grypa - PSSE w Kędzierzynie

advertisement
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Kędzierzynie - Koźlu
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
GRYPA – profilaktyka

Grypa towarzyszy ludziom od zarania
dziejów.
Typy wirusów grypy

Wirusy grypy są zaklasyfikowane do trzech typów:
A, B i C.
Typy wirusów, zakażanie
Wirus grypy A zakaża:
ludzi, konie, świnie, norki, foki, wieloryby, ptaki domowe
i dzikie;
Wirus grypy B zakaża: wyłącznie ludzi.
Wirus grypy C zakaża: ludzi i świnie;
wywołuje rzadkie przypadki łagodnych chorób dróg
oddechowych

Grypa jest chorobą zakaźną
spowodowaną przez wirusa.
GRYPA
Wirus przenosi się drogą kropelkową
podczas :
 kichania,

mówienia

kaszlu
Grypa pojawia się nagle objawia się :


wysoką gorączka (38-40°C);
początkowo suchy, męczący kaszel;

utrata apetytu;

uczucie osłabienia i "ogólnego rozbicia".

ból głowy;

drżenia i bóle mięśniowe;
Grypa często jest mylona
z przeziębieniem.

Wirusy grypy złożone są z maleńkich
cząsteczek .
Jeśli kichamy lub kaszlemy bez
zakrywania nosa i ust chusteczką
higieniczną mogą się one
rozprzestrzenić,wtedy są one
wdychane przez inne osoby.

Jeśli kaszlesz lub kichasz w dłoń
kropelki te wraz z wirusami przeniosą
się z twojej ręki na wszystkie
dotykane przez ciebie powierzchnie,
na których mogą być przez dłuższy
czas.






Wirusa znajdziemy na :
klamkach
Kranach
Klawiaturze komputerowej
Telefonach
Pilotach do telewizorów

Jeśli inne osoby dotkną tych
przedmiotów a później twarzy to
mogą ulec zarażeniu.

W ten sposób wirusy grypy przenoszą
się z osoby na osobę.
Grypa – zapobieganie
Aby ustrzec się grypy
pamiętajmy o najważniejszych
wskazaniach profilaktycznych :

często myj ręce pod bieżącą
ciepłą wodą z mydłem przez 20
sekund
- unikaj dotykania rękami oczu,
nosa i ust, żeby poprzez ręce nie
przenieść wirusów do organizmu;

zadbaj o to, aby mieć zawsze przy
sobie chusteczkę do nosa
i zakrywać nos i usta przy
kichaniu i kaszlaniu

jeśli nie masz chusteczki
podczas kichania lub kasłania
zasłoń usta i nos rękawem
w okolicy powyżej łokcia, a nie
dłońmi

pozostań w domu, jeśli u Ciebie
wystąpią objawy grypopodobne
unikaj bliskiego kontaktu
z chorymi osobami,

Często wietrz pomieszczenia;
Grypa – zapobieganie – c.d.

Prowadź zdrowy stylu życia
wpływający na potęgowanie
i umacnianie zdrowia poprzez
m.in.:

właściwą ilość snu i odpoczynku,

odpowiedni ubiór dostosowany do
pogody i temperatury wewnątrz
pomieszczeń – w okresie jesienno
zimowym najlepiej ubierać się na
„cebulkę”

zdrowe odżywianie się,
urozmaiconą dietę bogatą
w składniki odżywcze, witaminy
i minerały, odpowiednią ilość
płynów,
aktywność fizyczną, przebywanie
na świeżym powietrzu.
Grypa – zwalczanie
Jeżeli wystąpią objawy grypopodobne należy:




Pozostać w domu, zgłosić się do lekarza i stosować się
do zaleceń lekarskich;
Zasłaniać usta podczas kichania, kaszlu, mówienia;
Używać chusteczek higienicznych (po jednorazowym
użyciu chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci);
Często myć ręce wodą z mydłem.
Udanych ferii
Download