Jadwiga

advertisement
https://www.youtube.com/watch?v=TsoCz55vC8M
 Po śmierci Kazimierza
Wielkiego w 1370 roku na
polskim tronie zasiadł
Ludwik
Węgierski
(Andegaweński),
który
połączył Polskę i Węgry
unią personalną.
 Unia personalna –
dobrowolne
połączenie
dwóch lub więcej państw
osobą
wspólnego
monarchy.
Ludwik Węgierski (Andegaweński)
 Ludwik Węgierski chcąc
zapewnić polski tron dla swojej
rodziny
nadawał
liczne
przywileje polskiej ludności.
 Dzięki temu wyjednał on
sobie prawo do tego, że po
jego śmierci na polskim tronie
zasiądzie jego córka Jadwiga.
 Król zmarł w roku 1382 a
jego córka Jadwiga została
koronowana na króla Polski 16
października 1384.
Królowa Jadwiga
https://www.youtube.com/watch?v=hk_s3zKtzL0
 Miała wówczas 10 lat.
Pieczęć królowej Jadwigi
Jadwiga
Z Bożej łaski królowa
Polski, pani i dziedziczka
ziem krakowskiej,
sandomierskiej,
sieradzkiej, łęczyckiej,
kujawskiej i pomorskiej.
Była ona bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami
powabniejsza; krzewicielka wiary katolickiej na Litwie (...) Ona
przez Wielki Post i Adwent poskramiała ciało swoje włosiennicą i
nadzwyczajnymi umartwieniami. Była pełna wielkiej
szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów i wobec
wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej
lekkomyślności, nie było gniewu (...) pychy, zazdrości lub
zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną
miłością Boga.
 Królowa
Jadwiga
urodziła
się
prawdopodobnie w 1373
lub 1374 roku.
 Od
dzieciństwa
przygotowywano ją do
pełnienia roli królowej
poprzez wykształcenie.
 Pobyt w środowisku
kulturalnym węgierskiego
dworu
sprawił, że
Jadwiga
posiadła
umiejętność
czytania,
znajomość
języków
obcych, zamiłowanie do
lektury, muzyki, sztuki i
nauki.
 Królowa
Jadwiga na swoim dworze
skupiła elitę intelektualną Polski.
 Zleciła pierwsze w naszej historii
tłumaczenie Księgi Psalmów na język
polski.
 Fundowała wiele nowych kościołów oraz
uposażała już istniejące klasztory.
 Opiekowała się szpitalami.
 W 1397 założyła bursę dla polskich i
litewskich studentów przy Uniwersytecie
Karola w Pradze.
 Uzyskała zgodę papieża na utworzenie
fakultetu
teologii
na
Akademii
Krakowskiej.
 18 lutego 1386, po wcześniejszych
ustaleniach, Jadwiga zawarła w katedrze
na Wawelu uroczysty związek małżeński z
księciem litewskim Jagiełłą.
 Miała wówczas 12 lat, a jej małżonek
około 30.
Władysław Jagiełło
 22 czerwca 1399 urodziła
córkę Elżbietę Bonifację, która
zmarła 13 lipca 1399 roku.
 Sama Jadwiga zmarła cztery
dni później (17 lipca 1399)
prawdopodobnie na gorączkę
połogową.
 W testamencie zapisała swój
majątek Akademii Krakowskiej.
 Kiedy w latach 80. XX wieku
otworzono
jej
grobowiec,
znajdujący się w Katedrze
Wawelskiej, stwierdzono, że
klejnoty grobowe wykonane
były ze skóry i drewna.
Grobowiec królowej Jadwigi
 Jan Paweł II ogłosił
królową Jadwigę świętą.
Stało się to 8 czerwca 1997
roku.
św. królowa Jadwiga
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards