Pobierz załącznik 1.

advertisement
CURRICULUM VITAE
DANE OSOBOWE
Katarzyna Rosa
Data urodzenia 05/09/1984
Adres Krasieniec Zakupny 34
Kod pocztowy 32-095
Kraj Polska
Województwo małopolskie
Miejscowość Iwanowice
tel:12 388 42 57
kom: 668614695
WYKSZTAŁCENIE
10/2003 - 06/2006
Licencjat ekonomii
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II
Wyższe licencjackie, Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki gospodarcze, temat pracy
magisterskiej: Instrumenty wspierania eksportu w Polsce
10/2007 - 11/2009
Magister Ekonomii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin Wydział Ekonomiczny
Wyższe magisterskie, Ekonomia, specjalności: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, rynek
kapitałowy i finansowy, temat pracy: Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu
ryzykiem kursowym
LEKTORATY:
Język angielski-CEF-A2
Język łaciński- poziom początkujący-egzamin
FAKULTETY:
Wycena nieruchomości-zaliczenie z oceną
Zarządzanie jakością- zaliczenie z oceną
Nauka o przedsiębiorstwie-zaliczenie z oceną bardzo dobrą
DODATKOWE:
Konwersatorium- Ekonomika banku komercyjnego, zaliczenie z oceną dobrą
Seminarium-Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, zaliczenie z oceną bardzo dobrą
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
11/07/2005 – 11/07/2005 - 6- tygodniowa praktyka
PKO BP SA Oddział w Biłgoraju woj. lubelskie
Praktyka w Wydziale Administracji Produktami i Rozliczeń, czynności związane z
administrowaniem kredytów konsumpcyjnych, obsługa interesantów, archiwizacja,
korespondencja pism
09.2009-12.2009-Specjalista, ds. kont bankowych (AEGON,ALIOR BANK,M BANK,K2,
...)w MEDIATES
Sprzedaż produktów finansowych
05/2010 – 31/10/2010 – stażysta na stanowisku pracownik biurowy w Urzędzie Gminy , woj.
małopolskie ze specjalizacją w: Sekretariat, Sekretariat zarządzania.
Wykonywanie czynności administracyjnych, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie
dokumentacji księgowej oraz prawniczej, praca w Wydziale Ewidencji Ludności.
03/2011-obecnie-Representative w firmie OVB Allfinanz-praca w obszarach:analizy
finansowe, konspekt, obsługa klientów i opieka nad klientem.
04/2011-05/2011-Przedstawiciel handlowy Cyfrowy Polsat-zawieranie umów, obsługa
klientów.
OCZEKIWANA PRACA
Preferowane branże zawodowe: Administracja biurowa, Bankowość / Usługi finansowe, Finanse,
Marketing / Public Relations, kancelarie podatkowe, prawnicze, prawo, Ubezpieczenia
Preferowana lokalizacja pracy: małopolskie
INFORMACJE DODATKOWE
Czynny udział w Komisji Wyborczej
ZAINTERESOWANIA
Ambitna praca pozwalająca poszerzyć wiedzę i umiejętności, marketing, rozwój intelektualny,
współpraca na szczeblu międzynarodowym, kontakty handlowe, działalność przedsiębiorcza,
finansowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędne w procesie
rekrutacji(zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. Nr 133,
poz.883)
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 22
stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr.196, poz.163 ze zm.)
Oświadczam, iż korzystam w pełni z praw publicznych.
Download