Przeciwwskazania - Testosteron | Medicover

advertisement
PROGRAM MĘSKIEJ ODNOWY HORMONALNEJ
Ważne pytania i odpowiedzi
W przebiegu kuracji mogą pojawić się działania niepożądane. Każdy pacjent jest o nich
informowany przed rozpoczęciem leczenia. U niektórych osób istnieją wskazania
medyczne do szczególnie uważnego monitorowania przebiegu kuracji,
jak również przeciwwskazania do terapii testosteronem.
Przeciwwskazania do przyjmowania testosteronu:
• Nadwrażliwość (alergia) na testosteron, alkohol benzylowy lub olej arachidowy.
Zespół nerczycowy.
• Podejrzenie lub rak gruczołu krokowego, rak gruczołu sutkowego.
• Nowotwory wątroby, obecnie lub w przeszłości.
Możliwe niepożądane skutki uboczne terapii testosteronem:
• Objawy uczuleniowe, zanik jąder, zaburzenia produkcji plemników,
niepłodność, przerost gruczołów piersiowych (ginekomastia).
• U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek oraz
z chorobą niedokrwienną serca leczenie testosteronem może powodować
poważne powikłania objawiające się występowaniem obrzęków
z zastoinową niewydolnością lub bez zastoinowej niewydolności serca.
W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie.
• Nie podejmowano badań, które miałyby wykazać skuteczność i bezpieczeństwo
terapii u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Dlatego u tych pacjentów testosteronową terapię zastępczą należy stosować
ostrożnie. Długotrwałe stosowanie dużych dawek może być przyczyną
plamicy wątrobowej lub zmian nowotworowych wątroby. Występujące
zapalenie wątroby jest powodem do przerwania podawania androgenów
i ustalenia etiologii zmian.
• Występująca hiperkalcemia może wymagać przerwania podawania testosteronu.
• Należy zawsze pamiętać o ograniczeniach stosowania wstrzyknięć domięśniowych
u pacjentów z nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia krwi.
• Należy zachować ostrożność, stosując terapię u chorych z padaczką
i migreną, ponieważ może dojść do zaostrzenia tych stanów.
• Może dojść do nasilenia wcześniej istniejącego bezdechu sennego.
Żeby uniknąć poważnych skutków ubocznych, w Szpitalu Medicover w pełni
monitorujemy efekty kuracji. Należy poinformować lekarza w trakcie wizyty kontrolnej
o wszystkich odczuwanych niepokojących objawach. Jeśli będzie to konieczne,
lekarz zaleci dodatkowe badania, zmieni dawkę leku lub zadecyduje o przerwaniu terapii.
Download