Mszaki Paprotniki

advertisement
MSZAKI I PAPROTNIKI
mgr Ilona Marciniak

Systematyka

Charakterystyka

Budowa
 morfologiczna
 anatomiczna

Cykle rozwojowe

Przegląd

Znaczenie dla człowieka
Systematyka
Królestwo: Rośliny (Plantae)
Typ: Mszaki (Bryophya)
Gromada: Porostnicowe (Marchantiopsida)
Gromada: Jungermaniowe (Jungermanniopsida)
Gromada: Mchy (Bryopsida)
Typ: Paprociowe (Pterophyta)
Gromada: Paprocie (Pteropsida)
Ważniejsze pojęcia
pokolenie płciowe, haploidalne (1n)
pokolenie bezpłciowe, diploidalne (2n)
Charakterystyka
Mszaki

Przewaga gametofitu
◦ Jedno- lub dwupienne

Sporofit w kształcie nieulistnioej łodyżki

Żyją w miejscach wilgotnych, zacienionych
Paprotniki

Przewaga sporofitu

Żyją w miejscach wilgotnych, zacienionych

Zaliczane do roślin naczyniowych
Budowa morfologiczna
Mszaki
Paprotniki
Płonnik pospolity
zarodnia
czapeczka
sporofit
seta
listki
chwytniki
gametofit
Narecznica samcza
(liście odżywcze)
sporofit
kłącze
(liście zarodnionośne)
korzenie przybyszowe
Budowa anatomiczna mszaków

Mszaki nie posiadaja tkanek

Liście gromadzą wodę i fotosyntetyzują

Komórki przewodzące
• wodę to hydroidy
• substancje odżywcze to leptoidy
Budowa anatomiczna paprotników

Posiadaja tkanki
- Wiązki przewodzące:
• łyko (floem)
• drewno (ksylem)
- Skórkę
Cykle rozwojowe
Płonnik pospolity
Narecznica samcza
Przegląd
Płonnik pospolity (Polytrcihium commune)
Rokiet cyprysowaty – (Hypnum cupressiforme)
Narecznica samcza (Dryopteris filix)
Salwinia pływająca (Salvinia natans)
Znaczenie
 Regulują bilans wody
 Chronią glebę przed erozją i wysychaniem
 Biorą udział w tworzeniu warstw gleby
 Są roślinami pionierskimi
 Wykorzystywane w kosmetyce (borowina)
- Brały udział w tworzeniu pokładów węgla
- Wykorzystywane w produkcji sztucznych ogni
- Stanowią podstawowy składnik podszytu w lasach
- Były źródłem pożywienia mezozoicznych dinozaurów
Bibliografia
- Belerstet i inni,BIOLOGIA podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego, Wyd. Operon 2005
- Villee i inni, Biologia, Multico Oficyna Wydawnicza 1996
Strony www
http://portalwiedzy.onet.pl/14066,1,1,1,galeria.html
• http://alternative4p2.blox.pl/2006/02/wpis-38.html
•http://orl.amg.gda.pl/kolekcje%202004/Dryopteris%20fi
lix-mas.jpg
•http://www.meemelink.com/prints%20pages/20158.mus
ci%20-%20Polytrichum%20commune.htm
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Nerecznica_samcza
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Gametofit
• http://concise.britannica.com/ebc/article-9364349/fern
•http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/
M/Mosses.html
•
Zadanie domowe

Podaj dwa gatunki chronionych w Polsce
paproci

Narysuj w zeszycie plemnię i rodnię
mszaków
Koniec
Download