Uploaded by User2656

wije-i-dwuparce-dla-studentow

advertisement
Phylum – Arthropoda stawonogi
Nadgromada Myriapoda – wije
Podział systematyczny stawonogów
Typ Arthropoda - stawonogi
dzieli się na 4 podtypy:
TRILOBITOMORPHA – TRYLOBITOWCE
CHELICERATA (CHELICERIFORMES) –
SZCZĘKOCZUŁKOWCE
CRUSTACEA – SKORUPIAKI
TRACHEATA - TCHAWKODYSZNE =
UNIRAMIA
jednoczułkowce
SZCZĘKOCZUŁKOWCE
ŻUWACZKOWCE
ARTROPODYZACJA
BEZKRĘGOWCE O MIĘKKICH CIAŁACH
niesporczaki
pazurnice
wije
owady
skorupiaki
trylobity★
pajęczaki
wieloraki★
ostrogony
kikutnice
CHARAKTERYSTYKA TRACHEATA-
TCHAWKODYSZNE
1. Stawonogi lądowe, z których tylko nieliczne
przystosowane wtórnie do życia w wodzie;
2. Ciało ich jest tagmatyzowane:
• u owadów zbudowane z 3 tagm - głowy, tułowia i
odwłoka,
• u wijów z 2 tagm – głowy i korpusu;
3. Na głowie 1 para czułków (antennae), żuwaczki
(mandibulae), szczęki I pary (maxillulae) i szczęki II
pary zrośnięte w nieparzysty element – wargę dolną
(labium);
głowa
pasikonik
tułów
odwłok
głowa
korpus
chrząszcz
mrówka
Charakterystyka podtypu - cd:
4. Wszystkie przydatki ciała (odnóża) są wieloczłonowe,
jednogałęziste;
5. oddychanie: tchawki – system chitynowych rureczek
rozprowadzających tlen do najgłębszych warstw ciała
(najdrobniejsze kapilary dochodzą nawet do
pojedynczych komórek ciała);
6. wydalanie: ektodermalne cewki Malpighiego: ślepo
zakończonych rurek uchodzących do jelita na granicy
jelita środkowego i tylnego.
Podtyp TRACHEATA – TCHAWKODYSZNE
= LABIATA – WARGOWE
= ATELOCERATA – NIEPEŁNOCZUŁKOWCE
= UNIRAMIA – JEDNOGAŁĘZIOWCE
Nadgromada Insecta- owady
Nadgromada Myriapoda – wije
Gromada Chilopoda – pareczniki
Gromada Diplopoda – krocionogi =
dwuparce
Gromada Pauropoda – skąponogi
Gromada Symphyla – pierwowije =
drobnonogi
Budowa zewnętrzna pareczników
pole oczne
szczękonóże
puszka głowowa
I segment korpusu
makrotergit
mikrotergit
VIII IX
czułek
odnóża
kroczne
Lithobius forficatus - wij drewniak
XVII
BUDOWA I PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY WIJÓW
Gromada: Chilopoda - pareczniki
q Dotychczas opisano ok. 2500 gatunków pareczników;
q Wielkość ciała od 3 mm do ok. 30 cm; złożonym z co najmniej
kilkunastu segmentów;
q Na wszystkich segmentach, z wyjątkiem dwóch ostatnich,
znajduje się jedna para odnóży;
q Pierwsza para odnóży to szczękonóża z gruczołem jadowym
(szczękonóże);
q Są zwierzętami drapieżnymi, za dnia są ukryte pod kamieniami,
korą drzew, w warstwie ściółki, niektóre kopią podziemne
korytarze;
q Najbogatszą faunę pareczników mają kraje subtropikalne
Budowa zewnętrzna dwuparców
czułek
głowa
segment szyjny
pole oczne
I para odnóży ♂
otwór gruczołu obronnego
VII segment ♂
ze zmienionymi odnóżami
przedpierścień
zapierścień
płytka odbytowa
pokrywy odbytowe
segmenty strefy wzrostu
płytka ogonowa
Julus sp. - krocionóg
Gromada: Diplopoda – dwuparce ok. 10 000 gatunków
q Kształt ciała zróżnicowany – od form wydłużonych,
robakowatych do spłaszczonych; ciało złożone z 11 do ponad
375 segmentów;
q Na głowie para czułków i dwie pary narządów gębowych
(żuwaczki i jedna para szczęk zrośnięta w płytkę gębową gnathochilarium);
q Pierwszy segment korpusu (szyjny) nie posiada odnóży, trzy
następne (2-4) mają po jednej parze, następne (tzw.
diplosomity) mają po dwie pary odnóży;
q Podrażnione dwuparce zwijają się spiralnie bądź w kulkę;
q Roślinożerne, ich głównym pokarmem są obumarłe części
roślin, z reguły poszukują miejsc ciemnych lub zacienionych
Gromada: Pauropoda – skąponogi
q Znanych ok. 500 gatunków;
q Drobne, do 1,9 mm długości, zwykle nie przekraczają 1mm;
q Żyją w miejscach o stałej wilgotności, na spodniej stronie
kamieni, w butwiejącym drewnie, w kompostach –
w ogrodach, cieplarniach, inspektach;
q Większość skąponogów żyje w krajach tropikalnych
i subtropikalnych.
Gromada
Symphyla – drobnonogi = pierwowije
q Znanych ok. 120 gatunków;
q Drobne, do 8 mm długości ciała, wyglądem przypominają
niektóre owady bezskrzydłe;
q Bardzo ruchliwe, wrażliwe na wahania wilgotności, odporne na
zmiany temperatury;
q Żyją w glebie, ściółce, gnijącym drewnie;
q Ich rozmieszczenie geograficzne słabo poznane, występują na
wszystkich kontynentach.
czułek
głowa
segmenty korpusu
Scutigerella sp. (Symphyla)
telson
Gromada: Insecta - owady
Podgromada: Apterygota
- owady bezskrzydłe
Podgromada: Pterygota
- owady uskrzydlone
wtórnie utraciły skrzydła
Anoplura
Download