gołym niebem.
Budowano je z kamienia, na zboczach gór.
Budowa teatru
Theatron - miejsce dla widowni, dzielone na sektory, co
ułatwiało przemieszczanie się publiczności
Skene – naprzeciwko theatronu - przebieralnia dla aktorów,
miała 3 drzwi, frontowa ściana wykorzystywana jako tło,
była na podwyższeniu, by wszyscy oglądający
przedstawienie mogli widzieć rozgrywającą się akcję.
Orchestra – była niżej sceny , przebywał na niej chór.
Parodos - wyjścia i wejścia na orchestrę, po obu stronach
Proskenium – miejsce na garderobę i kulisy, było pod
sceną
Schemat teatru greckiego
Formy przedstawień
TRAGEDIA
poruszane tematy były wielkie
i poważne, istotą było ukazanie
konfliktu, nieszczęśliwe zakończenie
KOMEDIA
poruszane tematy były żartobliwe,
zawierały komiczne komentarze
Aktorstwo
Aktorami w tatrze greckim mogli być jedynie mężczyźni,
którzy odgrywali również role kobiece.
Aktorów nie mogło być więcej niż trzech.
Ubiór aktora
Aktorzy ubrani byli w barwne
kostiumy- długie szaty.
Na głowie mieli perukę.
Na nogi zakładali sandały na
koturnach, dzięki czemu wydawali
się wyżsi.
Na twarzy mieli maski z dużymi,
otwartymi ustami, co wzmacniało
akustykę głosu.
Maski
Chór
W starożytnej tragedii
chór zajmował główną
rolę w przedstawieniu.
Z czasem, gdy liczba
aktorów wzrosła do
trzech, znaczenie chóru
zmalało. Chór śpiewał
tylko na początku i na
zakończenie
przedstawienia.
Instrumenty w teatrze greckim
Przedstawiciele teatru greckiego
Ajschylos - uważany
za rzeczywistego
twórcę tragedii
greckiej, wprowadził
na scenę drugiego
aktora
Sofokles - tragik
starożytnej Grecji.
Eurypides - jeden z
najwybitniejszych
dramaturgów
starożytnej Grecji.
Zdjęcia teatrów greckich :
KONIEC
Dziękuję za uwagę
Przygotował
Bartosz Królikowski
Download