tabele-miner

advertisement
Tab.1. Podstawowe cechy najważniejszych minerałów skałotwórczych skał magmowych
NAZWA
kwarc
ortoklaz
(skaleń potasowy)
plagioklazy
(skalenie sodowowapniowe)
BARWA
bezbarwny, różnie
zabarwiony
RYSA
biała
przełamie
/ PRZEŁAM
brak / muszlowy
biała
rzadziej
perłowy
6,0
wyraźna /
kruchy
muszlowy,
rzadziej
6,5
doskonała
2,5
doskonała
2,5 - 3,0
doskonała
5,0 – 6,0
doskonała
krucha
dwukierunkowa
6,0
doskonała
kruchy
dwukierunkowa
6,5 – 7,0
niewyraźna
perłowy
brunatnawy
POSTAĆ
SKUPIENIA
formy
ziarniste, zbite,
izometryczne i
naskorupienia,
wydłużone
szczotki krystaliczne
słupki, tabliczki
ziarniste
ziarnisty
szklisty,
biała
POKRÓJ
doskonała,
szklisty,
biały, szary,
niebieskawy,
7,0
ŁUPLIWOŚĆ
tłusty
białawy
zielonkawy,
TWARDOŚĆ
szklisty, na
mięsisty, czerwonawy,
ceglasty, bezbarwny,
POŁYSK
słupki, tabliczki,
częste bliźniaki
ziarniste, zbite
perłowy
muskowit
biały, szary, żółtawy,
brunatnawy,
biała
(czasem
wygląda jak
płytki, łuski,
blaszki
blaszkowe
metaliczny)
czarny, ciemnozielony,
biotyt
podczas wietrzenia
smolisty,
biała
traci barwę – do złotej
amfibole hornblenda
ciemnozielonej, szarej
pirokseny – augit
Czarny do
oliwiny
1
Czarny do
ciemnozielonej,szarej
butelkowozielony do
żółtawego
diamentowy
, perłowy
biała
szklisty
biała
szklisty
biała
szklisty,
tłustawy
1
płytki, łuski,
blaszki
łuskowe, ziarniste
igiełki, pręciki
ziarniste
słupki
ziarniste
słupki, tabliczki
ziarniste
Tab.3. Podstawowe cechy najważniejszych minerałów skałotwórczych skał osadowych – organogenicznych i chemicznych
NAZWA
kalcyt
bezbarwny,
CaCO3
różnobarwny
aragonit
minerały węglanowe
BARWA
CaCO3
bezbarwny,
różnobarwny
RYSA
biała
POŁYSK
TWARDOŚĆ
szklisty,
3,0
matowy
kruchy
ŁUPLIWOŚĆ
/ PRZEŁAM
jedwabisty,
doskonała
słupkowy
SZCZEGÓLNE
zbite, naciekowe,
burzy z HCl
BURZY z HCl, nietrwała
3,5 – 4,0
wyraźna
tłusty
tabliczki,
ziarniste, naciekowe,
forma CaCO3 pod
słupy, igły
nieforemne
wpływem czasu
przechodzi w kalcyt
żółtawy,
dolomit
CaMg(CO)3
brunatny,
rzadziej
biała
szklisty
bezbarwny,
burzy z HCl po
3,5 – 4,0
doskonała
kruchy
tabliczkowe
ziarniste, zbite
sproszkowaniu lub na
gorąco
biały, czarny
syderyt
FeCO3
beżowy z
odcieniem
żółtawa
szklisty
4,0 – 4,5
doskonała
tabliczkowe,
słupkowe
śliwkowym
minerały ilaste
WŁASNOŚCI
nieforemne
brunatny,
2
SKUPIENIA
ziarniste, włókniste,
szklisty,
biała
POKRÓJ
montmorillonit
biały,
zabarwiony
biała
biały,
kaolinit
czerwonawy,
biała
brunatnawy
illit
biała, szara,
różowawa
biała
matowy
1,0 – 2,0
doskonała
matowy,
1,0
perłowy
płytki giętkie
matowy
do 2,0
doskonała
doskonała
2
ziarniste, zbite,
konkrecje kuliste i
dyskowe
łuseczki
zbite, łuseczkowe
łuseczki,
ziemiste, zbite,
płytki
łuseczkowe
łuseczki,
płytki
zbite, ziemiste
burzy z HCl po
sproszkowaniu i na gorąco
bardzo drobne kryształy,
nierozróżnialne
makroskopowo.
charakterystyczny zapach
„zaprawy murarskiej”
krzemionkowe
gipsowe
minerały
minerały
minerały solne
opal
SiO2*n H2O
chalcedon
SiO2
gips
CaSO4*2H2O
halit
NaCl
sylwin
KCl
Piryt FeS2
Galena PbS
3
bezbarwny,
różnie
biała
zabarwiony
Matowy lub
opalizuje
brak, przełam
6,0
muszlowy
bezbarwny,
różnie
biała
matowy
brak, przełam
5,5 – 6,0
muszlowy
zabarwiony
bezbarwny,
szary, żółty
biała
szklisty,
perłowy
bezbarwny,
różnie
biała
tłusty
biała
tłusty
zabarwiony
bezbarwny,
szarawy,
białawy
żółta, złota
ciemnoszara
zielonoc
zarna
ołowiano
szara
metaliczny
metaliczny
2,0
brak –
drobnokrystali
czny
skrytokrystalic
formy naciekowe
doskonała w 3
tabliczkowy,
grubotabliczkowe,
kierunkach
włóknisty
ziarniste
sześciany
ziarniste
słony smak
ziarniste
gorzki smak
kruchy
kierunkach
2,0
doskonała w 3
sześciany,
kruchy
kierunkach
ośmiościany
brak
doskonała
3
twarde, zwięzłe
zny
doskonała w 3
2,5-3,5
przypadkowe kształty
brak –
2,0
5,5
formy naciekowe,
Regularny –
8-ściany
Regularny kostki
naskorupienia, nacieki,
ziarniste, szczotki kry
„złoto głupców”
stal.
ziarniste
Bardzo ciężka
Download