kierunek: zarządzanie

advertisement
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
SPECJALNOŚĆ:
Zarządzanie organizacją
Opis studiów:
Absolwent tej specjalności posiada umiejętność analizy organizacji i jej otoczenia, definiowania
problemów organizacyjnych i projektowania ich rozwiązań, identyfikowania szans rynkowych. Potrafi
dostosować metody zarządzania do specyfiki organizacji, kierować pracą ludzi w organizacjach, pełnić
role menedżerskie na różnych szczeblach organizacyjnej hierarchii w organizacjach różnej wielkości,
formułować strategie i sprawnie realizować funkcje zarządzania, zarządzać projektami i złożonymi
przedsięwzięciami w warunkach niepewności. Radzi sobie ze społecznym aspektem zarządzania i
wielokulturowością, wykorzystują technologie wspomagające zarządzanie firmą, potrafią prowadzić
negocjacje i współpracę z partnerami przedsiębiorstwa. Cechą wyróżniającą absolwenta jest to, że
posiada świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem zawodu
menedżera.
Program specjalizacji przygotowuje absolwentów do wykonywania pracy w działających na rynku
polskim przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, w szczególności na stanowiskach
kierowniczych (średniego i wyższego szczebla). Specjalność przygotowuje do pracy w różnych
branżach (produkcja, usługi, media itd.). Daje przygotowanie do zarządzania własną firmą, pracy w
firmach doradczych, w organach samorządu terytorialnego – w szczególności w komórkach
odpowiedzialnych za programy rozwoju regionalnego i inwestycje w regionie, oraz w organizacjach
non-profit.
Ramowy program specjalności:












Diagnostyka organizacji - ujęcie systemowe
Projektowanie struktur organizacyjnych
Biznesplan i uruchamianie działalności gospodarczej
Restrukturyzacja organizacji i zarządzanie zmianą
Kierowanie i przywództwo
Kultura i zarządzanie międzykulturowe
Władza i polityka w organizacji
Zarządzanie wiedzą
Ekologiczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem
Metodologia jakościowych badań organizacji
Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie organizacją w kontekście lokalnym
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards