Ulotka informacyjna dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby

advertisement
Landesamt
für Soziales und Versorgung
des Landes Brandenburg
Landesgesundheitsamt
Krajowy Urząd Opieki i Spraw
Socjalnych Landu Brandenburgii
Referat ds. zapobiegania chorobom zakaźnym i ochrony
zdrowia przed narażeniami środowiska naturalnego
Dezernat für Infektionsschutz
und Umweltbezogener
Gesundheitsschutz
Ulotka informacyjna
dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B
Badanie krwi wykazało u Pani/Pana obecność wirusa typu B/hepatitis-B (HBV), (żółtaczkę
zakaźna typu B) który spowodował zapalenie wątroby.
Wirus HBV przenoszony jest przez płyny biologiczne, zwłaszcza przez krew, wydzieliny z
rany oraz drogą płciową, przez spermę. Także matka może zarazić dziecko wirusem
podczas ciąży i porodu. Do zarażenia przez zranioną skórę lub śluzówkę wystarczy nawet
niewielka ilość zakażonego wirusem płynu biologicznego. Wirus typu B wykazuje wysoką
odporność w środowisku naturalnym na zimno, gorąco, suszę. Może on np. w
zaschniętej plamie krwi przetrwać tydzień.
Zarazić się można głównie przez:
• niezabezpieczony stosunek płciowy
• wspólne używanie nożyczek do skórki, żyletek do golenia, brzytew, pincetek oraz
szczoteczek do zębów
• wspólne używanie strzykawek i igieł do przyjmowania narkotyków
• tatuaże i pirsingowanie
• zaopatrywania ran
Po upływie 6 do 12 tygodni od momentu dostania się wirusa do organizmu dochodzi do
ostrego zakażenia HBV, objawiającego się zmęczeniem, bólem stawów, mdłościami,
czasem zabarwieniem skóry i błon oczu żółtawym kolorem oraz ciemnym kolorem moczu.
Ta ostra faza zachorowania może przebiegać całkiem niezauważalnie, stąd trudno często
określić moment, a tym samym przyczynę zakażenia.
W ok. 90 % przypadków ostre zapalenie wątroby typu B mija bez leczenia. U ok. 10 %
pacjentów przechodzi ona w przewlekły stan chorobowy. W leczeniu przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B stosowane są leki, które przepisuje lekarz
prowadzący w zależności od długości trwania choroba i stopnia jej zaawansowania.
Całkowite usunięcie wirusa hepatitis-B z organizmu jest dotychczas jednak niemożliwe.
Dlatego odpowiedzialne i świadome przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania dla
ochrony innych osób przed zarażeniem jest nieodzowne.
Należy przestrzegać następujących reguł:
Merkblätter zu ausgewählten Infektionskrankheiten – Hepatitis B- Virusträger: MBLGA004/A
Sprache: Polnisch
Stand: Juli 2007
Landesamt
für Soziales und Versorgung
des Landes Brandenburg
Seite 2
Landesgesundheitsamt
1. Nie oddawać krwi, spermy, tkanki lub mleka matki
(kobiety chore na wirusowe zapalenie wątroby typu B mogą jednak za pozwoleniem lekarza
karmić noworodka, o ile ten został zaszczepiony.
2. Unikać kontaktu z krwią!
• Rany osłaniać zawsze opatrunkiem lub plasterm.
• Wszelkie zabrudzenia krwią natychmiast wytrzeć chusteczką higieniczną i poplamione
miejsce zmyć gruntownie mydłem lub innym środkiem czyszczącym
• Ręce lub powierzchnię skóry przypadkowo zabrudzone krwią natychmiast umyć
gruntownie wodą i mydłem.
• Poplamioną bieliznę krwią możliwie wygotować w proszku do prania.
• W czasie menstruacji szczególnie zachowywać zasady higieny osobistej.
• Zużyte opatrunki, podpaski, tampony itp. zawinąć w papier i wyrzucić do śmieci. Ostre
przedmioty zabrudzone krwią należy szczególnie zabezpieczać (najlepiej w pustym
pudełku) i wyrzucić do śmieci, aby uchronić inne osoby przed zranieniem się i
zarażeniem.
• Przedmiotów osobistego użytku, jak szczeteczek do zębów, przyborów do golenia,
nożyczek, pincetek nie powinny używać inne osoby.
3. W czasie stosunków seksualnych używać prezerwatyw! Unikać praktyk seksualnych,
które prowadzą do zranienia.
4. Wszystkie osoby mieszkające z chorym powinny być poinformowane o infekcji i poddać
się kontrolnemu badaniu lekarskiemu. Istnieje możliwość profilaktycznego zaszczepienia
się przeciw wirusowemuzapalenia wątroby typu B.
5. Podczas każdej wizyty lekarskiej, u dentysty, a także przy przyjęciu do szpitala należy
informaować personel medyczny, że jest się nosicielem wirusa hepatitis typu B. Nie ma
to wpływu na jakość Pani/Pana leczenia, a daje personelowi medycznemu możliwość
zabezpieczenia się przed zarażeniem.
Dalsze informacje otrzymają Państwo:
www.lebenshilfe.org.de, www.rki.de, www.hepatitis-care.de, www.kompetenznetzhepatitis.de
Kontakt:
dr M. Seewald
tel.
033702-71150
Fax: 033702-71199
[email protected]
Ulotki informacyjne dotyczące niektórych chorób zakaźnych – nosicieli wirusa hepatitis- B: MBLGA004/A
Krajowy Wydział Zdrowia w LASV Landu Brandenburgii w kooperacji z Wydziałem Zdrowia powiatu Uckermark.
Merkblätter zu ausgewählten Infektionskrankheiten: Hepatitis B- Virusträger
Sprache: Polnisch
stan z lipca 2007
Stand: Juli 2007
Download