Pan

advertisement
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wykryciem
w Polsce u kobiety wirusa grypy A/H1N1
W nawiązaniu do medialnej informacji, o planowanym wprowadzeniu czasowego
zakazu
eksportu
z
Polski
żywych
świń,
mięsa
wieprzowego
i wieprzowych produktów mięsnych w związku z potwierdzeniem wystąpienia w
Polsce pierwszego przypadku wirusa grypy A/H1N1, przez władze weterynaryjne
niektórych państw uprzejmie informuję, że w dniu 6 maja 2009 r.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny poinformował
o potwierdzeniu zakażenia nowym wirusem typu A/H1N1 u człowieka
w Polsce.
Do zakażenia doszło u kobiety, mieszkanki województwa podkarpackiego,
która powróciła ze Stanów Zjednoczonych. Po wystąpieniu objawów, chora zgłosiła
się do lekarza i została skierowana na Oddział Szpitala Zakaźnego w Mielcu, gdzie
podjęto działania. Kontynuowany jest nadzór epidemiologiczny. Nadzorem
epidemiologicznym objęto również rodzinę chorej, tj. męża i dwóch synów, którzy nie
wykazują objawów choroby. Chora nie posiada gospodarstwa
utrzymującego
zwierzęta a jedynie dwa psy. Miała ona również kontakt tylko z pięcioma osobami.
Jest to jedyny przypadek zakażenia nowym wirusem typu A/H1N1 u człowieka
w Polsce.
Nazywanie tej choroby „świńską grypą” jest niepoprawne. Krążący wirus posiada
komponenty genetyczne ludzkiego, ptasiego i świńskiego wirusa. Światową
Organizację Zdrowia Zwierząt [OIE] zaproponowało, by nazwać chorobę wywoływaną
przez ten nowy rodzaj wirusa „grypą północnoamerykańską”, stosując to samo
podejście do nazewnictwa, co w przypadku grypy hiszpanki i grypy azjatyckiej, które
występowały w przeszłości.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, że cztery światowe organizacje, zajmujące
się rolnictwem i zdrowiem ludzi i zwierząt, oświadczyły 2 maja 2009 r., że produkty
pochodzące z wieprzowiny produkowane w warunkach zgodnych z praktyką
higieniczną nie są źródłem infekcji. Powyższe oświadczenie zostało wydane wspólnie
przez Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych (FAO), OIE, Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Światową
Organizację Handlu (WTO).
W świetle rozprzestrzeniania się nowej grypy A/H1N1, wzrastającego zaniepokojenia
możliwością znalezienia wirusa u świń oraz bezpieczeństwa mięsa wieprzowego
i produktów z wieprzowiny podkreślamy, iż wieprzowina i produkty z wieprzowiny
produkowane w warunkach zgodnych z dobrą praktyką higieniczną rekomendowaną
przez WHO, FAO, Komisję Kodeksu Żywnościowego oraz OIE, nie będą źródłem
infekcji.
Obecnej brak jest jakichkolwiek podstaw naukowych potwierdzających przenoszenie
się wirusa przez żywność. Zgodnie z Kodeksem Zdrowia Zwierząt Lądowych [OIE]
brak obecnie przesłanek, które narzucałyby ograniczenia handlowe w imporcie świń
i produktów z nich pochodzących.
Polskie służby weterynaryjne współpracują ze swoimi odpowiednikami w zakresie
zdrowia ludzi poprzez monitoring stad świń pod względem jakichkolwiek objawów
dotyczących nietypowych zachorowań z podejrzeniem powiązania z przypadkami
zakażeń ludzi nowym wirusem A/H1N1.
Główny Lekarz Weterynarii pragnie podkreślić, że nowy wirus A/H1N1
nie rozprzestrzenia się w stadach świń na terenie Polski.
Gł ów ny I n s pe kt or at Wet er yn ar i i ul. W s p ó lna 3 0, 0 0 - 9 3 0 W ar s zaw a
tel.: (22) 623-20-88, fax.: (22) 623-14-08, e-mail: [email protected], www.wetgiw.gov.pl
Do użytku wewn.: msad 317579496
Download