Ulotka informacyjna Grypa - LASV Brandenburg

advertisement
Landesamt
für Soziales und Versorgung
des Landes Brandenburg
Landesgesundheitsamt
Krajowy Urząd Opieki i Spraw
Socjalnych Landu Brandenburgii
Referat ds. zapobiegania chorobom zakaźnym i ochrony
zdrowia przed narażeniami środowiska naturalnego
Dezernat für Infektionsschutz
und Umweltbezogener
Gesundheitsschutz
Ulotka informacyjna Grypa
1. Zarazki
Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusa grypy
(influenza).
Wydalanie wirusa rozpoczyna się krótko przed wystąpienieniem objawów chorobowych. W tym
okresie osoba chora jest najabardziej zakaźna dla otoczenia. Wirusy rozmnażają się w komórkach
całego układu oddechowego. Rozpoznanie opiera się na kryteriach laboratoryjnych, polegających
na izolacji wirusa grypy z materiału pobranego od chorego, przez badanie genetyczne metodą PCR
oraz przez potwierdzenie antygenu wirusa (np. ELIZA łącznie z szybkim testem i testem
immunofluorescencji IFT).
2. Zakażenie
Grypa przenosi się drogą kropelkową podczas kasłania lub kichania, przez bezpośredni kontakt z
osobą chorą (np. przez podanie ręki), a także przez styczność z przedmiotami, które są tymi
kropelkami „zabrudzone”. Na powierzchniach martwych wirusy mogą przeżyć w zależności od
temperatury kilka dni. Czym większe jest zagęszczenie ludzi (np. małe pomieszczenia), tym
lepsze są warunki do rozprzestrzeniania się grypy. Chorzy mogą zarażać otoczenie 3 dni do ok.
jednego tygodnia, a dzieci jeszcze dłużej.
3. Choroba
W ciągu 24 do 48 godzin po zarażeniu się występują pierwszy objawy choroby.
Grypa ma zwykle gwałtowny początek i obejmuje kilka kluczowych objawów:
- wysoka gorączka (> 38°C)
- uczucie osłabienia i "ogólnego rozbicia".
- suchy, męczący kaszel, ból gardła
- bóle mięśniowe, bóle kończyn, krzyża i głowy.
W przypadku braku powikłań choroba trwa średnio 5-7 dni. U osóby schorowanych, na skutek
mniejszej odporności organizmu i uszkodzonej przez wirus grypy śluzówki dróg oddechowych,
ryzyko nadkażenia bakteryjnego jest szczególnie wysokie. Ma to istotne znaczenie w dalszym
przebiegu choroby. Poza zapaleniema płuc (Pneumonie), stnieje obawa powikłań, jak choroby
serca (Myokarditis, Perikarditis) lub centralnego systemu nerwowego (Enzephalomyelitis).
Na półkuli północnej zachorowania na grypę występują sezonowo – od października do kwietnia. W
regionach tropikalnych infekcje grypy możliwe są cały rok. Dlatego podróżując, szczególnie osoby z
chorobami dróg oddechowych, powinny także myślec o grypie.
4. Leczenie grypy
Antybiotyk nie działa na wirusa, dlatego jego stosowanie jest mało skuteczne. Lekarze mimo to,
przy infekcjach wirusowych, przepisują czasem antybiotyki, aby z powodu uszkodzonej śluzówki
zapobiec dodatkowemu zakażeniu bakteryjnemu.
Merkblätter zu ausgewählten Infektionskrankheiten: Influenza
Sprache: Polnisch
Stand: Juli 2007
Landesamt
für Soziales und Versorgung
des Landes Brandenburg
Landesgesundheitsamt
W leczeniu grypy stosuje się w Niemczech Neuraminidase-Hemmer Zanamivir (Relenza®) i
Oseltamivir (Tamiflu®). Leczenie powinno zacząć się w ciągu 48 godzin od wystąpienia pierwszych
objawów chorobowych. O konieczności wcześniejszego rozpoczęcia leczenia decyduje lekarz - po
zbadaniu pacjenta i ocenie jego stanu zdrowia.
Dokładne rozpoznanie opierać się może na wykazaniu wirusa w wymazie z nosa lub gardła przez
szybki test na wirus grypy A i B.
Ogólnie przy wystąpienieu objawów grypy stosuje się:
- odpoczynek (położenie się do łóżka)
- ograniczeniem aktywności fizycznej
- ograniczenie do minimum kontaktu ze zdrowymi osobami
- picie dużej ilości płynów.
- leki przepisane pacjentowi z innego powodu, należy przyjmować jak dotychczas
Jeśli objawy grypy, pomimo zaleceń lekarza nasilają się lub występują niżej wymienione kryteria,
należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym, a jeśli nie jest to możliwe, z najbliższym szpitalem:
- ciąża
- wiek powyżej 60 lat (≥ 60 J.)
- przyjmowanie leków, które mają wpływ na system odpornościowy, (np. Cortison)
- chemioterapia
- cukrzyca (Diabetes mellitus), zawał serca, przewlekła choroby dróg oddechowych (np. astma,
rozedma, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli), transplantacja organów lub inna ciężka
choroba.
Pilne powody, dla których przy zarażeniu się grypą należy zasięgnąć porady lekarza, względnie
udać sie do szpitala są następujące:
- wysypka
- szczególne poczucie zmęczenia (senność)
- pogorszenie się stanu zdrowia
- brak tchu
- kłująacy ból w piersiach przy głębokim oddychaniu
- kwawienia skóry lub śluzówki
5. Zapobieganie
W życiu codziennym nleży zachowywać następujące zasady higieny:
- Unikać podawania sobie ręki, a także kasłania lub kichania w stronę innych osób
- Po kasłaniu, kichaniu lub wycieraniu nosa wskazana jest dezynfekcja rąk, a przynajmniej ich
mycie
- Używać możliwie chusteczek jednorazowych, a po ich użyciu wyrzucać do foliowego worka
wodoodpornego, po czym worek usunąć.
- Unikać dotykania oczu, nosa i ust, gdyż w błonie śluzowej tych organów znajduje się
szczególnie dużo wirusów
Merkblätter zu ausgewählten Infektionskrankheiten: Influenza
Sprache: Polnisch
Stand: Juli 2007
Landesamt
für Soziales und Versorgung
des Landes Brandenburg
Seite 3
-
-
-
Landesgesundheitsamt
Po bezpośrednim kontakcie z inną osobą (podanie sobie ręki), skorzystania z toalety i przed
jedzeniem gruntownie myć ręce, a nawet je dezynfekować. Aby uniknąć zakażenia skóry, należy
zachowywać należytą jej pielęgnację.
Regularnie i intensywnie wietrzyć pomieszczenia
Możliwie unikać kontaktu z osobami chorymi.
Niemowlęta, dzieci, osoby z chorobami przewlekłymi, (chorych na raka i osoby z osłabioną
funkcją odpornościową należy szczególnie chronić izolując ich od chorej osoby, przynajmniej na
okres ok. tygodnia.
W czasie największej zaraźliwości chorego ograniczyć częstość odwiedziny w szpitalach i
domach opieki (skonsultować się z lekarzem oddziałowym lub kierownictwem placówki)
W czasie największej zaraźliwości rezygnować z pójścia do teatru, kina, na dyskotekę, na rynek,
do domu towarowego lub innych publicznych miejsc
6. Szczepienia
Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleca coroczne szczepienie przeciw grypie. Jest to
najskuteczniejszy sposób uchronienia się przd zachorowaniem.
Ponieważ wirusy grypy potrafią na drodze dryftu antygenowego wciąż zmieniać swą powierzchnię,
konieczne jest dopasowanie się do aktualnej sytuacji epdemiologicznej (powstawania nowych
wariantów antygenowych wirusa).
Szczepionka zawiera określone antygeny powierzchniowe, przeważnie 3 podtypy wirusa, zgodnie z
rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Są to antygeny unieczynnionych wirusów i
dlatego nie mogą one rozmnożyć się w organiźmie szczepionej osoby i nie mogą doprowadzić do
„grypy poszczepiennej”.
Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleca szczególnie szczepienia osobom w wieku
powyżej lat 60, osobom o osłabionym systemie odpornościowym, mieszkańcom domów
opieki i domów starów oraz zatrudnionym w służbie zdrowia. Brandenburgia zaleca
szczepienia ochronne bez ograniczeń.
Przeciw grypie nie mogą się szczepić osoby uczulone na określone komponenty szczepionki, np. na
białko jaja kurzego. W przypadku infekcji połączonej z gorączką można się szczepić najwcześniej 2
tygodnie po wyzdrowieniu.
Kontakt:
dr M. Seewald
tel.
033702-71150
Fax: 033702-71199
[email protected]
Ulotki informacyjne dotyczące niektórych chorób zakaźnych – grypa: MBLGA012/A
Krajowy Wydział Zdrowia LASV Brandenburgii
Merkblätter zu ausgewählten Infektionskrankheiten: Influenza
stan: lipieci 2007
Sprache: Polnisch
Stand: Juli 2007
Download