Grypa_jak się ją diagnozuje

advertisement
SYNEVO sp. z o.o.
ul. Gdecka 3B
04-137 Warszawa
Tel. 22 495 90 20
Fax 22 612-40-74
Warszawa, 23 lutego 2016 r.
INFORMACJA PRASOWA
Jak precyzyjnie zdiagnozować grypę?
Badania laboratoryjne nie leczą, ale pomagają w odpowiednim czasie wdrożyć właściwe
postępowanie u chorych na grypę.
W diagnozowaniu chorób wirusowych, w tym grypy, podstawą rozpoznania jest nadal dobrze
zebrany wywiad lekarski, znajomość sytuacji epidemicznej oraz badanie lekarskie –
oglądanie, opukiwanie czy osłuchiwanie. Jednak w celu uzyskania potwierdzenia wstępnej
diagnozy wykonuje się badania laboratoryjne.
- Najprościej byłoby uzyskać hodowlę drobnoustrojów i w ten sposób ocenić nie tylko ich
obecność, ale również uzyskać szczegółowe informacje na ich temat. Hodowla wirusów jest
jednak bardzo trudna i wymagająca. Nie jest dostępna w rutynowych laboratoriach. Nie jest
zresztą konieczna. Dzisiaj wykorzystywane są metody immunochemiczne, pozwalające wykryć
antygeny danego wirusa lub przeciwciała, które powstały wskutek kontaktu z danym
antygenem. Ponadto, wykorzystywane są metody biologii molekularnej, dzięki którym można
wykryć obecność fragmentów DNA czy RNA swoistych dla danego wirusa. Stosuje się też
badania przesiewowe o wysokiej czułości, wymagają one jednak potwierdzenia, najczęściej
metodą Wetern-Blott – tłumaczy dr n. med. Andrzej Marszałek, dyrektor medyczny
laboratoriów Synevo.
Jeśli chodzi o grypę, to znane są trzy typy wirusa, który ją wywołuje: A, B i C. Najbardziej
niebezpieczny z nich jest dla ludzi wirus typu A – posiada on zdolność „skoku
antygenowego”, czyli zmienności genetycznej, polegającej na wymianie jednego bądź kilku
fragmentów jednoniciowego RNA. Tej zdolności nie mają ani wirus typu C, który wywołuje
zazwyczaj lekkie infekcje i nie powoduje wystąpienia epidemii, ani wirus typu B, któremu
również nie jest tak łatwo jak wirusowi A oszukać układ immunologiczny człowieka.
W dalszym różnicowaniu wirusa grypy wykorzystuje się dwa białka otoczki, niezbędne do
jego prawidłowej replikacji: białko H, czyli hemaglutyninę i białko N – neuraminidazę.
Istnieje 16 typów hemaglutyniny i 9 typów neuraminidazy, co w sumie daje 144 kombinacje.
- W przypadku grypy istotne jest wykrycie antygenów (nukleoprotein) z różnicowaniem
pomiędzy typem A i B. Ponieważ wiele innych wirusów może wywoływać choroby o
podobnym przebiegu do grypy, stwierdzenie obecności właśnie typów A czy B wirusa grypy
staje się podstawą dalszego postępowania – tłumaczy dr Andrzej Marszałek. – Uzyskanie
wyniku ujemnego z bardzo dużym prawdopodobieństwem świadczy o innej aniżeli grypa
przyczynie choroby. Stwierdzenie obecności antygenów typu B przy nieobecności typu A
praktycznie wyklucza tzw. świńską grypę, natomiast stwierdzenie wyniku dodatniego dla typu
1
A sugeruje możliwość wystąpienia zakażenia podtypami H1N1 lub H3N2, czyli „świńską”
grypą.
Badanie wykonywane jest z materiału pobranego z wymazu z nosa (zazwyczaj wybierany jest
otwór nosowy z większą ilością wydzieliny), który przenoszony jest do odpowiedniego
podłoża i przesyłany do laboratorium. W przypadku wykrycia typu A otrzymane wyniki
wymagają jeszcze potwierdzenia. Właśnie tu z pomocą przychodzą metody biologii
molekularnej.
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną wirusem grypy. Według danych historycznych
masowe zachorowania wywołujące epidemie znane są od XII wieku, chociaż opis grypy
można znaleźć już u Hipokratesa. Największe epidemie na przestrzeni dziejów spowodowały
ogromną liczbę zgonów u ludzi. Bo grypa to niebezpieczna choroba, szczególnie dla dzieci i
osób w podeszłym wieku, które są narażone na jej ciężki przebieg i powikłania. Trzeba
jednak pamiętać, że młodzi, zdrowi ludzie również mogą chorować. Dlatego warto się
przeciwko grypie zaszczepić, ale też przestrzegać zasad higieny, dbać o dobry ogólny
stan zdrowia, unikać dużych skupisk ludzi, którzy kichają i kaszlą, wietrzyć
pomieszczenia, nie dopuszczać do przegrzania ani przechłodzenia organizmu, a w
przypadku przedłużających się dolegliwości i ciężkiego przebiegu infekcji jak
najszybciej skontaktować się ze swoim lekarzem.
Kontakt dla mediów:
Maja Marklowska-Dzierżak
Deadline Factory
[email protected] factory.pl, tel. +48 602 294 816
www.deadlinefactory.pl
2
Download