Polonistyka ATH_prezentacja promocyjna

advertisement
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
Promocja kierunku filologia polska
na Wydziale Humanistyczno-Społecznym
AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
Na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH
są dwie katedry polonistyczne:
• Katedra Literatury i Kultury Polskiej
• (specjalność nauczycielska)
• Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji
• (specjalność projektowanie komunikacji)
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
Rodzaje studiów:
• stacjonarne (bezpłatne) studia licencjackie 3-letnie
• stacjonarne (bezpłatne) studia magisterskie 2-letnie
Specjalności:
• projektowanie komunikacji (NOWOŚĆ) – zob. http://projektowaniekomunikacji.ath.bielsko.pl/
• nauczycielska
• już po licencjacie można zapisać się studia podyplomowe (odpłatne)
• UWAGA: na Wydziale można uzyskać stopień doktora nauk
humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
NOWA SPECJALNOŚĆ: projektowanie komunikacji
Wiedza i umiejętności:
•
•
•
•
•
•
teoria i praktyka komunikowania;
kultura audiowizualna i najnowsze technologie multimedialne
projektowanie wizerunku (marki) organizacji/instytucji/firmy
branding
marketing
praktyki w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach kulturalnych
Co potem?
• redakcje portali internetowych, telewizyjne, radiowe i prasowe;
• agencje reklamowe, piony promocji i PR w firmach;
• wydawnictwa, instytucje kultury, organizacje rządowe i pozarządowe.
… media to czwarta władza!
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
Specjalność nauczycielska
Wiedza i umiejętności:
• czytanie i interpretowanie tekstów kultury;
• podstawy psychologii;
• nowoczesne metody nauczania (praktyki w szkołach).
Co potem?
• praca w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
• kariera naukowa (możliwość zrobienia doktoratu i pracy w ATH)
• możliwość uzupełnienia edukacji na studiach podyplomowych w ATH (np. z
logopedii z komunikacją alternatywną)
• praca w instytucjach kultury, np. wydawnictwach, redakcjach, galeriach…
Polonista zawsze odnajdzie się tam, gdzie potrzeba
inteligentnych ludzi, dobrze mówiących i piszących po polsku.
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
Na Wydziale działają studenckie koła naukowe i pisma
• Koło Naukowe Humanistów
• Koło Naukowo-Podróżnicze „Herodot” (organizowane są wycieczki do Pragi,
Wiednia, Bratysławy, Budapesztu, Wilna)
• Koło Naukowe Regionalistów
• Pismo studenckie on-line „Margines”: http://www.margines.ath.bielsko.pl/
• Studenckie Naukowe Koło Teatralne (w trakcie powstawania)
• Warsztaty creative writing
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
Studenci mają do dyspozycji:
- nowoczesne czytelnie i świetnie wyposażoną Bibliotekę ATH
- aulę i audytoria wykładowe z nowoczesnym wyposażeniem
audiowizualnym
- komfortowe sale ćwiczeniowe i laboratoria
- nowoczesne sale komputerowe Akademickiego Centrum
Informacyjnego (ACI)
- Galerię ATH (wystawy malarstwa, warsztaty)
- salę gimnastyczną
- czynną cały dzień stołówkę studencką z ciepłymi posiłkami
- czynne cały dzień szatnie
- dogodny dojazd autobusem MZK nr 24 pod samą uczelnię
- miejsca parkingowe w kampusie
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
W ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+ studenci filologii
polskiej ATH mogą studiować na uczelniach zagranicznych, np. w
Czechach, Bułgarii, Słowenii, na Węgrzech, w Hiszpanii…
Studenci Wydziału Humanistyczno-Społecznego już od pierwszego
roku studiów mogą ubiegać się o:
- stypendia socjalne
- stypendia naukowe
- zapomogi i świadczenia
- dopłaty do zakwaterowania w domu studenckim
filologia polska
www.polka.ath.bielsko.pl
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o polonistyce w ATH, o
wykładowcach i życiu studenckim - zajrzyj na strony:
www.whs.ath.bielsko.pl
www.polka.ath.bielsko.pl
UWAGA:
rekrutacja elektroniczna na rok akademicki 2016/2017 rozpoczyna się
już 6 czerwca br. ZAPRASZAMY!
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel.: (33) 827 96 60; mail: [email protected]
Download