Wirus typu AH1N1

advertisement
Wirus grypy A/H1N1
Co to jest grypa?


Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, którą można podzielić ze
względu na występowanie na:
sezonową
pandemiczną
Dotychczas poznano trzy typy wirusa grypy: A, B i C.
Spośród nich skłonność do wywoływania epidemii,
nawracających co kilka lat, mają typy A i B.
Typ C zwykle nie wywołuje epidemii.
Zakażenia wywołane wirusem typu A są najpoważniejsze
i obarczone największą liczbą powikłań oraz śmiertelnością.
Typ B występuje tylko u ludzi,
typ A u ludzi, ptaków, świń i koni,
zaś typ C u ludzi i świń, który jest najmniej groźny
Co to jest grypa typu A/H1N1?
Ostra infekcja układu oddechowego, spowodowana przez wirus
grypy typu A, który posiada w swoim materiale genetycznych
elementy wirusa, pochodzącego od świni, ptasiego oraz
ludzkiego. Wirus grypy świń typu A/H1N1 został wyizolowany
po raz pierwszy u świń w 1930 roku.
Wirus ma zdolność przenoszenia się między ludźmi, dlatego
został uznany przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) za
posiadający potencjał pandemiczny.
Co to jest pandemia?




Epidemia danej choroby zakaźnej występującej w
tym samym czasie w różnych krajach i na różnych
kontynentach.
Cechy sprzyjające wybuchowi pandemii:
niska śmiertelność
wysoka zaraźliwość
długi okres zaraźliwości, w tym zaraźliwości w
okresie bezobjawowego przebiegu choroby
brak naturalnej odporności populacji
Dlaczego dochodzi do pandemii?
Wirusy grypy A są nieobliczalne. Ich genom składa się z ośmiu
fragmentów jedno niciowego RNA. Jeśli dwa różne wirusy, na przykład
różnych gatunków, znajdą się w jednym organizmie (najczęściej świni)
może nastąpić wymiana tych fragmentów, czyli tak zwana reasortacja
genów czy skok antygenowy. Na skutek tego skoku antygenowego
powstaje zupełnie nowy wirus. I jeżeli reasortacja nastąpi w rejonach
kodujących zwłaszcza hemaglutyninę (także neuraminidazę) powstają
takie wirusy, na które populacja ludzka nie jest odporna - ze względu
na to, że przeciwciała przeciwko hemaglutyninie są głównym środkiem
obronnym organizmu. Po wystąpieniu dużego skoku antygenowego
nowy szczep wirusa zakaża przede wszystkim wrażliwą populację,
która nigdy nie miała kontaktu z tym właśnie szczepem. Następstwem
rozprzestrzenia się wirusa jest pandemia grypy. Gdy większość osób,
które przeżyły zakażenie, wytworzy przeciwciała, to pandemia wygasa.
Jak rozprzestrzenia się grypa A/H1N1?
Grypa może przenosić się bezpośrednio ze świń
na ludzi i z ludzi na świnie.
Do zakażenia ludzi dochodzi najczęściej poprzez
bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami.
Może również dochodzić do przeniesienia wirusa z
człowieka na człowieka.
Jak można się zarazić?
Zwykle ludzie zarażają się przez kontakt z zarażoną
świnią, aczkolwiek niektóre przypadki zachorowań
wystąpiły u osób, które nie miały kontaktu ze
zwierzętami, co najbardziej martwi epidemiologów.
Transmisje z ludzi na ludzi ograniczały się jednak na
razie tylko do bliskich kontaktów.
Jak można się zarazić? (c.d.)
Zarażenie między ludźmi jest takie samo jak w
przypadku grypy sezonowej – bezpośrednio drogą
kropelkową (kichanie, kaszel), a także pośrednio
przez kontakt z powierzchnią zanieczyszczoną
wydzieliną z dróg oddechowych chorego.
Zarażeni mogą przenosić wirusa na innych zarówno
przed, jak i po wystąpieniu objawów.
Jakie są objawy?
Podobne do tych towarzyszących grypie sezonowej
objawom towarzyszy:
 wysoka gorączka,
w początkowej fazie może wystąpić
 osłabienie,
 brak apetytu,
 kaszel,
Jakie są objawy? (c.d.)
W krótkim czasie występuje niewydolność oddechowa.
W początkowej fazie może występować:
 katar z płynną wydzieliną, zatkanym nosem
 bóle mięśniowe i stawowe
 ból gardła,
 nudności,
u około 25-30% przypadków występują:
 wymioty
 biegunka
 nudności,
.
Budowa wirusa
Wirus składa się z:
Genomu - czyli materiału genetycznego mającego postać RNA (kwas
rybonukleinowy),
Osłonki - dwuwarstwowej błony lipidowej, w którą są wbudowane
wystające na zewnątrz glikoproteinowe wypustki hemaglutyniny (H) i
neuraminidazy (N). Funkcją hemaglutyniny jest przyłączenie
cząsteczki wirusa do powierzchni infekowanej komórki. Natomiast
neuraminidaza jest specjalnym enzymem, używanym do uszkodzenia
zainfekowanej komórki w celu uwolnienia nowych cząsteczek wirusa,
które z kolei mogą infekować inne komórki. Właśnie od tych dwóch
białek pochodzą nazwy szczepów grypy, np. H3N2, H1N1 itp.
Różnorodność budowy hemaglutyniny i neuraminidazy pozwala na
wyodrębnienie typów antygenowych wirusa grypy. Dla człowieka
chorobotwórcze są wirusy obdarzone hemaglutyniną 1, 2 lub 3 oraz
neuraminidazą 1 lub 2. W przyrodzie podtypów tych występuje
znacznie więcej.
Jak wirus wnika do organizmu?
Jak chronić się przed grypą ?
1. MYJ RĘCE ! - wodą z mydłem (20 sekund),
szczególnie wtedy, gdy masz kaszel lub katar, jeśli
to nie jest możliwe użyj środka dezynfekującego na
bazie alkoholu
2. UNIKAJ dotykania oczu, nosa i jamy ustnej,
ponieważ tymi drogami rozprzestrzenia się wirus
3. UNIKAJ kontaktu z chorymi ludźmi, zachowaj
dystans jeśli to możliwe ok.1 metra
4. PAMIĘTAJ kiedy jesteś chorym, zostać w domu i
zachować dystans do osób zdrowych
Jak chronić się przed grypą ?
5. ZASŁANIAJ usta i nos chusteczką higieniczną
podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę
wyrzuć do kosza na śmieci
6. OGRANICZAJ czas przebywania w zatłoczonych
pomieszczeniach
7.CZĘSTO wietrz pomieszczenia w których przebywasz
8. DBAJ o siebie, dużo spij, bądź aktywnym fizycznie,
unikaj stresu, pij dużo płynów i zdrowo się odżywiaj
Jak postępować w przypadku
zakażenia grypą A/H1N1
Zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.
W zależności od stanu zdrowia chorego lekarz
decyduje czy pacjent może być leczony w domu, czy
winien być skierowany do Oddziału Zakaźnego
najbliższego szpitala.
Transport pacjenta może obywać się indywidualnym
środkiem transportu, bądź transportem sanitarnym.
W przypadku wystąpienia objawów grypowych
należy unikać bliskiego kontaktu z otoczeniem,
przemieszczać się w masce, często myć lub
dezynfekować ręce i powierzchnie dotykowe.
Sytuacja epidemiologiczna





Do dnia 31 sierpnia 2009 r. na terenie Polski odnotowano
łącznie 155 przypadków zakażenia wirusem grypy typu
A/H1N1
W Krakowie potwierdzono 2 przypadki zachorowania po
powrocie z USA.
W ciągu ostatnich 24 godzin w krajach UE i EFTA
potwierdzono i zgłoszono 343 nowych przypadków zakażenia
wirusem grypy typu A/H1N1v. Dotychczas na terenie krajów UE
i EFTA wystąpiło łącznie 46 016 przypadków zakażenia
wirusem grypy typu A/H1N1v, w tym 104 zgony.
Do tej pory na świecie potwierdzono łącznie 3 014 zgonów z
powodu zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1v.
Kontynuowany jest nadzór i na bieżąco monitorowana jest
sytuacja epidemiologiczna.
Informacje
Bieżące informacje znajdują się na stronie
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
www.gis.gov.pl
oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
Państwowego Zakładu Higieny
www.pzh.gov.pl
Infolinia
Uruchomiona została infolinia, która udziela
wszelkich informacji w zakresie wirusa grypy typu
A/H1N1. Na pytania odpowiadają eksperci
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny oraz Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
Numery telefonów:
(22) 54 21 412 – czynny całodobowo
(22) 54 21 413 – czynny od 8:00 do 16:00
(22) 54 21 414 – czynny od 8:00 do 16:00
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards