POLSKIE TOWARZYSTWO FARMAKOLOGII KLINICZNEJ I TERAPII

advertisement
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMAKOLOGII KLINICZNEJ I TERAPII
KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII KLINICZNEJ
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FARMAKOLOGII KLINICZNEJ
KOMISJA FARMAKOLOGII I FARMACJI KLINICZNEJ ORAZ TERAPII
KOMITETU TERAPII I NAUK O LEKU PAN
ZAPRASZAJĄ NA
KONFERENCJĘ
Etyka badań klinicznych. Prawa pacjentów w badaniach klinicznych
pod patronatem
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
Prof. dr hab. Haliny Grajeta
21 listopada 2014
Wrocław, ul. Borowska 211
KOMITET NAUKOWY
KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
Przewodniczący: Dr Radosław Janiak
Dr Łukasz Więch
Dr Wojciech Szczepanik
Prof. dr hab. Marlena Broncel
Zastępca: Dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska
Prof. dr hab. Andrzej Członkowski
Członkowie:
Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Szklarz
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Dr Magdalena Hurkacz
Prof. dr hab. Anna Jabłecka
Dr Krystyna Głowacka
Prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel
Halina Biszto
Prof. dr hab. Bogusław Okopień
Prof. dr hab. Jan Pachecka
Program szczegółowy
09:30:9:45
Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska: Przywitanie uczestników
Prof. dr hab. Halina Grajeta: Otwarcie Konferencji
09:45-11:15 Dr hab. Marek Czarkowski – Przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady
Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny: Historia rozwoju etyki badań
klinicznych
11:15-11:40 Przerwa
11:40-13:10 Dr hab. Marek Czarkowski: Podstawowe zasady etyczne w badaniach klinicznych
13:10-13:40 Przerwa
13:40-15:10 Dr hab. Marek Czarkowski: Narzędzia służące do realizacji podstawowych zasad
etycznych w badaniach klinicznych
15:10-15:30 Przerwa
15:30-17:00 Dr hab. Marek Czarkowski: Prawa i interesy uczestników badań klinicznych
17:00
Zakończenie Konferencji
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards